Strona archiwalna. Aktualne linki: Strona główna · Download · Forum.
    Zdarzenia mogą być wyzwalane:
  1. przez inne zdarzenie: typu EVENT MULTIPLE
  2. przez najazd taboru na tor ze zdefiniowanym Event1 i/lub Event2
  3. przez postój taboru na torze ze zdefiniowanym Event0
  4. przez nacisnięcie klawisza 1...9 (musi mieć nazwę KeyCtrl01..09)
  5. przez naciœnięcie klawisza zdefiniowanego dla obiektu EventLauncher jeœli taki obiekt znajduje się blisko obserwatora
W przyszłoœci planuje się jeszcze zdarzenia wyzwalane czasowo

Jeœli chodzi o oddziaływanie z torem, to zdarzenia mozna przypisac do toru w nastepujący sposób:
Event1 jest wyzwalany gdy pojazd jedzie od 2giego punktu toru do pierwszego,
a Event2 odwrotnie: od pierwszego do drugiego.

Zwrot wektora toru (czyli gdzie jest pierwszy a gdzie drugi punkt) można w 3dsmax podglądnąć włączajac edycję toru:


Pierwszy punkt to ten z kreseczką w kwadraciku, drugi to ten z jedną kreseczką.
Po eksporcie do pliku .scn punkty te są skomentowane jako
//point1
i
//point2
.

Jest wiele rodzajów zdarzeń: animacje modeli semaforów, przesyłanie komend do obiektu ruchomego itp.
Polecam plik scenery.doc gdzie są one opisane, na razie przypomnijmy że Wspomniane wcześnie zdarzenia wyzwalające inne zdarzenia dzielą się na: