Jak zainstalować Symulator "MaSzyna"?

Język polski
English language
Русский язык


W celu instalacji Symulatora "MaSzyna" należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. Pobierz ze strony pobierania plik instalatora na komputer, lokalizacja dowolna (najlepiej Pulpit). Instalator najnowszej wersji Symulatora znajduje się na górze strony pobierania.
  2. Uruchom plik instalatora.
  3. Wybierz folder, gdzie ma zostać wypakowany Symulator (jesli zamierzasz aktualizować poprzednią wersję Symulatora wybierz katalog z poprzednią wersją).
  4. Wybierz komponenty do zainstalowania (instalator sam dobierze odpowiednie komponenty). Jeżeli nie posiadasz aktualizacji Universal CRT w Windows, zaznacz "biblioteki UCRT"
  5. Kliknij -ZAINSTALUJ-, instalator sam pobierze i zainstaluje wymagane komponenty Symulatora.
  6. Po zakończeniu instalacji usuń plik instalatora.
  7. Opis uruchamiania Symulatora znajduje się na stronie dokumentacji oraz w pliku Readme.html w katalogu głównym Symulatora.