English version
KLAWISZOLOGIA

Spis treści

 1. Przygotowanie do jazdy
 2. Obsługa hamulców
 3. Jazda
 4. Radiotelefon
 5. Dodatkowe ustawienia:
  1. Zabezpieczenia
  2. Reflektory
  3. Urządzenia dodatkowe
 6. Klawisze funkcyjne:
  1. Kabina pojazdu
  2. Maszynownia pojazdu
  3. Pozostałe

Dla porządku zebraliśmy listę wszystkich używanych klawiszy. Klawiszologia prezentowana w tym rozdziale uwzględnia domyślne ustawienia. Przy użyciu aplikacji Starter.exe możliwa jest zmiana klawiszologii według własnego uznania. Wszystkie klawisze można zdefiniować także, poprzez edycję pliku eu07_input-keyboard.ini w głównym folderze MaSzyny.

Nazwy funkcji są wypisane też w tej stronie html, jako komentarz zaraz po kluczu "tr" dla danej funkcji.

Ważna uwaga

Klawisze oznaczone jako Num... to klawisze znajdujące się na klawiaturze numerycznej.
Dlatego pamiętaj by włączyć NumLock. Użycie zwykłego klawisza 3 nie zastąpi klawisza Num 3!

Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku pozostałych klawiszy Num.... Jeśli posiadasz laptopa bez klawiatury numerycznej skorzystaj z kombinacji Fn + pożądany klawisz.

Przygotowanie do jazdy

Klawisz Wywoływana funkcja Komentarz
j Przełączenie stanu akumulatorów -
Ctrl + j Aktywacja kabiny -
p Przełączenie stanu pantografu A Tylko w przypadku pojazdów elektrycznych
o Przełączenie stanu pantografu B Tylko w przypadku pojazdów elektrycznych
Ctrl + p Opuszczenie wszystkich pantografów Tylko gdy zdefiniowany jest wyłącznik zbiorowy
Shift + p Programator pantografów na następną pozycję Tylko gdy jest programator / przełącznik wyboru
Shift + o Programator pantografów na poprzednią pozycję Tylko gdy jest programator / przełącznik wyboru
Ctrl + Shift + o Podnieś wybrany pantograf Tylko gdy jest przycisk
Ctrl + o Opuść wybrany pantograf Tylko gdy jest przycisk
m Przełączenie stanu wyłącznika szybkiego Aby załączyć wyłącznik szybki, należy przytrzymać przez chwilę klawisz
x Przełączenie stanu przetwornicy -
c Przełączenie stanu sprężarki głównej -
Shift + c Przełączenie stanu sprężarki w członie w którym akurat jesteśmy -
d Przestawienie nastawnika kierunkowego o jedną pozycję do przodu Początkowo nastawnik kierunku znajduje się w położeniu neutralnym
r Przestawienie nastawnika kierunkowego o jedną pozycję do tyłu Początkowo nastawnik kierunku znajduje się w położeniu neutralnym
0 Przełączenie stanu sygnalizacji (Tylko ET42) Początkowo wyłączona. Zasila kontrolki i prędkościomierz
f Załączenie pompy paliwowej Wymagane do zapłonu silnika spalinowego. W niektórych pojazdach automatycznie z rozrusznikiem.
Shift + f Załączenie pompy olejowej Wymagane do zapłonu silnika spalinowego. W niektórych pojazdach automatycznie z rozrusznikiem.
Shift + n Przełącznik stanu wentylatorów przednich silników trakcyjnych Tylko w SP45, SU45, SU46.
Shift + m Przełącznik stanu wentylatorów tylnych silników trakcyjnych Tylko w SP45, SU45, SU46.
Ctrl + m Wyłącznik wszystkich wentylatorów silników trakcyjnych Tylko w SP45, SU45, SU46.
0 Komputer pokładowy Tylko w BR285
Powrót

