English version

Dla porządku zebraliśmy listę wszystkich używanych klawiszy. Przypisanie klawiszy można zmienić w pliku eu07_input-keyboard.ini.
Klawisze oznaczone jako Num... to klawisze na klawiaturze numerycznej. Dlatego pamiętaj by włączyć NumLock. Użycie zwykłego klawisza 3 nie zastąpi klawisza Num 3! Analogicznie dla pozostałych klawiszy Num... Jeśli posiadasz laptopa bez klawiatury numerycznej skorzystaj z kombinacji Fn + pożądany klawisz.

Klawisz Wywoływana funkcja Komentarz
Przygotowanie do jazdy
j Przełączenie stanu akumulatorów -
p Przełączenie stanu pantografu A Tylko w przypadku pojazdów elektrycznych
o Przełączenie stanu pantografu B Tylko w przypadku pojazdów elektrycznych
Ctrl + p Opuszczenie wszystkich pantografów Tylko gdy zdefiniowany jest wyłącznik zbiorowy
m Przełączenie stanu wyłącznika szybkiego Aby załączyć wyłącznik szybki, należy przytrzymać przez chwilę klawisz
x Przełączenie stanu przetwornicy -
c Przełączenie stanu sprężarki głównej -
Shift + c Przełączenie stanu sprężarki w członie w którym akurat jesteśmy -
d Przestawienie nastawnika kierunkowego o jedną pozycję do przodu Początkowo nastawnik kierunku znajduje się w położeniu neutralnym
r Przestawienie nastawnika kierunkowego o jedną pozycję do tyłu Początkowo nastawnik kierunku znajduje się w położeniu neutralnym
. Przełączenie stanu sygnalizacji (Tylko ET42) Początkowo wyłączona. Zasila kontrolki i prędkościomierz
f Załączenie pompy paliwowej Wymagane do zapłonu silnika spalinowego. W niektórych pojazdach automatycznie z rozrusznikiem.
Shift + f Załączenie pompy olejowej Wymagane do zapłonu silnika spalinowego. W niektórych pojazdach automatycznie z rozrusznikiem.
Shift + n Przełącznik stanu wentylatorów przednich silników trakcyjnych -
Shift + m Przełącznik stanu wentylatorów tylnych silników trakcyjnych -
Ctrl + m Wyłącznik wszystkich wentylatorów silników trakcyjnych -
Klawisz Wywoływana funkcja Komentarz
Obsługa zaworu maszynisty FV4a
Num . Ustawienie zaworu maszynisty na pozycję napełniania uderzeniowego Popularna "fala" :)
Num 6 Ustawienie zaworu maszynisty na pozycję jazda Pozycja neutralna stosowana podczas jazdy
Num 3 Ustawienie zaworu maszynisty na pozycję o większym stopniu hamowania Zwiększenie siły hamowania, wielkość skoku zależy od czasu naciskania klawisza
Num 9 Ustawienie zaworu maszynisty na pozycję o mniejszym stopniu hamowania Zmniejszenie siły hamowania, wielkość skoku zależy od czasu naciskania klawisza
Num 8 Ustawienie zaworu maszynisty na pozycję pierwszego stopnia hamowania Odpowiada półsekundowemu użyciu [Num 3] z pozycji jazda (pierwszy stopień hamowania)
Num 5 Ustawienie zaworu maszynisty na pozycję hamowania pełnego Odpowiada dwusekundowemu użyciu [Num 3] z pozycji jazda
Num 2 Ustawienie zaworu maszynisty na pozycję hamowania uzupełniającego Odpowiada dwuipółsekundowemu użyciu [Num 3] z pozycji jazda (hamowanie uzupełniające)
Num 0 Ustawienie zaworu maszynisty na pozycję hamowania nagłego Użyj, aby zahamować pociąg w krytycznych sytuacjach (hamowanie awaryjne)
3 × Num 9 z pozycji napełniania lub Ctrl + Num 5 Ustawienie zaworu maszynisty na pozycję odcięcia Zawór maszynisty ustawiamy na odcięcie przy zmianie kabiny, zanim wybierzemy [Home] (lub [End]) oraz gdy jedziemy w lokomotywie popychającej (patrz scenariusz moczniki_popych). Niektóre krany mają pozycję odcięcia na innej pozycji (Knorr, Oerlikon EP).
