RUSZANIE I JAZDA LOKOMOTYWĄ ELEKTRYCZNĄ

Opis dotyczy zasadniczo wszystkich elektrowozów, jakie znajdują się w symulatorze (EU07, EP07, EP08, EP09, ET21, ET22 [także wersja ET22-2000_v2], EP05, EU05, ET40, ET41, ET42, EU04, 181). Różnice pomiędzy poszczególnymi lokomotywami dotyczą głównie sterowania hamulcem, co zostało opisane w dalszej części poradnika. Na końcu poradnika opisane są dodatkowo zmiany w sposobie sterowania ET22-2000 oraz ET42.

Wybieramy kierunek jazdy
d jazda do przodu (pozycja „Naprzód”)
r jazda do tyłu
Uwaga: jeśli nastawnik kierunkowy znajduje się w pozycji „Naprzód”, to chcący zmienić kierunek jazdy na przeciwny należy użyć klawisza r dwukrotnie. Analogicznie w drugą stronę.

Uruchamiamy lokomotywę
j załącza baterię
Nastąpi włączenie czuwaka, który należy wyłączyć klawiszem SPACJA. UWAGA! Wcześniej należy ustawić nastawnik kierunkowy na pozycję niezerową klawiszami d lub r.
o/p podnosi się przedni/tylny pantograf (względem kabiny aktualnie obsadzonej).
Poczekaj chwilę, aż woltomierz WN (wysokiego napięcia) wskaże napięcie ok. 3400 V.

UWAGA!
Jeżeli pantografy się nie podnoszą z powodu zbyt małego ciśnienia, należy wejść do maszynowni End, i w zbiorniku głównym należy załączyć sprężarkę pantografów (pomocniczą) Shift+V. Jednak przed załączeniem sprężarki pantografów należy odłączyć zbiornik pantografu od zbiornika głównego za pomocą kurka trójdrogowego Ctrl+V, ponieważ sprężarka pantografów ma zbyt małą wydajność, aby napompować zbiornik główny. Po podniesieniu pantografów i włączeniu głównej sprężarki należy ponownie połączyć zbiornik pantografów ze zbiornikiem głównym Ctrl+V, inaczej pantografy opadną po pewnym czasie z powodu nieszczelności instalacji pneumatycznej pantografów. Niektóre lokomotywy mają nastawę podtrzymania członu ciśnieniowego wyłącznika szybkiego ustawioną wyżej, niż opuszczania pantografów. Gdy mimo napięcia na obwodzie głównym wyłącznik nie chce trzymać, należy nabić większe ciśnienie w zbiorniku pomocniczym.

m załącza się wyłącznik szybki. Należy przytrzymać klawisz przez chwilę, zazwyczaj ok. 1-2 sekundy.
x włącza się przetwornica.
c włącza się sprężarka, ciśnienie w zbiorniku głównym rośnie.
W przypadku części lokomotyw i EZT, np. EU07, EP09, EN57, należy zaczekać chwilę, aż przetwornica w pełni się uruchomi. Dopiero wówczas można uruchomić sprężarkę.

Czasami może wybić przekaźnik nadmiarowy od przetwornicy oraz ogrzewania. Wtedy wyłączamy przetwornicę i ogrzewanie, i wciskamy Ctrl+n
Gdy ciśnienie w zbiorniku głównym osiągnie wartość 7 atmosfer można odhamować skład
Num 6 pozycja jazda, czekamy, aż ciśnienie w przewodzie głównym osiągnie 5 atmosfer
Można jeszcze użyć napełnienia uderzeniowego, jednak należy bardzo uważać, aby nie „przeładować” składu, zwłaszcza jeśli ciągniemy wagony Bdhpumn, WLABd oraz Z1.

Wybieramy zakres prądu (nie dotyczy wszystkich elektrowozów). Wysoki zakres prądu pozwala na stosowanie większego natężenia przy szeregowym połączeniu silników.
f przełączenie pomiędzy niskim i wysokim rozruchem

Można włączyć ogrzewanie pociągu (nie dotyczy wszystkich elektrowozów)
h załączenie i wyłączenie ogrzewania

Rozpoczynamy jazdę
Naciskamy Num + (na klawiaturze numerycznej) i czekamy chwilkę aż włączą się styczniki (na pulpicie zapali się odpowiednia lampka), a następnie dodajemy kolejne pozycje nastawnika za pomocą Num +.
Num + przesunięcie nastawnika o jedną pozycję do przodu
Num - przesunięcie nastawnika o jedną pozycję wstecz

Pozycje nastawnika regulują natężenie prądu, dzięki czemu lokomotywa jedzie szybciej. Gdy zgaśnie odpowiednia lampka oznacza to, że jesteśmy na pozycji bezoporowej. Możemy zwiększać prąd osłabiając pole wzbudzenia silników.
Num / zwiększenie bocznikowania o jedną pozycję.
Num * zmniejszenie bocznikowania o jedną pozycję.

