Strona archiwalna. Aktualne linki: Strona główna · Download · Forum.

W katalogu /misc jest plik scenery.doc z definicjami podstawowych cegielek scenerii. Samo tworzenie trasy jest proste - jesli masz zainstalowane 3dstudio, to po rozpakowaniu skryptow do jakiegoś katalogu (np. c:/3dstudio4/scripts/eu07) uruchom skrypt main.ms (menu Scripts->Run Script).

Tory: Otworzy sie roleta, po kliknięciu w [Track] roleta rozszerzy sie o definicje toru (co oznaczaja poszczególne parametry: patrz scenery.doc).

Na dole znajduje się przycisk [Create] (ten górny, dolny służy do nieautomatycznego tworzenia podsypki, co obecnie jest przydatne jedynie gdy chcemy mieć nietypowy kształt podsypki, aby np. dopasować ja do głowicy stacyjnej albo zrobić nasyp).
Po nacisnieciu kursor ma kształt krzyżyka, po kliknięciu w okno z widokiem od gory (Top) zostanie utworzony pierwszy tor. Aby następny tor zostal utworzony jako kontynuacja tamtego toru, należy kliknąć na początek lub koniec tamtego toru.
Sa 3 rodzaje toru: prosta, łuk oraz flex - ten ostani przydatny gdy chcemy połączyć dwa odcinki toru ze sobą.
Uwaga - jeśli nadamy jakiemus obiektowi nazwę, aby np. skojarzyć go ze zdarzeniami, należy po jego utworzeniu pamiętać o wyczyszczeniu pola Name, aby 3dstudio nie powielało nazwy z indeksami 01, 02 itp. Nazwę juz utworzonego obiektu mozemy zmienić wybierajac go (aby był biały) i korzystając z okna edycyjnego po prawej stronie - jest to zresztą wygodniejsza metoda.
Pozostałe parametry mozna zmienić klikając prawym klawiszem myszy i wybierając opcję Properties, następnie zakładkę User Properties.
Oprócz zwykłych torów skrypt może generować takze rozjazdy zwyczajne: proste oraz łukowe. Rozjazd krzyżowy (angielski) jest po prostu kombinacją 4 rozjazdów zwyczajnych - przykład w katalogu /download/staff/scenery
Każdy tor można dowolnie obracać i przesuwać, więc rozjazd można dołączyć do toru jak się chce, ale gdy się niedokładnie dosunie to wystapi w symulatorze błąd NULL TRACK bo tory nie zostaną ze sobą połączone - dlatego lepiej użyć toru Flex do połączenia istniejących dwóch odcinków toru.
Uwaga, błąd taki pojawia się też gdy zwrotnice są połączone jedna z drugą, należy wstawić krótki odcinek toru między nie.

Rozjazd jest dołączany do toru zawsze od strony ostrza, jeśli ma być dołączony odwrotnie, należy wykonać rotację o 180deg oraz translację o długość rozjazdu.

Jeśli chcemy aby tor miał profil pionowy, należy po uaktywnieniu okna z widokiem bocznym (Left, Front itp) i kliknięciu na tor przejść do trybu edycji (patrz rysunek) i po zaznaczeniu jednego z krańcowych punktów przesunąć go w góre lub dół.

Gotową scenerię, a właściwie jej szkielet (bo brakuje semaforów, podsypek pod zwrotnice, budynków, rzeźby terenu itp ale to temat na później) mozna wyeksportować do pliku *.scn, np. jako scene.scn czyli domyślny plik ze scneneria dla symulatora (nazwę pliku domyślnego można zmienić w eu07.ini).
Aby ten plik zadziałał, trzeba go jeszcze ręcznie wyedytować np. w notatniku i dopisać po FirstInit definicję obiektów ruchomych.
Pojazd którym sie porusza obserwator zdefiniowany jest w pliku eu07.ini.

Scenerię mozna tez obejrzeć "z lotu ptaka" wpisując w eu07.ini
FreeFly yes x y z
gdzie x y z to wspolrzedne poczatkowe kamery.
Inny sposób to wpisanie z linii komend: eu07.exe -s scenery/TWOJASCENERIA.scn -v ghostview
Ponadto początkowe współrzedne kamery mogą, tak jak inne zmienne globalne, zostać zdefiniowane bezpośrednio w scenerii (patrz scenery.doc).

Z powrotem - na główną stronę

Ostatnia modyfikacja:
2008-09-14 aktualizacja linków by @Ra