Obsługa hamulców

Klawisz Wywoływana funkcja Komentarz
Num . Ustawienie zaworu maszynisty na pozycję napełniania uderzeniowego Popularna "fala" :)
Num 6 Ustawienie zaworu maszynisty na pozycję jazda Pozycja neutralna stosowana podczas jazdy
Num 3 Ustawienie zaworu maszynisty na pozycję o większym stopniu hamowania Zwiększenie siły hamowania, wielkość skoku zależy od czasu naciskania klawisza
Num 9 Ustawienie zaworu maszynisty na pozycję o mniejszym stopniu hamowania Zmniejszenie siły hamowania, wielkość skoku zależy od czasu naciskania klawisza
Num 8 Ustawienie zaworu maszynisty na pozycję pierwszego stopnia hamowania Odpowiada półsekundowemu użyciu [Num 3] z pozycji jazda (pierwszy stopień hamowania)
Num 5 Ustawienie zaworu maszynisty na pozycję hamowania pełnego Odpowiada dwusekundowemu użyciu [Num 3] z pozycji jazda
Num 2 Ustawienie zaworu maszynisty na pozycję hamowania uzupełniającego Odpowiada dwuipółsekundowemu użyciu [Num 3] z pozycji jazda (hamowanie uzupełniające)
Num 0 Ustawienie zaworu maszynisty na pozycję hamowania nagłego Użyj, aby zahamować pociąg w krytycznych sytuacjach (hamowanie awaryjne)
3 × Num 9 z pozycji napełniania lub Ctrl + Num 5 Ustawienie zaworu maszynisty na pozycję odcięcia Zawór maszynisty ustawiamy na odcięcie przy zmianie kabiny, zanim wybierzemy [Home] (lub [End]) oraz gdy jedziemy w lokomotywie popychającej (patrz scenariusz moczniki_popych). Niektóre krany mają pozycję odcięcia na innej pozycji (Knorr, Oerlikon EP).
Num 4 Odluźniacz hamulca lokomotywy Odhamowanie samej lokomotywy lub przywrócenie zasilania zaworu maszynisty
Num 1 Ustawienie kranu hamulca pomocniczego na następną pozycję Zwiększenie siły hamowania. W EZT służy do obsługi hamulca ręcznego
W pojazdach z falownikiem zwiększa siłę hamowania elektrodynamicznego
Num 7 Ustawienie kranu hamulca pomocniczego na poprzednią pozycję Zmniejszenie siły hamowania. W EZT służy do obsługi hamulca ręcznego
W pojazdach z falownikiem zmniejsza siłę hamowania elektrodynamicznego
Ctrl + (Num 2/Num 8) Nastawianie trybu hamowania Zmienia tryb obsługi hamulców. F12: Sekcja Hamulce: Wpis Tryb: 1 Próba szczelności, 2 PN , 3 EP, 4 MED]
Ctrl + (Num 3/Num 9) Nastawianie regulatora ciśnienia Można odpowiednio regulować ciśnienie na pozycji jazdy
Ctrl + Num 1 Zahamowanie hamulcem ręcznym W celu zahamowania hamulcem ręcznym należy przytrzymać przez chwilę kombinację tych klawiszy
Ctrl + Num 7 Odhamowanie hamulcem ręcznym W celu odhamowania hamulcem ręcznym należy przytrzymać przez chwilę kombinację tych klawiszy (jeżeli pojazd został wcześniej zahamowany hamulcem ręcznym)
Shift + Num Enter Odhamowanie hamulcem sprężynowym -
Powrót

Jazda

Klawisz Wywoływana funkcja Komentarz
l EZT: Wyłącz wskaźnik aktywnego hamulca drugiej jednostki -
Num + Ustawienie nastawnika jazdy na pozycję następną
Zwiększenie siły zadanej
(I zmniejszenie siły hamowania)
W stosunku do pozycji poprzedniej

W zakresie siły pociągowej
(Na połączonym zadajniku mocy/hamowania, w sekcji hamowania. W E186, Elfie)
Num - Ustawienie nastawnika jazdy na pozycję poprzednią
Zmniejszenie siły zadanej
(I zwiększenie siły hamowania)
W stosunku do pozycji poprzedniej

W zakresie siły pociągowej
(Na połączonym zadajniku mocy/hamowania, w sekcji hamowania. W E186, Elfie)
Num / Ustawienie nastawnika bocznikowania na pozycję następną. W stosunku do pozycji poprzedniej

W niektórych nowoczesnych pojazdach z falownikiem ustawienie tempomatu na prędkość aktualną, bądź dźwignie tempomatu na pozycje wyższą.
Num * Ustawienie nastawnika bocznikowania na pozycję poprzednią. W stosunku do pozycji poprzedniej

