Dodatki do MaSzyny 15.04

Uwaga! Strona archiwalna. Dodatki, które znajdują się tutaj, stały się częścią MaSzyny 16.08.

Całkowo Lotos

 

Scenariusz Całkowo Lotos na scenerii Całkowo. Główne zadania to manewry na stacji Wiliś oraz prowadzenie pociągu do stacji Macierzewo. Dokładny opis przebiegu manewrów i jazdy znajduje się w opisie dołączonym do scenariusza. Czas trwania: ok. 90 minut.

 

Autor: @Transkei

 

INSTALACJA: Pobrany plik *.r_i należy "upuścić" na ikonę startera Rainsted, następnie należy rozpocząć instalację dodatku poprzez kliknięcie przycisku Instaluj paczkę po prawej stronie okna. W tym momencie dodatek pobierze się i poprawnie wypakuje. Wówczas scenariusz będzie możliwy do uruchomienia.

 

Dodatek przystosowany do MaSzyny 15.04 z paczką uzupełniającą (Patch 16.05)

Tekstury lokomotyw PKP IC / PKP Cargo

 

Dodatek zawiera nowe tekstury lokomotyw PKP Intercity oraz PKP Cargo.

Autor: @ST44-003

 

INSTALACJA: Pobrany plik *.r_i należy "upuścić" na ikonę startera Rainsted, następnie należy rozpocząć instalację dodatku poprzez kliknięcie przycisku Instaluj paczkę po prawej stronie okna. W tym momencie dodatek pobierze się i poprawnie wypakuje. Na koniec należy użyć funkcji Sprawdź posiadany tabor (starter Rainsted, zakładka Tabor posiadany).

 

UWAGA! Do poprawnego wyświetlania tekstur i modeli należy pobrać dodatek 4E - kabiny widoczne z zewnątrz

 

Dodatek przystosowany do MaSzyny 15.04 z paczką uzupełniającą (Patch 16.05)

4E - kabiny widoczne z zewnątrz

 

Dodatek zawiera zmodyfikowane modele i tekstury lokomotyw 4E (EP/EU07). Po zainstalowaniu dodatku w w/w pojazdach pojawią się kabiny widoczne z zewnątrz pojazdu.

 

Autorzy:

Wnętrza: @Stele
Modyfikacja tekstur: @Pitek, @Joachimowicz, @Lelek, @jakol112
Konwersja tekstur na dds: @Pedrosiasty

 

INSTALACJA: Pobrany plik *.r_i należy "upuścić" na ikonę startera Rainsted, następnie należy rozpocząć instalację dodatku poprzez kliknięcie przycisku Instaluj paczkę po prawej stronie okna. W tym momencie dodatek pobierze się i poprawnie wypakuje. Na koniec należy użyć funkcji Sprawdź posiadany tabor (starter Rainsted, zakładka Tabor posiadany).

 

Dodatek przystosowany do MaSzyny 15.04 z paczką uzupełniającą (Patch 16.05)

Voith Maxima - IDS Cargo

 

Tekstura lokomotywy Voith Maxima czeskiego przewoźnika IDS Cargo.

Autor: @Lelek

 

INSTALACJA: Pobrany plik *.r_i należy "upuścić" na ikonę startera Rainsted, następnie należy rozpocząć instalację dodatku poprzez kliknięcie przycisku Instaluj paczkę po prawej stronie okna. W tym momencie dodatek pobierze się i poprawnie wypakuje. Na koniec należy użyć funkcji Sprawdź posiadany tabor (starter Rainsted, zakładka Tabor posiadany).

 

Dodatek przystosowany do MaSzyny 15.04 z paczką uzupełniającą (Patch 16.05)

SP42 i wnętrze widoczne z zewnątrz

 

Dodatek dodaje lokomotywom SP42 kabinę widoczną z zewnątrz (low poly interior). Ponadto dodatek zawiera teksturę SP42-260 ze skansenu w Chabówce oraz modyfikacje starszych tekstur.

 

Uwaga! Osobom, które pobrały dodatek przed 01.06.2016 g.19:30 polecamy pobrać i zainstalować dodatek na nowo, poprzez kliknięcie przycisku Instaluj paczkę. Wkradł się błąd, który został naprawiony.