Uwaga: w niektórych lokomotywach bocznik znajduje się w kole nastawnika jazdy. Z tego względu nie obsługujemy go poprzez Num */Num /, a zwyczajnie za pomocą Num +/Num -. Są to lokomotywy m.in. EP05, EU05.

Należy pamiętać, aby nie przekroczyć natężenia ok. 650 A (w praktyce każda lokomotywa ma inaczej ustawione przekaźniki nadmiarowe; na przykład w symulatorowym ET22 jest to 600 A) na grupę, ponieważ zadziała przekaźnik nadmiarowy. Gdy tak się stanie, na pulpicie zapali się czerwona lampka i zostanie przerwany dopływ prądu do silników. Lokomotywa przestanie przyśpieszać (chyba, że jedziemy z górki ;)) Aby odblokować przekaźnik nadmiarowy schodzimy nastawnikiem jazdy (i ewentualnie bocznikowania) "do zera" i naciskamy n.
Num * zmniejszenie bocznikowania o jedną pozycję (przytrzymujemy, aby zejść "do zera")
Num - przesunięcie nastawnika o jedną pozycję wstecz (przytrzymujemy, aby zejść "do zera")
n odblokowanie przekaźnika nadmiarowego

Podczas jazdy należy pamiętać o "zbijaniu" urządzeń czujności SHP i CA. Zadziałanie urządzeń czujności sygnalizowane jest zapaleniem się dwóch czerwonych lampek. Po paru sekundach, jeżeli nie nastąpi "zbicie" urządzenia, zostanie aktywowany "brzęczyk" (głośny sygnał dźwiękowy), a następnie po paru sekundach wdrożone zostanie hamowanie nagłe. Jeżeli zagapiliśmy się i zadziałał hamulec, czekamy aż pociąg się zatrzyma, "zbijamy" SHP/CA i odhamowujemy skład.
SPACJA zbijanie SHP i CA

Czasami może się zdarzyć, że wpadniemy w poślizg. Poślizg sygnalizowany jest lampką na pulpicie. Gdy wpadniemy w poślizg możemy:
Shift+s użyć piasecznicy (podsypać piasek)
ENTER użyć przyhamowania (cylinder hamulcowy lokomotywy napełniany jest do ustalonej wartości)

Poślizg jest bardzo niebezpieczny dla silników lokomotywy i musimy go jak najszybciej usunąć. Jeżeli tego nie zrobimy, może dojść do uszkodzenia silników. Gdy do tego dojdzie uruchamia się wyłącznik szybki i gasną wszystkie lampki na pulpicie. Sprawdzamy przyciskiem F2 damage status i jeżeli pokazuje on "Engine damaged" przechodzimy do maszynowni klawiszem END lub HOME i odłączamy uszkodzone silniki.
Shift + e odłączenie uszkodzonych silników

Obsługa kranu hamulca FV4a (EU07, EP07, EP08, EP09, ET21 [wersja 3e3-zez], ET22 [także wersja ET22-2000_v2], EP05, EU05, ET40, ET41, ET42, 181)
Num . - napełnianie
Num 6 - jazda

Wszystkie pozycje poniżej jazdy w kranie hamulcowym, to pozycje hamowania.
Num 9 rączka do przodu, zmniejszamy spadek powietrza
Num 3 rączka do siebie, zwiększamy spadek powietrza

Pozycje różnią się spadkiem ciśnienia. Ostatnia pozycja, czyli "godzina szósta" to hamowanie nagłe, czyli połączenie przewodu głównego z atmosferą. Lokomotywa posiada także hamulce działające tylko na lokomotywę.
Num 7 rączka od siebie, usuwamy powietrze z cylindra
Num 1 napełniamy cylinder, lokomotywa hamuje