Num 4 Odluźniacz hamulca lokomotywy Odhamowanie samej lokomotywy lub przywrócenie zasilania zaworu maszynisty
Num 1 Ustawienie kranu hamulca pomocniczego na następną pozycję Zwiększenie siły hamowania. W EZT służy do obsługi hamulca ręcznego
W pojazdach z falownikiem zwiększa siłę hamowania elektrodynamicznego
Num 7 Ustawienie kranu hamulca pomocniczego na poprzednią pozycję Zmniejszenie siły hamowania. W EZT służy do obsługi hamulca ręcznego
W pojazdach z falownikiem zmniejsza siłę hamowania elektrodynamicznego
Ctrl + Num 2/Num 8 Nastawianie trybu hamowania Zmienia tryb obsługi hamulców
Ctrl + Num 3/Num 9 Nastawianie regulatora ciśnienia Można odpowiednio regulować ciśnienie na pozycji jazdy
Ctrl + Num 1 Zahamowanie hamulcem ręcznym W celu zahamowania hamulcem ręcznym należy przytrzymać przez chwilę kombinację tych klawiszy
Ctrl + Num 7 Odhamowanie hamulcem ręcznym W celu odhamowania hamulcem ręcznym należy przytrzymać przez chwilę kombinację tych klawiszy (jeżeli pojazd został wcześniej zahamowany hamulcem ręcznym)
Klawisz Wywoływana funkcja Komentarz
Jazda
l EZT: Wyłącz wskaźnik aktywnego hamulca drugiej jednostki -
Num + Ustawienie nastawnika jazdy na pozycję następną
Zwiększenie siły zadanej
W stosunku do pozycji poprzedniej

W zakresie siły pociągowej
Num - Ustawienie nastawnika jazdy na pozycję poprzednią
Zmniejszenie siły zadanej
W stosunku do pozycji poprzedniej

W zakresie siły pociągowej
Num / Ustawienie nastawnika bocznikowania na pozycję następną. W stosunku do pozycji poprzedniej

W niektórych nowoczesnych pojazdach z falownikiem ustawienie tempomatu na prędkość aktualną, bądź dźwignie tempomatu na pozycje wyższą.
Num * Ustawienie nastawnika bocznikowania na pozycję poprzednią. W stosunku do pozycji poprzedniej

W niektórych nowoczesnych pojazdach z falownikiem zdjęcie tempomatu, bądź dźwignie tempomatu na pozycje niższą.
Spacja Zbijanie CA i SHP Przytrzymanie tego klawisza powoduje uruchomienie testu czuwaka
Num Enter Załączenie hamulca przeciwpoślizgowego i piasecznicy W przypadku poślizgu
Shift + s Załączenie piasecznicy W przypadku poślizgu. Klawisz należy przytrzymać przez chwilę.
a Załączenie syreny (ton niski) Stosujemy ku uciesze łowców Rp1
s Załączenie syreny (ton wysoki) Stosujemy ku uciesze łowców Rp1
z Załączenie obu syren / gwizdawki Stosujemy ku uciesze łowców Rp1
Klawisz Wywoływana funkcja Komentarz
Ustawienia
Shift + b Ustawienie szybszego trybu pracy hamulca Nastawa R - pospieszna
b Ustawienie wolniejszego trybu pracy hamulca Nastawa B - towarowa
Ctrl + f Przełącznik prądu rozruchowego niski/wysoki ET42: połączenie szeregowe/równoległe członów
2Ls150 (SM03) i SM42: przełożenie manewrowe/liniowe
w Przełącznik pompy obiegu wodnego -
Ctrl + w Wyłącznik samoczynny pompy W szafie NN
Shift + w Przełącznik podgrzewacza wody -
Shift + Ctrl + w Wyłącznik samoczynny podgrzewacza wody W szafie NN
Shift + h Zawór łączący obiegi wodne -
g Przełącznik trybu samoczynnego rozruchu -
Shift + l EZT: załączenie sygnalizacji hamowania drugiego zespołu Początkowo jest wyłączona. Działa w ED72.
Shift + z Pokazywanie prądów w drugim członie Dotyczy tylko ET41
Ctrl + s EZT: załączenie ręcznej blokady drzwi wraz z sygnalizacją Początkowo jest wyłączona. Blokuje przy v>5km/h. Działa w EN57-2000 i ED72.