 

 


 

Autorzy:
Zdjęcia: @Woku, @Hanys
Tekstura: @Stele, @Cozder, @Hanys
Przystosowanie starszych tekstur: @Cozder
Wnętrze: @Stele

 


 

INSTALACJA: Pobrany plik *.r_i należy "upuścić" na ikonę startera Rainsted, następnie należy rozpocząć instalację dodatku poprzez kliknięcie przycisku Instaluj paczkę po prawej stronie okna. W tym momencie dodatek pobierze się i poprawnie wypakuje. Na koniec należy użyć funkcji Sprawdź posiadany tabor (starter Rainsted, zakładka Tabor posiadany).

 

Dodatek przystosowany do MaSzyny 15.04 z paczką uzupełniającą (Patch 16.05)

Patch 16.05 do MaSzyny 15.04

 

Patch 16.05 - paczka uzupełniająca do MaSzyny15.04. Przedstawia stan prac nad Symulatorem na maj 2016 r.

UWAGA! Patch jest jedynie nakładką na MaSzynę 15.04. Najpierw należy pobrać MaSzynę 15.04, a następnie patch wypakować do głównego folderu Symulatora. Po wypakowaniu patcha należy wejść do zakładki "Tabor posiadany" w Rainsted i kliknąć "Sprawdź posiadany tabor".

 

Scenariusz na linii 053 - TKS 2261/2 manewry+zdawka


Misja zdawczo-manewrowa na scenerii "Linia 053".

Misja polega na obsłudze grupy towarowej na stacji w Sandomierzu poprzez manewry ze zwartym składem, manewrami z grupami wagonów pociągu zdawczego (zestawianie składu z pociągu grupowego) oraz obsługę bocznic i ramp kolejowych na stacjach w Żernikach i Rudawie, tj. w rejonie ciążenia stacji Sandomierz.

Autor: mareczek.

Całkowo - Odyseja spalinowa (6 nowych scenariuszy)


Zmodyfikowana sceneria Całkowo wraz z sześcioma nowymi scenariuszami, które urozmaicone są licznymi manewrami, dużym ruchem na trasie, obecne są również zdarzenia losowe. Dostępne scenariusze: pasażersko-towarowy, osobowy, nocny, Turkol, Tartak, towarowy.

Więcej informacji pod linkiem Dowiedz się więcej.

!!! Sposób instalacji - pobrane archiwum należy wypakować w głównym folderze z Symulatorem, dodatek jest zgodny z MaSzyną 15.04 + Patch15.04.26.
 

Autor: @Transkei

Wagony PKP IC w okleinie


Tekstury wagonów PKP IC w okleinie informującej o dostępie do Internetu na pokładzie pociągu.

!!! Sposób instalacji - pobrany plik z rozszerzeniem *.r_i należy upuścić na ikonkę startera Rainsted (metodą "przeciągnij i upuść"). Następnie trzeba rozpocząć instalację paczki poprzez kliknięcie na przycisk Instaluj paczkę po prawej stronie okna. Po zainstalowaniu wyświetli się okno z odpowiednią informacją. Następnie należy użyć funkcji Sprawdź posiadany tabor (starter Rainsted, zakładka Tabor Posiadany).
 

Autorem zdjęć jest macius5991. Autor tekstury: Joachimowicz.

B10nou 552-1


Tekstura wagonu drugiej klasy B10nou 552-1.

!!! Sposób instalacji - pobrany plik z rozszerzeniem *.r_i należy upuścić na ikonkę startera Rainsted (metodą "przeciągnij i upuść"). Następnie trzeba rozpocząć instalację paczki poprzez kliknięcie na przycisk Instaluj paczkę po prawej stronie okna. Po zainstalowaniu wyświetli się okno z odpowiednią informacją. Następnie należy użyć funkcji Sprawdź posiadany tabor (starter Rainsted, zakładka Tabor Posiadany).
 

Autorem zdjęć jest Stele. Autor tekstury: Joachimowicz.

Tekstura lokomotywy EP07-1023


 

!!! Sposób instalacji - pobrany plik z rozszerzeniem *.r_i należy upuścić na ikonkę startera Rainsted (metodą "przeciągnij i upuść"). Następnie trzeba rozpocząć instalację paczki poprzez kliknięcie na przycisk Instaluj paczkę po prawej stronie okna. Po zainstalowaniu wyświetli się okno z odpowiednią informacją. Następnie należy użyć funkcji Sprawdź posiadany tabor (starter Rainsted, zakładka Tabor Posiadany).
 

Autorem zdjęć jest janek32. Autor: Joachimowicz.

