English version
Istnieją dwie metody zmieniania składów w scenerii. Pierwsza jest przeznaczona głównie dla mniej zaawansowanych użytkowników i dotyczy sytuacji, w której chcemy zmienić skład w scenerii jednorazowo, tak, aby po ponownym uruchomieniu startera Rainsted.exe składy na scenerii powróciły do stanu pierwotnego.
Oto jej opis.

Dzięki programowi RAINSTED.exe autorstwa Ra możemy zestawiać składy z poziomu startera. Oto krótka instrukcja (na podstawie opisu umieszczonego przez Ra):
Aby edytować skład w scenerii, po uruchomieniu startera trzeba:


Druga metoda, opisana poniżej, przeznaczona jest dla nieco bardziej zaawansowanych użytkowników. Dotyczy ona sytuacji, gdy chcemy zmienić skład w scenerii na stałe.

Pierwszym krokiem będzie uruchomienie notatnika. Wybieramy z menu Plik -> Otwórz i pokazuje się nam okienko wyboru plików. W opcjach przeglądania mamy listę wyboru typu pliku. Domyślnie jest to txt - zmieniamy na "Wszystkie Pliki". Następnie przechodzimy do katalogu symulatora, a następnie do folderu Scenery. Wyświetlą się różne pliki, lecz nas interesują pliki z rozszerzeniem .scn. Otwieramy dla przykładu scenerię o nazwie "krzyzowa2.scn". Po otwarciu wyświetla się taki kod:

//$n Krzyżowa - Drawowo Główne v2.0
//$d Trasa z Krzyżowej do Drawowa Głównego.
//$d
//$d
//$d
//$d Po uruchomieniu naciskamy Shift + 1!!!
//$i krzyzowa2.jpg

sky cgskj_blueclouded020.t3d endsky
atmo 0 0 0 2000 3000 0.486 0.51 0.612 endatmo
light 100 300 -200 0.357 0.357 0.357 0.902 0.902 0.902 0.498 0.498 0.498 endlight

include krzyzowa2/sc2.scm end
include krzyzowa2/sc2_tr.scm end
include krzyzowa2/sc2_pods_rozkrz.scm end
include krzyzowa2/sc2_teren.scm end
include krzyzowa2/sc2_jez.scm end
include krzyzowa2/sc2_bud.scm end
include krzyzowa2/sc2_plant.scm end
include krzyzowa2/sc2_events.inc end
include rozi/krzyzowa2-posers.inc end


FirstInit

trainset ex6435 krzyzowa_tor6end 1.0 0.0
//$o Pociąg ekspresowy z Krzyżowej do Chełminowa przez Markowo Górne i Drawowo Głowne. Zatrzymuje się tylko w Drawowie Głównym. Po uruchomieniu naciskamy Shift + 1!!!
//$w type=p,lmax=309,vmin=80,vmax=160,d=1.435
node -1 0 ep09-047 dynamic pkp\ep09_v1 104e-047.tga 104e_2 0.0 headdriver 35 0 enddynamic
node -1 0 505120-00351-4 dynamic pkp\z1_v1 z1_ademnu_160.tga z1 0.0 nobody 35 0 enddynamic
node -1 0 505120-00351-4 dynamic pkp\z1_v1 z1_c4.tga z1 0.0 nobody 35 0 enddynamic
node -1 0 505120-00351-4 dynamic pkp\z1_v1 z1_c4.tga z1 0.0 nobody 35 0 enddynamic
node -1 0 505120-00351-4 dynamic pkp\z1_v1 z1_c3.tga z1 0.0 nobody 35 0 enddynamic
node -1 0 505120-00351-4 dynamic pkp\z1_v1 z1_gw_1-n.tga z1 0.0 nobody 35 0 enddynamic
node -1 0 505120-00351-4 dynamic pkp\z1_v1 z1_b.tga z1 0.0 nobody 35 0 enddynamic
node -1 0 505120-00351-4 dynamic pkp\z1_v1 z1_gw_1-n.tga z1 0.0 nobody 35 0 enddynamic
node -1 0 505120-00351-4 dynamic pkp\z1_v1 z1_gw_1-n.tga z1 0.0 nobody 0 0 enddynamic
endtrainsettrainset pe9742 klonowo_tor2end 1.0 0.0
//$o Wakacyjny pociąg pospieszny Bursztyn z Klonowa do Markowa Górnego przez Krzyżową, Chełminów i Drawowo Główne. Zatrzymuje się w Krzyżowej i Drawowie. UWAGA!!! Na haku 14 wagonów czyli ponad 340m, podciągać skład pod sam wskaŒnik W4. Po uruchomieniu naciskamy Shift + 1!!!
//$w type=p,lmax=433,vmin=70,vmax=120,d=1.435
node -1 0 eu07-150 dynamic pkp\4e_v1 4e-150.tga 4e 0.0 headdriver 35 0 enddynamic
node -1 0 575100-48296-8 dynamic pkp\1xxa_v1 pdn_296-8.tga 101c 0.0 nobody 35 0 enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 wlabo_118-3.tga g77 0.0 nobody 35 15 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 wlabo_118-3.tga g77 0.0 nobody 35 75 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 bdnu_160_2.tga 111a 0.0 nobody 35 50 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 bdnu_160_1.tga 111a 0.0 nobody 35 75 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 adu_160_tlk.tga 111a 0.0 nobody 35 10 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 bdnu_160_1.tga 111a 0.0 nobody 35 15 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 bdnu_160_2.tga 111a 0.0 nobody 35 75 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 bdnu_160_1.tga 111a 0.0 nobody 35 50 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 112a11.tga 111a 0.0 nobody 35 75 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 bdu_120.tga 111a 0.0 nobody 35 50 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 bdnu_160_1.tga 111a 0.0 nobody 35 75 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 111a17.tga 111a 0.0 nobody 35 75 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 bdnu_090-7.tga 111a 0.0 nobody 0 75 passengers enddynamic
endtrainset
i tak dalej...