Klawisz Wywoływana funkcja Komentarz
Zabezpieczenia
l Wyłącznik styczników liniowych Pozwala na szybkie odcięcie dopływu prądu do silników trakcyjnych
n Odblokowanie przekaźnika nadmiarowego silników Tylko na zerowej pozycji nastawnika jazdy i bocznikowania
Ctrl + n Odblokowanie przekaźnika nadmiarowego przetwornicy i ogrzewania Działa tylko, gdy hebelek przetwornicy jest w pozycji "wyłączony"
Ctrl + z EZT: zmiana stanu bezpiecznika hamulca EP Początkowo jest załączony
Shift + Ctrl + b Obsługa klapy Ackermana Hamulec awaryjny - po otwarciu, a przed popełnieniem przewodu głównego należy zamkąć klape!
Shift + Ctrl + r Test Radio-Stopu na danym pojeździe Sprawdzanie czy Radio-Stop działa na danym pojeździe.
Klawisz Wywoływana funkcja Komentarz
Reflektory
t Programator oświetlenia w lewo. Tylko, jeśli jest taki w kabinie.
W 6Dg programator w prawo.
Shift + t Programator oświetlenia w prawo. Tylko, jeśli jest taki w kabinie.
W 6Dg programator w lewo.
i Przełączenie stanu prawego reflektora Jeśli używa indywidualnego przełącznika.
u Przełączenie stanu górnego reflektora.
Jeśli używa indywidualnego przełącznika.
y Przełączenie stanu lewego reflektora Jeśli używa indywidualnego przełącznika.
Shift + i Zmiana stanu reflektora prawego (światło czerwone) Jeśli używa indywidualnego przełącznika.
Shift + y Zmiana stanu reflektora lewego (światło czerwone) Jeśli używa indywidualnego przełącznika.
Ctrl + l Zmiana stanu przyciemnienia reflektorów Jeśli używa indywidualnego przełącznika.
Obsługa tylnych reflektorów – dotyczy: SM03, SM31, SM40, SM42, SP42, TEM2, TEM2U
Ctrl + i Zmiana stanu tylnego reflektora prawego (światło białe) -
Ctrl + y Zmiana stanu tylnego reflektora lewego (światło białe) -
Ctrl + u Zmiana stanu tylnego reflektora górnego (światło białe) -
Ctrl + Shift + i Zmiana stanu tylnego reflektora prawego (światło czerwone) -
Ctrl + Shift + y Zmiana stanu tylnego reflektora lewego (światło czerwone) -
Klawisz Wywoływana funkcja Komentarz
h Zmiana stanu ogrzewania pociągu -
, Zmiana stanu drzwi lewych Tylko w przypadku EZT
. Zmiana stanu drzwi prawych Tylko w przypadku EZT
Ctrl + / Przycisk centralnego zamykania drzwi Tylko w przypadku EZT, np w EN57-2xxx i -3xxx
/ Sygnał zamykania drzwi Tylko w przypadku EZT
Ctrl + r Przełączenie stanu wyłącznika radiotelefonu Resetuje radiostop. Wymagane do zasilenia PG po jego zadziałaniu
- Niższy kanał radiotelefonu Zakres zmian jest od 0 (wyłączony) do 8. Wybrany kanał jest wyświetlany w drugiej linijce po naciśnięciu [F2], po znakach "RT:".
= Wyższy kanał radiotelefonu Zakres zmian jest od 0 (wyłączony) do 8. Wybrany kanał jest wyświetlany w drugiej linijce po naciśnięciu [F2], po znakach "RT:".
Shift + Ctrl + Pause/Break Wyzwolenie radiostopu Użycie tej kombinacji powoduje wysłanie do wszystkich pojazdów w promieniu 2 km komendy Emergency_brake. Warunkiem jest jednak umieszczenie w FIZ wpisu RadioStop=Yes.
Klawisz Wywoływana funkcja Komentarz
Klawisze do sterowania różnymi "ciekawostkami" (np. podświetlenie mierników, otwieranie okien w kabinie), tak zwane universale. Działają tylko w kabinach niektórych pojazdów. Proszę zapoznać się z listą taboru, który posiada działające universale. Link.
; Przełącznik podświetlenia mierników W większości kabin.
Shift + ; Przełącznik podświetlenia pulpitu -
' Przełącznik oświetlenia kabiny W większości kabin.