Scenariusz "L053_TLK83202"


Prowadzimy sezonowy pociąg TLK o numerze 83202 na odciniku Sandomierz SdA - Dębica Osobowa z postojami na stacjach Rudawa, Turów i Psie Pole. Do dyspozycji mamy lokomotywę EP07-376 w niebieskim malowaniu PKP Intercity. Scenariusz częściowo nawiązuje do sytuacji, która miała miejsce w Polsce w sierpniu 2015 r. Szerszy opis dostępny w opisie scenariusza (przycisk w środkowej części startera Rainsted, po zaznaczeniu scenariusza na liście z lewej strony).

Autor: @macius5991, współpraca: patrz - Dowiedz się więcej / Read more.

 

Instalacja

Pobrane archiwum 7z należy wypakować w głównym katalogu Symulatora.

Scenariusz "l61_l144_spalinowo"


Scenariusz "spalinowy" na scenerii "Linia61+144" (Ozimek - Lubliniec). Prowadzimy lokomotywy ST43/SM42.

Autor: @Woku.

 

Instalacja

Pobrane archiwum należy wypakować w głównym katalogu Symulatora.

Modyfikacja wagonów bdhpumn


Modyfikacja wagonu bdhpumn. Model zewnętrzny został zoptymalizowany. Klamki animują się razem z drzwiami. Poprawiono rozmieszczenie pasażerów. Zostały dodane nowe dźwięki oraz definicje kabin pozwalające na jazdę jako pasażer. W tym celu należy w starterze ustawić wagonom obsadę passenger i mostek przejściowy między wagonami. Po uruchomieniu symulatora trzeba włączyć baterię i światła lokomotywy w celu wybudzenia AI, zbliżyć się do wagonu w widoku zewnętrznym i wejść do niego klawiszem F5. Sztuczna inteligencja pojedzie zgodnie z podawanymi sygnałami.

Archiwum należy wypakować do głównego folderu symulatora i nadpisać wszystkie pliki. Paczka zawiera zarówno modele tekstowe jak i binarne.

Autorzy: MK1991 & Stele

Wagon motorowy 810-408-5


Tekstura i odświeżony model czeskiego wagonu motorowego serii 810. 

!!! Sposób instalacji - pobrany plik z rozszerzeniem *.r_i należy upuścić na ikonkę startera Rainsted (metodą "przeciągnij i upuść"). Następnie trzeba rozpocząć instalację paczki poprzez kliknięcie na przycisk Instaluj paczkę po prawej stronie okna. Po zainstalowaniu wyświetli się okno z odpowiednią informacją.

Uwaga! Następnie należy użyć funkcji Sprawdź posiadany tabor (starter Rainsted, zakładka Tabor Posiadany).
 

Autor: Lelek.

EU07-327 Captrain


Tekstura lokomotywy EU07-327 należącej do prywatnego przewoźnika Captrain.

 

!!! Sposób instalacji - pobrany plik z rozszerzeniem *.r_i należy upuścić na ikonkę startera Rainsted (metodą "przeciągnij i upuść"). Następnie trzeba rozpocząć instalację paczki poprzez kliknięcie na przycisk Instaluj paczkę po prawej stronie okna. Po zainstalowaniu wyświetli się okno z odpowiednią informacją. Następnie należy użyć funkcji Sprawdź posiadany tabor (starter Rainsted, zakładka Tabor Posiadany).

Autor: @hanys.

Wagon A9ou 209-0 PKP Intercity


Tekstura wagonu PKP Intercity 1. klasy.

!!! Sposób instalacji - pobrany plik z rozszerzeniem *.r_i należy upuścić na ikonkę startera Rainsted (metodą "przeciągnij i upuść"). Następnie trzeba rozpocząć instalację paczki poprzez kliknięcie na przycisk Instaluj paczkę po prawej stronie okna. Po zainstalowaniu wyświetli się okno z odpowiednią informacją. Następnie należy użyć funkcji Sprawdź posiadany tabor (starter Rainsted, zakładka Tabor Posiadany).
 

Autor dodatku: Joachimowicz. Autorem zdjęć jest macius5991.

Wagon B10nopuvz 031-6 PKP Intercity


Tekstura wagonu PKP Intercity 2. klasy.

!!! Sposób instalacji - pobrany plik z rozszerzeniem *.r_i należy upuścić na ikonkę startera Rainsted (metodą "przeciągnij i upuść"). Następnie trzeba rozpocząć instalację paczki poprzez kliknięcie na przycisk Instaluj paczkę po prawej stronie okna. Po zainstalowaniu wyświetli się okno z odpowiednią informacją. Następnie należy użyć funkcji Sprawdź posiadany tabor (starter Rainsted, zakładka Tabor Posiadany).
 

Autor dodatku: Joachimowicz. Autorem zdjęć jest macius5991.

