MaSzyna 18.01

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Symulatora "MaSzyna" - MaSzyna 18.01! Prezentuje stan prac nad Symulatorem na koniec stycznia 2018 roku.

Projekt w roku 2018 wchodzi w siedemnasty rok swojego istnienia. W drugiej połowie zeszłego roku, skupiliśmy się na dalszym porządkowaniu kodu Symulatora dla zwiększenia stabilności Waszych doznań. Wyprostowanie kodu pozwoliło na dodanie nowości, jak efekty graficzne cieni i odbić, wyciskające ostatnie poty ze starego OpenGL na którym bazuje nasz silnik graficzny, oraz wprowadzenie biblioteki OpenAL, umożliwiającej trwającą rewolucję dźwiękową i uniezależniającą nas od DirectX, dzięki czemu można skompilować Symulator natywnie pod Linuxa.

Przed pierwszym uruchomieniem symulacji sugerujemy zapoznanie się z aktualną dokumentacją Symulatora.

 


 

Plik wykonywalny EXE, który znajduje się w obecnym wydaniu, został w dużym stopniu uporządkowany, co zapewnia większą stabilność symulacji. Oto niektóre nowości:

 • Światło słoneczne rzuca cienie
 • Możliwość tworzenia statycznych odbić otoczenia w obiektach
 • Dźwięk przestrzenny dzięki bibliotece OpenAL
 • Tłumienie dźwięków pojazdu zależnie od położenia kamery
 • Pozycjonowanie dźwięków urządzeń w pojeździe
 • Możliwość podziału dźwięków scenariuszy na kanały radiowe
 • Możliwość używania wielu sampli na różne zakresy dźwięków modulowanych
 • Możliwość definiowania zestawów tekstur zależnie od pory roku
 • Zapis terenu do pliku binarnego, przyspieszający wczytywanie scenerii
 • Mozliwość zmiany sposobu zarządzania pamięcią karty graficznej.

Niektóre z nowości w MaSzynie 18.01 to:

 • Nowa lokomotywa - Dragon E6ACT-001 prod. NEWAG
 • Scenariusz Całkowo - Niebezpieczny Pociąg - autor @Transkei
 • Scenariusz Całkowo - Retro - autor @Transkei
 • Nowy model SN61
 • Nowe wagony towarowe - Rs, Sgs, Smms, Shmmns, Eas [typ 401W], Sis [typ 424S] oraz Slmmps wraz z ładunkami wojskowymi

 


 

Po kliknięciu Pobierz pobierze się na komputer mały plik instalatora o nazwie MaSzyna1801.exe, następnie należy postępować wg instrukcji:
✜ uruchom pobrany plik instalatora MaSzyna1801.exe
✜ wybierz lokalizację - katalog, gdzie znajdować się będzie Symulator (może to być katalog z zainstalowaną już poprzednio wersją 17.07/16.08/15.04 w celu przeprowadzenia aktualizacji)
✜ wybierz komponenty do zainstalowania na komputerze - instalator sam zaznaczy wymagane komponenty
✜ kliknij Zainstaluj - instalator pobierze i zainstaluje MaSzynę 18.01.

 

 


MaSzyna 17.07

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Symulatora "MaSzyna" - MaSzyna 17.07!

Wydanie to przedstawia stan prac nad projektem na lipiec 2017 roku, autorzy skupili się nad przepisaniem całego kodu pliku wykonywalnego EXE na język C++, zamiast dotychczasowej mieszanki C++ i Pascala. Przepisanie kodu na nowy język oznacza lepszą organizację dla twórców Projektu oraz otwiera nowe możliwości, które jeszcze kilka lat temu wydawały się niemożliwe do zrealizowania.

Przed pierwszym uruchomieniem symulacji sugerujemy zapoznanie się z aktualną dokumentacją Symulatora, w szczególności w sekcji sterowania, gdyż w tej dziedzinie zaszło wiele zmian.
 Niektóre zmiany w pliku EXE - MaSzyna 17.07 zawiera plik wykonywalny "EXE 17.717". Jest ono przepisane na język C++, co pozwala na większe rozwinięcie możliwości oraz funkcjonalności symulatora. Oto niektóre zmiany:
✜ Zmiana sposobu poruszania się po kabinach pojazdów
✜ Dodana funkcja przybliżania widoku kamery (zoom)
✜ Dodana funkcja zmiany obszaru obejmowanego przez kamerę
✜ Zmienione kalkulowanie cyklu dobowego oświetlenia scenerii
✜ Dynamiczne oświetlenie sceny przez reflektory pojazdów
✜ Pasek postępu wczytywania symulacji
✜ Aureole punktów świetlnych (reflektory, semafory świetlne)
✜ Reorganizacja obsługi świateł i obsługi kranów hamulców
✜ Wprowadzona obsługa Gamepada
✜ Własne definiowanie funkcji klawiszy
✜ Możliwość interakcji z przełącznikami w kabinie za pomocą myszy (klawisz alt)
✜ Wprowadzenie odbłysków światła odbitego specular
 Instalacja: Uwaga - nowa procedura instalacji!

Po kliknięciu Pobierz pobierze się na komputer mały plik (2,3 MB) instalatora o nazwie MaSzyna1707.exe, następnie należy postępować wg instrukcji:
✜ uruchom pobrany plik instalatora MaSzyna1707.exe
✜ wybierz lokalizację - katalog, gdzie znajdować się będzie Symulator
✜ wybierz komponenty do zainstalowania na komputerze - instalator sam zaznaczy wymagane komponenty
✜ kliknij Zainstaluj - instalator pobierze i zainstaluje MaSzynę 17.07.

Wymagane miejsce na dysku: 6,5 GB.
 MaSzyna 17.07 zawiera następujące, znane nam błędy, których eliminacja wymaga dużego wkładu pracy. Błędy te będą naprawione w najbliższym, bliżej nieokreślonym czasie:
✜ rozbłyski światła na scenie i na pojazdach
✜ brak dźwięków w pojazdach i błędy w udźwękowieniu
✜ niektóre pojazdy nie są w pełni sterowalne

Problemy niezwiązane z w/w błędami można zgłaszać na forum projektu w odpowiednim wątku.

MaSzyna 15.04 + patch 16.08

 

Zapraszamy do najnowszego wydania Symulatora o nazwie MaSzyna 15.04.

Wydanie to podsumowuje prace ostatnich kilkunastu miesięcy, które skupiły się głównie na poprawianiu scenerii pod kątem ustawienia sieci trakcyjnej, współpracy odbieraka prądu i sieci trakcyjej oraz sposobu jej zasilania. Ponadto MaSzyna 15.04 zawiera mnóstwo drobnych poprawek względem poprzedniego wydania (MaSzyna 08.13 z sierpnia 2013 r.).Instalacja:
(podane kroki należy wykonać we wskazanej kolejności)

 • należy wypakować pobrane archiwum MaSzyny 15.04 do nowego katalogu;
 • następnie należy w w/w katalogu wypakować Patch 16.08 - jest to paczka, która uaktualnia MaSzynę 15.04 do wersji 16.08 z września 2016 roku.


Patch 16.08 - paczka uaktualnia MaSzynę 15.04 do wersji 16.08, przedstawia stan prac nad Symulatorem na wrzesień 2016 r.

Patch 17.07 - paczka uaktualnia MaSzynę 15.04 do wersji 17.07, przedstawia stan prac nad Symulatorem na lipiec 2017 r.