Zawsze za poleceniem FirstInit znajdują się wpisy poszczególnych składów. Jeden skład znajduje się pomiędzy słowami trainset... i endtrainset. W powyższym przykładzie znajdują się dwa składy (w całej scenerii jest ich więcej, jednak pokazałem tutaj tylko część pliku krzyzowa2.scn).

Naszym trzecim krokiem będzie zmiana wpisu.

Chcemy, aby w drugim składzie zamiast EU07-150 znajdowała się ET22-094. Usuwamy, więc linijkę
node -1 0 eu07-150 dynamic pkp\4e_v1 4e-150.tga 4e 0.0 headdriver 35 0 enddynamic
i w jej miejsce umieszczamy wpis
node -1 0 ET22-094 dynamic PKP\ET22_v1 201E-094.tga 201E 0.0 headdriver 35 0 enddynamic


Aby dowiedzieć się jak tworzyć wpisy do scenerii, zapoznaj się z podstroną: Wpisy do każdego pojazdu.

Jeśli chcemy, aby poprzedni tabor jakim jest w tym przypadku EU07-150 był do "odzyskania" (bez robienia kopii zapasowych wpisu) dodajemy przed starym wpisem znacznik komentarza
//
Wyglądać to będzie tak:
//node -1 0 eu07-150 dynamic pkp\4e_v1 4e-150.tga 4e 0.0 headdriver 35 0 enddynamic
node -1 0 ET22-094 dynamic PKP\ET22_v1 201E-094.tga 201E 0.0 headdriver 35 0 enddynamic
node -1 0 575100-48296-8 dynamic pkp\1xxa_v1 pdn_296-8.tga 101c 0.0 nobody 35 0 enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 wlabo_118-3.tga g77 0.0 nobody 35 15 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 wlabo_118-3.tga g77 0.0 nobody 35 75 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 bdnu_160_2.tga 111a 0.0 nobody 35 50 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 bdnu_160_1.tga 111a 0.0 nobody 35 75 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 adu_160_tlk.tga 111a 0.0 nobody 35 10 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 bdnu_160_1.tga 111a 0.0 nobody 35 15 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 bdnu_160_2.tga 111a 0.0 nobody 35 75 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 bdnu_160_1.tga 111a 0.0 nobody 35 50 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 112a11.tga 111a 0.0 nobody 35 75 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 bdu_120.tga 111a 0.0 nobody 35 50 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 bdnu_160_1.tga 111a 0.0 nobody 35 75 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 111a17.tga 111a 0.0 nobody 35 75 passengers enddynamic
node -1 0 5051-304510-1 dynamic pkp\1xxa_v1 bdnu_090-7.tga 111a 0.0 nobody 0 75 passengers enddynamic

A gdy już znudzi nam się jazda ET22 i będziemy chcieli powrócić do stanu początkowego to usuwamy // (sprzed wpisu EU07) i dodajemy // przed wpisem ET22 (gdybyśmy jednak znowu chcieli kiedyś powrócić do ET22).

Gdy już ułożymy składy na takie jak nas interesują, zapisujemy plik krzyzowa2.scn, wyłączamy starter Rainsted.exe i uruchamiamy go ponownie (o ile przed dokonaniem zmian w pliku SCN był włączony), uruchamiamy symulator i cieszymy się zmienionym własnoręcznie składem :)

Dla dociekliwych:

Struktura wpisu trainset jest następująca:
trainset NAZWA_ROZK£ADU_JAZDY_POCI¡GU NAZWA_TORU_STARTOWEGO ODLEG£OŠÆ_OD_POCZ¡TKU_TORU_STARTOWEGO PRÊDKOŠÆ_POCZ¡TKOWA_SK£ADU
zatem we wpisie
trainset ex6435 krzyzowa_tor6end 1.0 0.0
mamy skład o rozkładzie jazdy ex6435, umieszczony na torze krzyzowa_tor6end w odległości 1.0 m od jego początku, poruszający się z prędkością początkową 0.0 km/h.


Autorzy: Patrykos, mechatronik.
Aktualizacja: libertyn89, Maciej
Poprawki: Quark-t