Drezyna ręczna DR-2


Wysokiej jakości model drezyny ręcznej typu DR-2. Model odwzorowuje egzemplarz z warszawskiego Muzeum Kolejnictwa. Opis sterowania znajduje się pod linkiem Dowiedz się więcej.

 

!!! Sposób instalacji - pobrany plik z rozszerzeniem *.r_i należy upuścić na ikonkę startera Rainsted (metodą "przeciągnij i upuść"). Następnie trzeba rozpocząć instalację paczki poprzez kliknięcie na przycisk Instaluj paczkę po prawej stronie okna. Po zainstalowaniu wyświetli się okno z odpowiednią informacją. Następnie należy użyć funkcji Sprawdź posiadany tabor (starter Rainsted, zakładka Tabor Posiadany).

Autor: @Stele.

Wagony 161a/162a/163a


Paczka wagonów Przewozów Regionalnych REGIOekspres 16xa. Wysoka dokładność sprawia, że wagony te są wyznacznikiem nowej jakości wagonów pasażerskich w Symulatorze "MaSzyna". Wagony posiadają szczegółowe wnętrze 3D oraz (w zależności od zapianego "ładunku") pojawiają się w środku pasażerowie, ponadto wnętrze posiada automatyczne oświetlenie nocne. Modele posiadają również animowane drzwi boczne. Więcej informacji pod linkiem Dowiedz się więcej.

 

!!! Sposób instalacji - pobrany plik z rozszerzeniem *.r_i należy upuścić na ikonkę startera Rainsted (metodą "przeciągnij i upuść"). Następnie trzeba rozpocząć instalację paczki poprzez kliknięcie na przycisk Instaluj paczkę po prawej stronie okna. Po zainstalowaniu wyświetli się okno z odpowiednią informacją. Następnie należy użyć funkcji Sprawdź posiadany tabor (starter Rainsted, zakładka Tabor Posiadany).\

Inspiracja i negocjator: ANDRZEJANDRZEJ ze sceny MSTS'a, hanys.

Autorzy:
Pudło: szogun, hanys, youBy, Patrykos, Sawi, Stele.
Wózki: Floyd, adsim (poprawki: Sawi).
Tekstury: hanys, Sawi, Stele.
Wnętrza: Stele.
Dźwięki: youBy, MK1991.

Model kabiny lokomotywy ET21


Kabina lokomotywy elektrycznej serii ET21. Powstała ona dzięki współpracy z PTT. Paczka jest kompatybilna z MaSzyną 15.04. Przed użyciem koniecznie należy zapoznać się z treścią info.txt! Znajdziesz je po rozpakowaniu paczki w głównym folderze symulatora lub po kliknięciu przycisku DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.

!!! Sposób instalacji - pobrany plik z rozszerzeniem *.r_i należy upuścić na ikonkę startera Rainsted (metodą "przeciągnij i upuść"). Następnie trzeba rozpocząć instalację paczki poprzez kliknięcie na przycisk Instaluj paczkę po prawej stronie okna. Po zainstalowaniu wyświetli się okno z odpowiednią informacją. Następnie należy użyć funkcji Sprawdź posiadany tabor (starter Rainsted, zakładka Tabor Posiadany).
 

Autorzy: adamst oraz cichowski34 (z forum PTT). Dostosowanie: szogun.

Wózek torowy


Wózek torowy, który służy do przewozu narzędzi i materiałów podczas prac torowych. Model oddaje stan egzemplarza ze skansenu w Jaworzynie Śląskiej.

!!! Sposób instalacji - pobrany plik z rozszerzeniem *.r_i należy upuścić na ikonkę startera Rainsted (metodą "przeciągnij i upuść"). Następnie trzeba rozpocząć instalację paczki poprzez kliknięcie na przycisk Instaluj paczkę po prawej stronie okna. Po zainstalowaniu wyświetli się okno z odpowiednią informacją. Następnie należy użyć funkcji Sprawdź posiadany tabor (starter Rainsted, zakładka Tabor Posiadany).
 

Autor: @Sawi @Stele

Tekstury wagonów PKP Intercity


Tekstury trzech wagonów PKP Intercity.

!!! Sposób instalacji - pobrany plik z rozszerzeniem *.r_i należy upuścić na ikonkę startera Rainsted (metodą "przeciągnij i upuść"). Następnie trzeba rozpocząć instalację paczki poprzez kliknięcie na przycisk Instaluj paczkę po prawej stronie okna. Po zainstalowaniu wyświetli się okno z odpowiednią informacją. Następnie należy użyć funkcji Sprawdź posiadany tabor (starter Rainsted, zakładka Tabor Posiadany).
 