Ctrl + ' Zmiana stanu przyciemnienia oświetlenia kabiny W większości kabin.
Shift + ' Przełącznik podświetlenia rozkładu jazdy -
1 to 0 Od Universala 1 do 10 Sprawdź strone podlinkowaną powyżej.
Klawisz Wywoływana funkcja Komentarz
F1 Wyświetlenie aktualnej godziny -
F2 Wyświetlenie rozkładu jazdy -
F3 Wyświetlenie informacji o najbliższym pojeździe Przy odległości do 2 metrów od danego pojazdu (działa tylko przy widoku z zewnątrz)
F4 Wyjście z kabiny maszynisty W przypadku przebywania w kabinie
F4 Wejście do kabiny maszynisty W przypadku przebywania poza kabiną
Shift + F4 Zewnętrzne kamery Zmienia między następującymi kamerami zewnętrznymi: Pierwszy pojazd, ostatni pojazd, pierwszy wózek pierwszego pojazdu, oraz dodatkowa statyczna kamera zewnętrzna.
F5 Wejście do innego pojazdu W przypadku przebywania poza kabiną (klawisz F4) można wejść do znajdującego się w pobliżu innego pojazdu sterowanego przez AI, pod warunkiem, że on stoi albo porusza się z niewielką prędkością. Wejście i przejęcie pojazdu następuje poprzez naciśnięcie klawisza F5.
Shift + F6 Dwukrotne przyspieszenie symulacji Działa tylko w trybie debugmode.
Ctrl + F6 Pięciokrotne przyspieszenie symulacji Działa tylko w trybie debugmode.
Ctrl + Shift + F6 Dziesięciokrotne przyspieszenie symulacji Działa tylko w trybie debugmode.
F7 Włączenie trybu wireframe Dotyczy tylko trybu debugmode.
F11 Wejście/wyjście z modułu edytora Obejrzyj podstrone nt edytora
F12 Okno panelu dla deweloperów Zbiór informacji dla deweloperów ze starych paneli pod F1, F3, F8 i F9
Esc Pauza -
Klawisz Wywoływana funkcja Komentarz
Przesunięcie kamery w przód Wewnątrz i na zewnątrz kabiny
Przesunięcie kamery w tył Wewnątrz i na zewnątrz kabiny
Przesunięcie kamery w lewo Wewnątrz i na zewnątrz kabiny
Przesunięcie kamery w prawo Wewnątrz i na zewnątrz kabiny
Shift+(///) Szybsze przesunięcie kamery w kierunku strzałki Tylko na zewnątrz kabiny.
Ctrl +  Przeniesienie kamery do widoku z lewego lusterka Wewnątrz kabiny
Ctrl +  Przeniesienie kamery do widoku z prawego lusterka Wewnątrz kabiny
Ctrl + Shift +  Widok w lewo (prostopadły do boku lokomotywy) Wewnątrz kabiny
Ctrl + Shift +  Widok w prawo (prostopadły do boku lokomotywy) Wewnątrz kabiny
PageUp Przesunięcie kamery w górę Wewnątrz i na zewnątrz kabiny
PageDown Przesunięcie kamery w dół Wewnątrz i na zewnątrz kabiny
Insert Łączenie sprzęgów Na zewnątrz kabiny,
nie dalej niż 2 metry od sprzęgów,
tylko pojazdy do 500 m od prowadzonej lokomotywy i stojące na tym samym torze. W następnym dziale znajduje się opis podczepiania i odczepiania lokomotywy do/od składu.
Delete Rozłączanie sprzęgów Na zewnątrz kabiny,
nie dalej niż 2 metry od sprzęgów,
tylko pojazdy do 500 m od prowadzonej lokomotywy i stojące na tym samym torze. W następnym dziale znajduje się opis podczepiania i odczepiania lokomotywy do/od składu.
Ctrl + Num 6 Włączenie/wyłączenie hamulca pojazdu Na zewnątrz kabiny,
nie dalej niż 5 metrów od pojazdu,
tylko pojazdy do 500 m od prowadzonej lokomotywy i stojące na tym samym torze
Shift + e Zakładanie Sygnałów Końca Pociągu Na zewnątrz kabiny, w pobliżu pojazdu, na który chcemy założyć SKP. Uwaga: nie wszystkie pojazdy posiadają SKP.
