English version
Uwaga!
Niniejszy poradnik stanowi uzupełnienie poradnika: Jak zmienić skład w scenerii, z którym powinieneś się zapoznać najpierw (między innymi po to, aby wiedzieć co robić z wpisami). Przeczytaj całość i dopiero potem zacznij!!!


LOKOMOTYWY:
node -1 0 EU07-150 dynamic PKP\4E_v1 4E-150 4E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

WAGONY, EZT i SZT:
node -1 0 SN61-168 dynamic pkp/sn61_v2 sn61-168.dds sn61 0.0 headdriver 63 40 passengers enddynamic


Przykładowe wpisy.

Dla pustej cysterny z podkuciem 3mm:
Kod:
node -1 0 5051-503320-2 dynamic pkp/zaes_v1 406Ra_dec8.tga 406Ra 0.0 nobody 3.WF3 0 enddynamic
Dla cysterny wypełnionej paliwem, z nastawą towarową, i 100 szansą na wężykowanie:
Kod:
node -1 0 5051-503320-2 dynamic pkp/zaes_v1 406Ra_dec8.tga 406Ra 0.0 nobody 3.BG.WH100 49 Fuel enddynamic

Dla wagonu klasy drugiej z nastawą pospieszną:
Kod:
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\1xxa_v1 111A13.tga 1xxa 0 nobody 3.BR 0 enddynamic
Dla wagonu klasy drugiej z 30 pasażerami:
Kod:
node -1 0 5051-503320-2 dynamic PKP\1xxa_v1 111A13.tga 1xxa 0 nobody 3 30 Passengers enddynamic
Dla składu wagonów mieszanych:
Kod:
node -1 0 ET42-005-A dynamic pkp/et42_v2 112E-005-A-HIST.DDS 112E-A 0 headdriver 63.BP.WF17H100 0 enddynamic
node -1 0 ET42-005-B dynamic pkp/et42_v2 112E-005-B-HIST.DDS 112E-B 0 connected 35.BP.WH100 0 enddymanic
node -1 0 p1 dynamic pkp/11xa_v2 BDNU-51512071081-6.DDS 111AW-SPOT 0 nobody 35.BP 40 passengers enddynamic
node -1 0 p2 dynamic pkp/11xa_v2 BDNU-51512071081-6.DDS 111AW-SPOT 0 nobody 3.BP 0 enddynamic
node -1 0 t1 dynamic pkp/408w_v1 5316830-7.DDS 408W 0 nobody 0.BP.WF10R10P15 10 coal enddynamic

Powyższy skład mieszany, ma wszystkie pojazdy ustawione na nastawę osobową, z ukrotnionym czapajewem na przodzie. Pierwszy człon czapajewa ma podkucia na 17mm, a oba człony mają szanse na wężykowanie na 100%. Pierwszy wagon, ma 40 pasażerów, a drugi jest tlenowozem (pusty). Węglarka wiezie 10T węgla, i może mieć podkucie od 10mm do 20mm, z szansą na bycie podkutą na 15%.


Dla zainteresowanych:
Bardziej szczegółowy opis umieszczania składów w scenerii autorstwa Jarasa:
Scenerie, wpisy, składy, zdarzenia - warto zajrzeć

Autor: Rootek
Aktualizacja i modyfikacja: libertyn89, Maciej, kolejarz2009
Poprawki: Quark-t