Autor: @Joachimowicz

Model wagonu Es 554


Wagon towarowy Es 554 Kolei Czeskich (České dráhy). Produkcja: Lípa, 1987-1990. Model wagonu został przygotowany przez węgierską reprezentację twórców MaSzyny.

 

!!! Sposób instalacji - pobrany plik z rozszerzeniem *.r_i należy upuścić na ikonkę startera Rainsted (metodą "przeciągnij i upuść"). Następnie trzeba rozpocząć instalację paczki poprzez kliknięcie na przycisk Instaluj paczkę po prawej stronie okna. Po zainstalowaniu wyświetli się okno z odpowiednią informacją. Następnie należy użyć funkcji Sprawdź posiadany tabor (starter Rainsted, zakładka Tabor Posiadany).
 

Autor: @Tézsé (HUN). Zdjęcia: @hanys.

Dźwięki wagonów towarowych


Zestaw kilkunastu nowych dźwięków stukotu kół dla najpopularniejszych wagonów towarowych nagranych przy pomocy dyktafonu cyfrowego Olympus DS6.

INSTALACJA: Archiwum należy wypakować w głównym folderze Symulatora. Nowe dźwięki dotyczą wagonów: Eaos, Zaes, Falns. Szczegóły w pliku informacyjnym.

Autor: mk1991.

Tekstura lokomotywy ET22-818


Tekstura lokomotywy ET22-818. Obecnie pojazd ten oczekuje rewizji i nie jest w dobrym stanie wizualnym. Dla zachowania realizmu zalecamy ustawiać lokmotywę tylko jako "dekorację".

!!! Sposób instalacji - pobrany plik z rozszerzeniem *.r_i należy upuścić na ikonkę startera Rainsted (metodą "przeciągnij i upuść"). Następnie trzeba rozpocząć instalację paczki poprzez kliknięcie na przycisk Instaluj paczkę po prawej stronie okna. Po zainstalowaniu wyświetli się okno z odpowiednią informacją. Następnie należy użyć funkcji Sprawdź posiadany tabor (starter Rainsted, zakładka Tabor Posiadany).
 

Autor: Stele. Zdjęcia: Exe.

MaSzyna 15.04 + patch

 

Zapraszamy do najnowszego wydania Symulatora o nazwie MaSzyna 15.04.

Wydanie to podsumowuje prace ostatnich kilkunastu miesięcy, które skupiły się głównie na poprawianiu scenerii pod kątem ustawienia sieci trakcyjnej, współpracy odbieraka prądu i sieci trakcyjej oraz sposobu jej zasilania. Ponadto MaSzyna 15.04 zawiera mnóstwo drobnych poprawek względem poprzedniego wydania (MaSzyna 08.13 z sierpnia 2013 r.).Instalacja: (podane kroki należy wykonać dokładnie w takiej kolejności)

 • należy wypakować pobrane archiwum MaSzyny 15.04 do nowego katalogu;
 • następnie należy do w/w katalogu wypakować Patch 15.04.26 


 

Niektóre nowości w MaSzynie 15.04 (względem MaSzyny 08.13):

 • urozmaicone scenerie Linia61+144 (sceneria realna, odcinek Lubliniec - Ozimek) oraz L053 (sceneria fikcyjna); dodana roślinność i modele infrastruktury;
 • dodane wyświetlanie napisów do rozmów radiotelefonicznych w scenariuszach, napisy w językach: węgierski, czeski, angielski;
 • poprawione podnoszenie pantografów;
 • dodana obsługa baterii;
 • rozszerzona procedura uruchamiania pojazdów;
 • rozkład jazdy wyświetlany po wciśnięciu F3;
 • nowy opis scenerii Manewrowo3 (przyg.: @OSKAR)
 • mnóstwo poprawek w fizyce i hamulcach pojazdów (@youBy).
 • Exe_470 (@gfirlejczyk): poprawki dot. działania scenariuszy oraz hamulca ręcznego w pojazdach;
 • poprawki błędów w kilkunastu scenariuszach;
 • uzupełnienie o brakujące modele otoczenia;
 • Tor Doświadczalny/Quark - prezentacja nowego, dynamicznego nieba;
 • Lokomotywa 303eb - poprawa błędu przezroczystości tekstury w kabinie;
 • poprawki w fizyce i udźwiękowieniu drezyn.

  


Więcej informacji dot. MaSzyny 15.04 - INSTRUKCJA.