MaSzyna 18.10

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Symulatora "MaSzyna" - MaSzyna 18.10! Prezentuje stan prac nad Symulatorem na połowę października 2018 roku.
 

Pacz zawiera dodatkowo eksperymentalny plik wykonywalny eu07_gl33.exe. EXE GL3.3 posiada wiele znanych błędów, proszę nie zgłaszać usterek dotyczących wyglądu graficznego, jedynie te z całkowitym zawieszeniem symulatora.

Przed pierwszym uruchomieniem symulacji sugerujemy zapoznanie się z aktualną dokumentacją Symulatora.