Ctrl + e Zapalanie końcówek w pojazdach Na zewnątrz kabiny, w pobliżu pojazdu, na którym chcemy zapalić końcówki
Tylko w pojazdach z końcówkami jako reflektory tylne (lokomotywy). Niektóre wagony mają je jako SKP. Wymaga załączonej baterii w pojeździe.
e Ściąganie Sygnałów Końca Pociągu Na zewnątrz kabiny, w pobliżu pojazdu, z którego chcemy zdjąć SKP Uwaga: nie wszystkie pojazdy posiadają SKP.
Shift + h Zmiana nastawy hamulca próżny/ładowny Na zewnątrz kabiny
h Zmiana nastawy hamulca próżny/ładowny Na zewnątrz kabiny
Klawisz Wywoływana funkcja Komentarz
Ctrl + e Odłączenie uszkodzonych silników Działa tylko gdy znajdujemy się w przedziale maszynowym
Shift + v Sprężarka pomocnicza Działa tylko gdy znajdujemy się w przedziale maszynowym.
Podnosi ciśnienie w zbiorniku pantografów, co umożliwia ich podniesienie w sytuacji, gdy ciśnienie w zbiorniku głównym jest za małe - szczegółowy opis działania na stronie dot. sterowania
Ctrl + v Kurek trójdrogowy Odłącza zbiornik pantografów od zbiornika głównego - szczegółowy opis działania na stronie dot. sterowania
Shift + q Uruchomienie autopilota Przekazujemy sterowanie komputerowi.
q Wyłączenie autopilota Po uprzednim jego włączeniu.
End Przejście w kierunku kabiny B Kabina A, to najczęściej ta, w której rozpoczęto symulację
Home Przejście w kierunku kabiny A W przypadku przebywania w kabinie B
0129 Obsługa różnych pozycji kamery W trybie swobodnego latania (klawisz F4) przyciśnięcie klawisza z cyfrą (z górnej linii klawiatury [nienumerycznej]) zapamiętuje pozycję kamery, o ile nie była ona wcześniej ustawiona. Kolejne naciśnięcia będą przenosić do tego miejsca (zmiana nie będzie już możliwa). Pozycja kamery jest również zapisywana w logu, aby można było ją skopiować do scenerii.
Alt Włączenie / wyłączenie sterowania myszą Tylko w kabinach pojazdów. Po włączeniu na ekranie pojawia się kursor którym można sterować urządzeniami w kabinach pojazdów za pomocą myszy.
LPM - sterowanie przełącznikami, nastawnikiem jazdy, nastawnikiem kierunku, kranami hamulca.
PPM - cofanie nastawnika jazdy, nastawnika kierunku i kranu hamulca. Ponadto przytrzymując PPM nad przestrzenią nieaktywną można zmieniać położenie kamery.
Kółko myszy Zoom Przytrzymując Kółko myszy uruchamia się zoom. Działa w kabinach pojazdów i na zewnątrz pojazdów.
Mysz Obrót kamery Wewnątrz pojazdów i na zewnątrz pojazdów.
LPM Kierunkowanie kamery Wewnątrz pojazdów - kieruje kamerę na wprost. Na zewnątrz pojazdów - kieruje kamerę na sterowany pojazd.
PPM Zmiana pozycji kamery Wewnątrz pojazdów - pozycja kamery na fotelu maszynisty. Na zewnątrz pojazdów - pozycja kamery w pobliżu sterowanego pojazdu, ukierunkowana na pojazd.

Oprócz tego kombinacje klawiszy: Shift + 0, Shift + 1, ..., Shift + 9 służą do uruchamiania zdarzeń, zdefiniowanych uprzednio w scenerii. Być może brzmi to groźnie i niezrozumiale. Spokojnie :) Chodzi o to, że nie na każdej trasie np. Shift + 2 zadziała. Nie należy się o to martwić, gdyż we wszystkich sceneriach, które do poprawnego działania wymagają użycia tych klawiszy stosowna informacja jest podana w starterze. Poza tym w MaSzynie 16.08 poprawiono większość scenerii i nie ma już konieczności używania tych kombinacji klawiszy.

Autorem klawiszologii jest Benek.
Uzupełnienie oraz poprawki merytoryczne: libertyn89, adsim.
Aktualizacja: Maciej, Stele, kolejarz2009