Strona archiwalna. Aktualne linki: Strona główna · Download · Forum.

Propozycja niektórych nazw komend i ich parametrów

Pogrubioną czcionką zaznaczono komendy już zaimplementowane. Uwaga! Wielkość liter jest istotna.
 
Nazwa 
komendy
znaczenie 
parametrów
wartości 1 
wartości 2
na co działa co robi położ. 
X,Y,Z
Wait_for_orders czas oczekiwania
-
-1,(0.0,....) 
-
ai_driver nic nie robi (-1: czeka na inny rozkaz) .
Prepare_engine switch
-
0,1 
-
ai_driver deaktywizuje/aktywizuje pojazd .
Change_direction switch
-
-1,0,1
-
ai_driver zmienia kierunek (0=na przeciwny) .
Obey_train nr pociągu
-
-1,1,2,... 
-
ai_driver, mtable tryb jazdy pociągowej, pociąg nr... 
(-1: obejmuje ponownie ten sam pociąg)
.
Shunt ilość_wagonów
łączenie
-1,0,...
-1,0,1
ai_driver tryb jazdy manewrowej luzem lub z przetaczaniem wagonów (-1: wszystkie)
-1,-1 - tryb manewrowy bez zmian w składzie
*,1 - podłączyć do stojącego składu (do skutku)
0,0 - odczepienie lokomotywy od składu
koniec przetacz.
ShuntVelocity prędkość
-
0..40
-
ai_driver ustwienie prędkości dla AI w trybie jazdy manewrowej .
SetVelocity prędkość 
prędkość prox
-1, (0.0,...) 
-1, (0.0,...)
ai_driver obowiązująca prędkość (-1: maksymalna)
prędkość przy następnym semaf.

przy semaf.
SetProximityVelocity odległość
prędkość prox
200-1000
-1, (0.0,...)
ai_driver odległość od najbliższego semafora
prędkość przy najbliższym semaforze
przy To
Warning_signal długość,
ile powtórzeń
(0.0...) 
1,...
ai_driver uruchamia sygnał dźwiękowy przy W6a 
itp
CabSignal prędkość 
prędkość prox
-1, (0.0,...) 
-1, (0.0,...)
mover, ai_driver sygnalizacja kabinowa prędkości, parametry -1 -1 powodują działąnie identyczne jak polskie SHP przed sem.
OutsideStation prędkość
prędkośćprox
-1
-1
ai_driver w trybie Shunt powoduje zmianę kierunku jazdy
w trybie Obey_train ustawia prędkość szlakową
W5
PassengerStopPoint:* numer toru
peron
. ai_driver informacja o miejscu wskaźnika W4:
stacja *, tor, peron (1-lewo, 2 prawo)
przy wskaź.
Jump_to_order numer rozkazu -1,0,1,..,16 
-
ai_driver przeskok do rozkazu nr... 
(jeśli ujemny to do następnego z listy)
SetOrder:* numer rozkazu jw ai_driver Wpisuje rozkaz * na pozycję jw.
MainCtrl wartość, 
kier. propagacji
0,1,2,...
-1,0,1
mover ustawianie głownego nastawnika
przekazanie do sąsiedniego pojazdu
stosowane

wewnętrznie

przy

sterowaniu

ukrotnionym
ScndCtrl jw jw mover ustawianie dodatkowego nastawnika, jw
MainSwitch on/off,
kierunek prop.
0,1
-1,0,1
mover włączanie/wyłączanie głównego obw.
jw
Direction F/N/B,
kier. propagacji
1,0,-1
-1,0,1
mover zmiana kierunku ruchu
jw
CabActivisation nr kabiny, 
kier. propagacji
...,1,0,-1
-1,0,1
mover kierunek ruchu związany z kabiną
AutoRelaySwitch on/off,
kierunek prop.
0,1
-1,1
mover przełącznik automatycznego rozruchu
FuseSwitch on 1 mover włączanie bezpiecznika s.tr.
MaxCurrentSwitch on/off 0,1 mover wysoki rozruch
MinCurrentSwitch on/off 0,1 mover próg zadziałania PSR
SandDoseOn on 1 mover sypanie piasku
SetDamage DamageFlag 
on/off
1...255 
1,-1
mover uszkadza pojazd (np. wykoleja go: 128) 
lub naprawia pojazd
Emergency_brake mover włącza hamowanie awaryjne
Track_Force Force [kN] 
Pull/Friction/Brake
(0.0...) 
1,0,-1
mover włącza dodatkowe siły 
napędzające/hamujące
hamulec szynowy itp
Load=* ilość 
szybkość naład.
(0.0...) 
(0.0...)
mover ładuje na pojazd towar typu *  rampa, peron
UnLoad=* ilość 
szybkość naład.
-1,(0.0...) 
(0.0...)
mover rozładowywuje towar *, -1: wszystko j.w.
Put_water_to_loco wydajność l/s (0.0...) 
-
mover wlewa wodę do tendra żuraw
Put_sand_to_loco wydajność kg/s (0.0...) 
-
mover wsypuje piasek do piasecznicy piask.
Put_fuel_to_loco wydajność l/s (0.0...) 
-
mover wlewa paliwo do baku dystryb.

  Ostatnia aktualizacja:
2010-07-09 (Ra) dodane ShuntVelocity i zmiana Shunt dla aktualnego EXE
2010-07-11 (Ra) poprawiony opis Shunt
2010-11-28 (Ra) PassengerStopPoint jednak nie działa
2010-12-31 (Ra) dopisane OutsideStation