W niektórych nowoczesnych pojazdach z falownikiem zdjęcie tempomatu, bądź dźwignię tempomatu na pozycje niższą.
Spacja Zbijanie CA i SHP Przytrzymanie tego klawisza powoduje uruchomienie testu czuwaka
Num Enter Załączenie hamulca przeciwpoślizgowego i piasecznicy W przypadku poślizgu
Ctrl + Num Enter Załącz miernik przejechanego dystansu Elektryczny Traxx: Mierzy przejechany dystans, i daje znać kiedy koniec pociągu przejechał ten punkt (Np. koniec ograniczenia prędkości)
Shift + s Załączenie piasecznicy W przypadku poślizgu. Klawisz należy przytrzymać przez chwilę.
a Załączenie syreny (ton niski) Stosujemy ku uciesze łowców Rp1
s Załączenie syreny (ton wysoki) Stosujemy ku uciesze łowców Rp1
z Załączenie obu syren / gwizdawki Stosujemy ku uciesze łowców Rp1
Powrót

Radiotelefon

Klawisz Wywoływana funkcja Komentarz
Ctrl + r Przełączenie stanu wyłącznika radiotelefonu Włączenie radiotelefonu. Resetuje radiostop. Wymagane do zasilenia PG po jego zadziałaniu
9 Ekran radiotelefonu Tylko w BR285
- Niższy kanał radiotelefonu Zakres zmian jest od 0 (wyłączony) do 8. Wybrany kanał jest wyświetlany w drugiej linijce po naciśnięciu [F2], po znakach "RT:".
= Wyższy kanał radiotelefonu Zakres zmian jest od 0 (wyłączony) do 8. Wybrany kanał jest wyświetlany w drugiej linijce po naciśnięciu [F2], po znakach "RT:".
Ctrl + - Zmniejszanie głośności radiotelefonu Zakres zmian jest od 0 (wyłączony) do 1. Nie działa w E186 i BR285.
Ctrl + = Zwiększanie głośności radiotelefonu Zakres zmian jest od 0 (wyłączony) do 1. Nie działa w E186 i BR285.
Backspace Radio: Wyślij ZEW 3 W pewnych scenariuszach, wyzwala pewne akcje, np. wyświetlane sygnały na semaforach, ipt...
Shift + Ctrl + Pause Wyzwolenie radiostopu Użycie tej kombinacji powoduje wysłanie do wszystkich pojazdów w promieniu 2 km komendy Emergency_brake. Warunkiem jest jednak umieszczenie w FIZ wpisu RadioStop=Yes.
Shift + Ctrl + r Test Radio-Stopu na danym pojeździe Sprawdzanie czy Radio-Stop działa na danym pojeździe.
Powrót

Dodatkowe ustawienia

Klawisz Wywoływana funkcja Komentarz
Shift + b Ustawienie szybszego trybu pracy hamulca Nastawa R - pospieszna
b Ustawienie wolniejszego trybu pracy hamulca Nastawa B - towarowa
Ctrl + f Przełącznik prądu rozruchowego niski/wysoki ET42: połączenie szeregowe/równoległe członów
Ctrl + f Sx42: Przełącznik trybu manewrowego Zobacz opis działania na końcu sekcji.
w Przełącznik pompy obiegu wodnego -
Ctrl + w Wyłącznik samoczynny pompy W szafie NN
Shift + w Przełącznik podgrzewacza wody -
Shift + Ctrl + w Wyłącznik samoczynny podgrzewacza wody W szafie NN
Shift + h Zawór łączący obiegi wodne -
Shift + l EZT: załączenie sygnalizacji hamowania drugiego zespołu Początkowo jest wyłączona. Działa w ED72.
Shift + z Pokazywanie prądów w drugim członie Dotyczy tylko ET41
Powrót

Zabezpieczenia:


Klawisz Wywoływana funkcja Komentarz
l Wyłącznik styczników liniowych Pozwala na szybkie odcięcie dopływu prądu do silników trakcyjnych
n Odblokowanie przekaźnika nadmiarowego silników Tylko na zerowej pozycji nastawnika jazdy i bocznikowania
Ctrl + n Odblokowanie przekaźnika nadmiarowego przetwornicy i ogrzewania Działa tylko, gdy hebelek przetwornicy jest w pozycji "wyłączony"
Ctrl + z EZT: zmiana stanu bezpiecznika hamulca EP Początkowo jest załączony
Shift + Ctrl + b Obsługa klapy Ackermana Hamulec awaryjny - po otwarciu, a przed popełnieniem przewodu głównego należy zamknąć klapę!
Powrót

Reflektory:


Klawisz Wywoływana funkcja Komentarz
t Programator oświetlenia w lewo. Tylko, jeśli jest taki w kabinie.
W 6Dg programator w prawo.
Shift + t Programator oświetlenia w prawo. Tylko, jeśli jest taki w kabinie.
W 6Dg programator w lewo.
i Przełączenie stanu prawego reflektora Jeśli używa indywidualnego przełącznika.
u Przełączenie stanu górnego reflektora.
Jeśli używa indywidualnego przełącznika.
y Przełączenie stanu lewego reflektora Jeśli używa indywidualnego przełącznika.
Shift + i Zmiana stanu reflektora prawego (światło czerwone) Jeśli używa indywidualnego przełącznika.
Shift + y Zmiana stanu reflektora lewego (światło czerwone) Jeśli używa indywidualnego przełącznika.
Ctrl + l Zmiana stanu przyciemnienia reflektorów Jeśli używa indywidualnego przełącznika.
Ctrl + i Zmiana stanu tylnego reflektora prawego (światło białe) -
Ctrl + y Zmiana stanu tylnego reflektora lewego (światło białe) -
Ctrl + u Zmiana stanu tylnego reflektora górnego (światło białe) -
Ctrl + Shift + i Zmiana stanu tylnego reflektora prawego (światło czerwone) -
Ctrl + Shift + y Zmiana stanu tylnego reflektora lewego (światło czerwone) -
Powrót

Urządzenia dodatkowe:


Klawisz Wywoływana funkcja Komentarz
h Zmiana stanu ogrzewania pociągu -
Ctrl + ; Zmiana stanu oświetlenia przedziałów -
, Zmiana stanu drzwi lewych Tylko w przypadku EZT, a w EN57AKŁ tylko zamknięcie otwartych drzwi.
. Zmiana stanu drzwi prawych Tylko w przypadku EZT, a w EN57AKŁ tylko zamknięcie otwartych drzwi.
Shift + / Przycisk centralnego otwierania odblokowanych drzwi Tylko w EN57AKŁ.
Ctrl + / Przycisk centralnego zamykania drzwi Tylko w EN57-2xxx i -3xxx. Jak przytrzymamy to aktywuje buczek, po puszczeniu, zamyka drzwi.
/ Sygnał zamykania drzwi Tylko w przypadku EZT.
Shift+, Odblokowanie drzwi lewych Tylko w EN57AKL.
Shift+. Odblokowanie drzwi prawych Tylko EN57AKL.
Ctrl + Shift + , Przełącznik wyboru drzwi na pozycję poprzednią Tylko w Elfie.
Ctrl + Shift + . Przełącznik wyboru drzwi na pozycję następną Tylko w Elfie.
Ctrl + Shift + / Przełącznik sterowania indywidualnego bądź centralnego drzwi. Tylko w EN57-AL
Ctrl + s Przełącznik blokady drzwi wraz z jej sygnalizacją Początkowo jest załączona. Blokuje drzwi przy v>5km/h. Działa w EN57-2000, ED72 i EN57-AKŁ.
Powrót

Klawisze funkcyjne

Klawisze do sterowania różnymi "ciekawostkami" (np. podświetlenie mierników, otwieranie okien w kabinie), tak zwane universale. Działają tylko w kabinach niektórych pojazdów. Proszę zapoznać się z listą taboru, który posiada działające universale - Link.

Kabina pojazdu:


Klawisz/b> Wywoływana funkcja/b> Komentarz
; Przełącznik podświetlenia mierników W większości kabin.
Shift + ; Przełącznik podświetlenia pulpitu -
' Przełącznik oświetlenia kabiny W większości kabin.
Ctrl + ' Zmiana stanu przyciemnienia oświetlenia kabiny W większości kabin.
Shift + ' Przełącznik podświetlenia rozkładu jazdy -
1 do 0 Od Universala 1 do 10 Sprawdź stronę podlinkowaną powyżej.
Powrót

Maszynownia pojazdu:


Klawisz Wywoływana funkcja Komentarz
Ctrl + e Odłączenie uszkodzonych silników Działa tylko gdy znajdujemy się w przedziale maszynowym
Shift + v Sprężarka pomocnicza Działa tylko gdy znajdujemy się w przedziale maszynowym.
Podnosi ciśnienie w zbiorniku pantografów, co umożliwia ich podniesienie w sytuacji, gdy ciśnienie w zbiorniku głównym jest za małe - szczegółowy opis działania na stronie dot. sterowania
Ctrl + v Kurek trójdrogowy Odłącza zbiornik pantografów od zbiornika głównego - szczegółowy opis działania na stronie dot. sterowania
Powrót

Pozostałe:


Klawisz Wywoływana funkcja Komentarz
F1 Wyświetlenie informacji o najbliższym pociągu Przy odległości do 2 metrów od danego pojazdu na zewnątrz, lub o naszym pojeździe, jeśli jesteśmy w kabinie.
F2 Wyświetlenie rozkładu jazdy Przy odległości do 2 metrów od danego pojazdu na zewnątrz, lub o naszym pojeździe, jeśli jesteśmy w kabinie.
F3 Wyświetlenie informacji o scenariuszu
F4 Wyjście z, lub wejście do kabiny maszynisty Odpowiednio w przypadku przebywania w kabinie, lub na zewnątrz
Shift + F4 Przełączanie pomiędzy zewnętrznymi kamerami Zmienia między następującymi kamerami zewnętrznymi: Pierwszy pojazd, ostatni pojazd, pierwszy wózek pierwszego pojazdu, oraz dodatkowa statyczna kamera zewnętrzna.
F5 Wejście do innego pojazdu W przypadku przebywania poza kabiną (klawisz F4) można wejść do znajdującego się w pobliżu innego pojazdu sterowanego przez AI, pod warunkiem, że on stoi albo porusza się z niewielką prędkością. Wejście i przejęcie pojazdu następuje poprzez naciśnięcie klawisza F5.
Ctrl + F5 Wejście do innego pojazdu - Tryb alternatywny Usypia AI w pojeździe z którego wychodzisz, jeśli ten pojazd jest częścią składu który będzie ciągnął twój nowy pojazd. Planowo tryb do użytku przy podłączaniu się do drugiego EZT (sterowanego przez komputer) , z którego będziemy sterować.
Nawrotnik musi być nastawiony na 0 oraz rączka kranu hamulca na pozycji odcięcia, przed opuszczeniem pojazdu!
F6 Przywróć normalną prędkość czasu symulacji (1x) Działa tylko w trybie debugmode.
Shift + F6 Dwukrotne przyspieszenie symulacji (2x) Działa tylko w trybie debugmode.
Ctrl + F6 Pięciokrotne przyspieszenie symulacji (5x) Działa tylko w trybie debugmode.
Ctrl + Shift + F6 Dziesięciokrotne przyspieszenie symulacji (10x) Działa tylko w trybie debugmode.
F7 Przełączanie trybu wireframe Dotyczy tylko trybu debugmode.
F11 Wejście/wyjście z modułu edytora Obejrzyj podstronę nt. edytora
F12 Okno panelu dla deweloperów Zbiór informacji dla deweloperów ze starych paneli pod F1, F3, F8 i F9
Esc Menu pauzy A w trybie debugmode, sama pauza symulacji
Przesunięcie kamery w przód Wewnątrz i na zewnątrz kabiny
Przesunięcie kamery w tył Wewnątrz i na zewnątrz kabiny
Przesunięcie kamery w lewo Wewnątrz i na zewnątrz kabiny
Przesunięcie kamery w prawo Wewnątrz i na zewnątrz kabiny
PageUp Przesunięcie kamery w górę Wewnątrz i na zewnątrz kabiny
PageDown Przesunięcie kamery w dół Wewnątrz i na zewnątrz kabiny
Shift+(///) Szybsze przesunięcie kamery w kierunku strzałki Tylko na zewnątrz kabiny.
Ctrl +  Przeniesienie kamery do widoku z lewego lusterka Wewnątrz kabiny
Ctrl +  Przeniesienie kamery do widoku z prawego lusterka Wewnątrz kabiny
Ctrl + Shift +  Widok w lewo (prostopadły do boku lokomotywy) Wewnątrz kabiny
Ctrl + Shift +  Widok w prawo (prostopadły do boku lokomotywy) Wewnątrz kabiny
Insert Łączenie sprzęgów Na zewnątrz kabiny,
nie dalej niż 2 metry od sprzęgów,
tylko pojazdy do 500 m od prowadzonej lokomotywy i stojące na tym samym torze.
Delete Rozłączanie sprzęgów Na zewnątrz kabiny,
nie dalej niż 2 metry od sprzęgów,
tylko pojazdy do 500 m od prowadzonej lokomotywy i stojące na tym samym torze.
Shift + Delete Przycisk rozłączania sprzęgu Tylko na tym samym końcu pojazdu, co kabina w której naciskamy przycisk, gdy pojazd jest wyposażony w sprzęg automatyczny, oraz przycisk w kabinie jest interaktywny.
Ctrl+Insert Założenie półsprzęgu Na zewnątrz kabiny,
nie dalej niż 2 metry od sprzęgów,