Obsługa kranu hamulca H14K1 (EU04, ET21 [wersja 3e2])
Żeby zahamować pociąg najlepiej posługiwać się klawiszami Num 3 i Num 9.
W celu zahamowania pociągu z pozycji "jazda" Num 6 kliknij 3 razy klawiszem Num 3, przy czym trzecie kliknięcie na ok. 0,5 sekundy. Następnie kliknij klawiszem Num 9 - powinien nastąpić spadek ciśnienia w przewodzie głównym o około 0,5 bara.
Jeśli skład hamuje zbyt słabo naciśnij Num 3, a następnie szybko Num 9. Zabieg taki powtarzaj aż do uzyskania oczekiwanej siły hamowania.
W celu luzowania przestaw kran kamulca w pozycję "napełnianie, luzowanie" Num . lub 3×Num 9. Po wyluzowaniu składu powróć do pozycji "jazda" Num 6 lub 1×Num 3.

RUSZANIE I JAZDA POJAZDAMI Z FALOWNIKAMI I SILNIKAMI ASYNCHRONICZNYMI
Opis dotyczy wszystkich lokomotyw i EZT sterowanych przez falownik. Opisane są tylko różnice w stosunku do pojazdów z rozruchem oporowym i silnikami szeregowymi.
Załączenie baterii zazwyczaj powoduje jednoczesne uruchomienie komputera pokładowego, wyświetlającego status pojazdu i wskazówki uruchomieniowe. Sprężarka jest włączania automatycznie wraz z przetwornicą.
Aktualnie obsługiwany jest jedynie zadajnik mocy. Siłę jazdy zadajemy co 10% Num +, zmniejszamy Num - W przypadku ezt lub lekkiego składu wagonowego hamujemy hamulcem elektrodynamicznym Num 1 luzujemy Num 7 Przy cięższych składach hamujemy hamulcem zespolonym. Komputer automatycznie utrzymuje siłę pociągową i niweluje poślizgi. Na postoju automatycznie aktywowany jest hamulec postojowy. Zostaje zwolniony po zadaniu >20% mocy.
W niektórych EZT istnieje możliwość włączenia ogranicznika prędkości Num / utrzymującego prędkość osiągniętą w momencie włączenia jeśli siła zadana spowodowałaby jej przekroczenie. Ogranicznik wyłącza się Num * Zatrzymanie się i ponowny rozruch respektuje nastawę ogranicznika. Należy go włączyć po pierwszym osiągnięciu prędkości rozkładowej i korygować przy jej zmianach.

RUSZANIE I JAZDA LOKOMOTYWĄ SPALINOWĄ Z PRZEKŁADNIĄ ELEKTRYCZNĄ

Bardzo podobnie jak elektrowozami sterujemy lokomotywami spalinowymi z przekładnią elektryczną (SM31, SM41, SM42, SP42, ST44 [także M62_mod_v1], SU45, SU46, TEM2). Wszystkie (oprócz SM41, gdzie występuje kran H14K1, opis sterowania wyżej) posiadają kran hamulca FV4a.
Po włączeniu baterii j, należy załączyć pompę paliwową f (część lokomotyw ma ją zintegrowaną z rozrusznikiem) oraz pompę olejową Shift + f. Potem trzymamy rozrusznik m aż do zaskoczenia silnika spalinowego. Wzbudzenie prądnicy głównej i pomocniczej zawsze jest automatyczne. Sprężarka albo zasilana z wału silnika, wtedy warto wejść na wyższe obroty by szybciej nabiła powietrze, albo z osobnego silnika elektrycznego, niekiedy sterowanego dodatkowym przełącznikiem c. Nastawnikiem jazdy zwiększamy obroty i wzbudzenie prądnicy głównej, zwiększając moc silników trakcyjnych.
W części z tych lokomotyw, aby ruszyć z miejsca należy nacisnąć 2 x Num +, bowiem na pierwszej pozycji nastawnika (1 x Num +) zamykają się styczniki liniowe, ale nie przepływa przez nie prąd. Osłabienie wzbudzenia silników trakcyjnych jest automatyczne, lub jednostopniowe załączane przyciskiem (SM42 i SP42 ). Kolejna różnica, to funkcja, jaką spełnia kombinacja Ctrl + f. Nie służy ona do uruchomienia wysokiego rozruchu. W SM42 i SP42 uruchamia tryb jazdy manewrowej, natomiast w pozostałych lokomotywach spalinowych nie ma żadnej funkcji. Oto opis jego obsługi:

Nastawnik na 0 -> Ctrl + f -> ustalamy nastawnikiem pozycję jazdy -> klawiszami Num / oraz Num * zmieniamy wzbudzenie.
Do 4. pozycji nastawnika trzeba jakieś wzbudzenie ustawić, żeby pojechać, od 5. można ruszyć bez wzbudzania, ale powoli.

