English version

Wbudowany edytor na razie jest w bardzo początkowej fazie, aczkolwiek, jest powoli rozbudowywany.

 • F11 - Wejście/wyjście z trybu edytora.
 • LPM - Aktywacja event1 (jeśli model ma taką samą nazwę jak eventlauncher).
 • LPM + Shift - Aktywacja event2.
 • Przytrzymanie LPM i ruch myszką - Przesuwanie obiektu.
 • LPM + Shift - Zmiana wysokości obiektu.
 • LPM + Ctrl - Zmiana obrotu obiektu.
 • Alt - Tryb obrotu.
 • Alt + Ctrl - Obrót ograniczony do skoków co 15'.
 • Ctrl - Wyrównanie wysokości do wysokości terenu.

 • Ctrl+Shift+F11 - Zapis aktualnego stanu do plików.

 • Pliki zostaną zapisane w katalogu scenery:
 • nazwa_export.ctr - zawierający wszystkie zdarzenia event,
 • nazwa_eksport.scm - zawierający wszystkie obiekty typu node,
 • nazwa_eksport_dirty.scm - zawierający edytowane i dodane obiekty typu node.

 • Więcej szczegółów można znaleźć na forum projektu: klik.