gdy stoimy między 5m a 25m od pojazdu oraz na tym samym torze.
Ctrl+Delete Zdjęcie półsprzęgu Na zewnątrz kabiny,
nie dalej niż 2 metry od sprzęgów,
gdy stoimy między 5m a 25m od pojazdu oraz na tym samym torze.
Ctrl + Num 4 Wyłączenie/włączenie hamulca pojazdu Na zewnątrz kabiny,
nie dalej niż 5 metrów od pojazdu,
tylko pojazdy do 500 m od prowadzonej lokomotywy i stojące na tym samym torze.
e Zakładanie/Ściąganie Sygnałów Końca Pociągu Na zewnątrz kabiny, w pobliżu pojazdu, na który chcemy założyć/ściągnąć SKP.
Uwaga: nie wszystkie pojazdy posiadają SKP.
Shift + e Zapalenie/Zgaszenie końcówek w pojazdach Na zewnątrz kabiny, w pobliżu pojazdu, na którym chcemy zapalić/zgasić końcówki. Niektóre wagony mają je jako SKP.
Wymagają załączonej baterii w pojeździe.
Uwaga: nie wszystkie pojazdy posiadają końcówki.
Shift + Ctrl + h Zmiana nastawy hamulca na wyższe ustawienie Na zewnątrz kabiny. Najedź myszką by otrzymać opis.
Ctrl + h Zmiana nastawy hamulca na niższe ustawienie Na zewnątrz kabiny. Najedź myszką by otrzymać opis.
Shift + q Uruchomienie autopilota Przekazujemy sterowanie komputerowi.
q Wyłączenie autopilota Po uprzednim jego włączeniu.
End Przejście w kierunku kabiny B Kabina A, to najczęściej ta, w której rozpoczęto symulację
Home Przejście w kierunku kabiny A W przypadku przebywania w kabinie B
0, 1, 29 Obsługa różnych pozycji kamery W trybie swobodnego latania (klawisz F4) przyciśnięcie klawisza z cyfrą (z górnej linii klawiatury nienumerycznej) zapamiętuje pozycję kamery, o ile nie była ona wcześniej ustawiona. Kolejne naciśnięcia będą przenosić do tego miejsca (zmiana nie będzie już możliwa). Pozycja kamery jest również zapisywana w logu, aby można było ją skopiować do scenerii.
Alt Włączenie / wyłączenie sterowania myszą Tylko w kabinach pojazdów. Po włączeniu na ekranie pojawia się kursor którym można sterować urządzeniami w kabinach pojazdów za pomocą myszy.
LPM - sterowanie przełącznikami, nastawnikiem jazdy, nastawnikiem kierunku, kranami hamulca.
PPM - cofanie nastawnika jazdy, nastawnika kierunku i kranu hamulca. Ponadto przytrzymując PPM nad przestrzenią nieaktywną można zmieniać położenie kamery.
Kółko myszy Zoom Przytrzymując Kółko myszy uruchamia się zoom. Działa w kabinach pojazdów i na zewnątrz pojazdów.
Mysz Obrót kamery Wewnątrz pojazdów i na zewnątrz pojazdów.
LPM Kierunkowanie kamery Wewnątrz pojazdów - kieruje kamerę na wprost. Na zewnątrz pojazdów - kieruje kamerę na sterowany pojazd.
PPM Zmiana pozycji kamery Wewnątrz pojazdów - pozycja kamery na fotelu maszynisty. Na zewnątrz pojazdów - pozycja kamery w pobliżu sterowanego pojazdu, ukierunkowana na pojazd.
PrtScr Zapisanie screenshota w katalogu screenshots Zapisuje screenshota w katalogu screenshots (dostęp przez główny katalog symulatora).
Powrót

Oprócz tego kombinacje klawiszy: Shift + 0, Shift + 1, ..., Shift + 9 służą do uruchamiania zdarzeń, zdefiniowanych uprzednio w scenerii. Być może brzmi to groźnie i niezrozumiale. Spokojnie :) Chodzi o to, że nie na każdej trasie np. Shift + 2 zadziała. Nie należy się o to martwić, gdyż we wszystkich sceneriach, które do poprawnego działania wymagają użycia tych klawiszy stosowna informacja jest podana w starterze. Poza tym w MaSzynie poprawiono większość scenerii i nie ma już konieczności używania tych kombinacji klawiszy.


Autorem klawiszologii jest Benek.
Uzupełnienie oraz poprawki merytoryczne: libertyn89, adsim.
Aktualizacja: Maciej, Stele, kolejarz2009, Vanquish, Kogut