Wyłączenie trybu jazdy manewrowej:
Nastawnik na 0 ->Ctrl + f


RUSZANIE I JAZDA LOKOMOTYWĄ SPALINOWĄ Z PRZEKŁADNIĄ MECHANICZNĄ

SN61
Obsługa hamulca taka sama, jak w przypadku lokomotyw elektrycznych z kranem FV4a.
 1. Najpierw nastawić kierunek jazdy  (d - do przodu, r - do tyłu).
 2. Potem przesunąć nastawnik na pierwszą pozycję (Num +).
 3. Teraz można uruchomić rozrusznik (m).
 4. Po udanym rozruchu można przesunąć nastawnik na następną pozycje (biegu jałowego) i poczekać na naładowanie powietrzem zbiornika głównego.
 5. Odhamowujemy skład. Aby ruszyć należy przestawić nastawnik o jeszcze jedną pozycję - lokomotywa będzie jechała na półsprzęgle, po osiągnięciu ok. 7-8 km/h można wrzucać następne, normalne pozycje jazdy (jest ich 5):
  0: odcięcie paliwa
  1: rozruch silnika
  2: bieg jałowy
  3: ruszanie z miejsca
  4: 1. pozycja jazdy (15% dawkowania paliwa)
  5: 2. pozycja jazdy
  6: 3. pozycja jazdy
  7: 4. pozycja jazdy
  8: 5. pozycja jazdy (100% dawkowania paliwa)
Proszę nie palić sprzęgła.


SM03/04
Obsługa hamulca taka sama, jak w przypadku lokomotyw elektrycznych z kranem H14K1.
 1. Włącz baterię j, pompę olejową Shift + f i silnik spalinowy m. Zwiększ obroty na biegu jałowym by rozgrzać silnik i nabić powietrze.
 2. Kiedy sprężarka nabije 0,5 MPa możesz odhamować lokomotywę/skład.
 3. Ustaw kierunek jazdy (d - do przodu, r - do tyłu).
 4. Wrzuć I bieg - Num /.
 5. Dodaj gazu (Num +), lokomotywa powinna ruszyć.
 6. Kiedy silnik osiągnie maksymalne obroty możesz wrzucić następny bieg (między biegami są sprzęgła). Operację powtarza się aż do osiągnięcia ostatniego, IV biegu.
 7. Aby się zatrzymać należy "odciąć" gaz (Num -), przejść na bieg jałowy (Num *) i hamować zgodnie z instrukcją.RUSZANIE I JAZDA DREZYNAMI

Machajka
 1. Siłę pociągową wytwarza się ruszając cyklicznie dźwignią od siebie Num + i po osiągnięciu maksymalnego wychylenia do siebie num -.
 2. Hamujemy trzymając dźwignię w jednej pozycji lub hamulcem ręcznym Ctrl + num1 (luzowanie Ctrl + num7)


Dl-2
 1. Nastaw kierunek jazdy  d - do przodu, r - do tyłu.
 2. Uruchom silnik m. (długa sekwencja rozruchu, trzymać >10s albo zgaśnie, przez pierwsze 5s nic się nie będzie działo)
 3. Dodaj gazu Num + albo silnik zgaśnie. Nabierz trochę obrotów na luzie.
 4. Wrzuć bieg Num /. Drezyna ruszy. Posiada osiem poziomów przepustnicy (Num + Num -) i cztery biegi (wraz z neutralnym Num / Num *)
 5. Hamuj hamulcem ręcznym Ctrl + num1 (luzowanie Ctrl + num7)RUSZANIE I JAZDA EZT
Opis dotyczy ED72, EN57. Sposób sterowania EZT jest bardzo podobny do sterowania elektrowozów. Zasadnicza różnica jest taka, że nie ma osobnej dźwigni nastawnika bocznikowania. Bocznikowanie następuje po przejściu nastawnikiem jazdy na wyższe pozycje jazdy. Dodatkowo, przy wybieraniu kierunku jazdy mamy możliwość przesunięcia nastawnika kierunkowego o dwie pozycje do przodu (2 razy d z pozycji początkowej) na pozycję „Naprzód II”. Umożliwia ona szybszy rozruch niż na pozycji „Naprzód I”. Stosujemy ją przede wszystkim wtedy, gdy chcemy rozwinąć prędkości ponad 70-80 km/h.
W EZT dodatkowe funkcje przyjmują następujące klawisze:
, otwieranie/zamykanie drzwi lewych
. otwieranie/zamykanie drzwi prawych
/ sygnał odjazdu


Opis hamowania w ED72, EN57 (w wersji z systemem hamulca Oerlikon elektropneumatyczny)
Podczas jazdy kran powinien znajdować się w pozycji "jazda" Num 6.
Gdy chcemy zahamować wpuszczamy do cylindrów powietrze. W tym celu ustawiamy kran w pozycji "hamowanie ep" (klawisz Num 3), a następnie powracamy do pozycji "jazda" (Num 9 lub Num 6). Ilość powietrza, jaka trafiła do cylindrów, a co za tym idzie siła hamowania zależy od czasu, w jakim kran pozostawał w pozycji "hamowanie ep". Jeśli hamujemy zbyt gwałtowanie, możemy wypuścić nieco powietrza z cylindrów lub wyluzować skład całkowicie. W tym celu przestawimy kran hamulca w pozycję "luzowanie" - trzymamy klawisz Num .. Gdy przestaniemy naciskać klawisz Num . kran samoczynnie powróci w pozycję "jazda".


Opis hamowania w EN57 (w wersji z systemem hamulca Knorr elektropneumatyczny)
[W symulatorze działa tylko w jednostce EN57-001]
Po uruchomieniu symulatora należy odhamować skład - Num ..
Podczas jazdy kran powinien znajdować się w pozycji "luzowanie ep, jazda pn" Num 6.
Gdy chcemy zahamować wpuszczamy do cylindrów powietrze. W tym celu ustawiamy kran w pozycji "hamowanie ep" (klawisz Num 3) i wciskamy dźwignię pod rączką (służy do tego klawisz Enter). Następnie puszczamy dźwignię i powracamy do pozycji "luzowanie ep, jazda pn" (Num 9 lub Num 6). Siła hamowania zależy od czasu, w jakim kran (wraz ze wciśniętą dźwignią!) pozostawał w pozycji "hamowanie ep". Jeśli hamujemy zbyt gwałtowanie, możemy wypuścić nieco powietrza z cylindrów lub wyluzować skład całkowicie. W tym celu wciskamy dźwignię Enter.

RUSZANIE I JAZDA ET22-2000
Uproszczona dokumentacja rozruchowa lokomotywy ET22 Serii 2000.

Po podniesieniu pantografu proszę włączyć monitor: ;
Następnie postępujemy jak w tradycyjnej ET22: wyłącznik szybki, przetwornica, sprężarka.
Po odhamowaniu lokomotywy (obsługa hamulca jak w niezmodernizowanej wersji ET22) należy wybrać kierunek jazdy - d/r.

Rozruch odbywa się w następujący sposób.

1.1 Nastawnik jazdy

 Nastawnik ma 4 pozycje oznaczone kolejno jako: „0”, „-”, „=”, „+”.

a) pozycja „0” — jazda z wybiegu: silniki zostają odłączone od zasilania, brak siły pociągowej;

b) pozycja „-” — zmniejszanie siły pociągowej: w czasie przytrzymywania dźwigni następuje zmniejszenie siły pociągowej;

c) pozycja „=” — ustalenie siły pociągowej: utrzymywana jest zadana siła pociągowa do najbliższej pozycji jazdy długotrwałej;

d) pozycja „+” — zwiększanie siły pociągowej: siła pociągowa jest cyklicznie zwiększana do osiągnięcia ostatniej pozycji rozruchowej.

1.2 Korzystanie z nastawnika jazdy:

a) przyspieszanie: aby przyspieszyć, należy przytrzymać przez chwilę nastawnik w pozycji „+” i powrócić do pozycji „=”. Pojazd dokona samoczynnego rozruchu do najbliższej pozycji umożliwiającej długotrwałą jazdę;

b) ustalenie prędkości: należy przytrzymać nastawnik w pozycji „-” tak długo, aż nie zostanie załączona żądana pozycja jazdy długotrwałej. Jeżeli powrót dźwigni do pozycji „=” nastąpi na pozycji oporowej, pojazd samoczynnie ustali najbliższą możliwą wyższą pozycję jazdy długotrwałej. Przykład: aby przejść do pozycji S, jadąc na pozycji rozruchowej R, należy poczekać, aż zostaną minięte wszystkie pozycje układów R i SR. W przypadku wcześniejszego powrotu dźwigni, włączona zostanie pozycja SR bądź R.

c) jazda z wybiegu lub hamowanie: powrót do jazdy z wybiegu może nastąpić na dwa sposoby: bezpośrednie przestawienie dźwigni do pozycji „0” bądź utrzymanie dźwigni w pozycji „-” aż zostanie przerwany przepływ prądu. Można wtedy powrócić do pozycji „N”.

RUSZANIE I JAZDA ET42
Ogólne zasady sterowania tą lokomotywą są takie same, jak w przypadku pozostałych lokomotyw elektrycznych. Dodane zostały jedynie pewne funkcje charakterystyczne dla tej serii.

1. Włączenie prędkościomierza i kontrolek na pulpicie.

W lokomotywie ET42 w rzeczywistości, podczas uruchamiania lokomotywy, należy załączyć sygnalizację przełącznikiem na pulpicie. Bez niej kontrolki oraz prędkościomierz nie będą zasilane. Aby załączyć sygnalizację należy wcisnąć ,.

2. Obsługa hamulca elektrodynamicznego.

ET42 posiada hamulec elektrodynamiczny, jednakże działający inaczej niż chociażby w EP09. Jego użycie polega na wrzuceniu nastawnika bocznikowania w pozycję -1 (klawiszem Num *), a następnie zwiększaniu siły hamowania nastawnikiem jazdy (klawiszem Num +). Jeżeli jesteś pewien, że zrobiłeś wszystko prawidłowo, a mimo to lokomotywa nie chce ruszyć po przestawieniu nastawnika na pierwszą pozycję, zejdź na 0 (klawiszem Num -) i naciśnij Num /. Spowoduje to przestawienie nastawnika bocznikowania w pozycję neutralną (tym samym wyłączenie hamulca ED) i umożliwi jazdę.

3. Rozdzielenie tonów syreny na dwa przyciski.

W ET42 niski i wysoki ton syreny są rozdzielone na dwa przełączniki. Niski ton obsługuje się tak, jak w innych lokomotywach, poprzez klawisz a. Natomiast wysoki ton uruchamia się przełącznikiem GWIZDEK, podpiętym w symulatorze pod klawisz s.

4. Zmiana układu połączenia silników.

W lokomotywie ET42 nie działa wysokich rozruch. Użycie klawisza f powoduje zmianę układu połączenia silników, co ułatwia ruszanie z cięższym składem oraz utrzymywanie niskich prędkości, bez konieczności jazdy na oporach. Podczas jazdy na zmienionym układzie nastawnik dochodzi jedynie do 25 pozycji i niemożliwe jest bocznikowanie. Aby przywrócić normalny układ połączenia należy zejść nastawnikiem jazdy na 0 (klawisz Num -) i wcisnąć f. Po wykonaniu tych czynności można kontynuować rozruch.

UWAGA!

AI ma problem z obsługą lokomotywy ET42. Ma to związek z hamulcem ED. AI ustawia nastawnik bocznikowania w pozycję -1, przez co nie może ruszyć lokomotywą. Aby ET42 jeździł bezproblemowo, jako AI należy użyć wersji "dumb" (112edumb-a i 112edumb-b). Aby dowiedzieć się jak dokonywać wpisów taboru przejdź do podstrony z opisem jak to zrobić. Wykonanie tej czynności wymaga ingerencji w pliki MaSzyny i nie zaleca się jej początkującym użytkownikom.

___________________

Być może pomyślałeś sobie teraz:
"Hm. No dobrze, wszytko ładnie. Wiem jak sterować lokomotywami i EZT. Wiem jak hamować i ruszać, ale nie wiem kiedy. Skąd wiedzieć z jaką prędkością się poruszać, kiedy rozpocząć hamowanie itp.?"

Podczas jazdy bardzo ważna jest obserwacja wskazań semaforów, tarcz ostrzegawczych, wskaźników przytorowych, a także znajomość rozkładu jazdy. Aby dowiedzieć się co oznaczają różne sygnały nadawane przez te urządzenia zapoznaj się z instrukcją Ie-1 obowiązującą na sieci PLK. Znajduje się ona w pliku: przepisy_kolejowe/ie-1.pdf.

Autor opisu: ET22_RULZ.
Aktualizacja i modyfikacje: libertyn89, adsim, Maciej, macius5991, kolejarz2009.
Opis sterowania ET22-2000: Maciej "youBy" Cierniak. Poprawki: Michał "mKaczy" Massel.
Opis sterowania ET42: szogun.