Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Carmelovy

Strony: 1 [2]
31
Bocznica / Nowe EXE
« dnia: 04 Lutego 2014, 18:27:22 »
Witam!

Pobrałem nowe EXE i nie wiem czy trzeba tylko wypakować czy coś podmieniać? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Reg. obowiązki 8, 17.
Spamer. Ten dodatek jest przeznaczony dla ludzi, którzy mają jakąkolwiek wiedzę o symulatorze.
Benek

32
Symulator / Sceneria Całkowo
« dnia: 02 Lutego 2014, 13:11:16 »
Wiatm!
Ja wraz z kolegą  @Maszynista666
wykonaliśmy pomiary czasowe przejazdu po scenerii Całkowo.
Problem dotyczy scenerii Całkowo na której nie da się jechać zgodnie z rozkładem jazdy.  Przejechałem tę scenerię dwa razy. Raz przejechałem  zgodnie z ograniczeniami i z prędkością 40KM/H (od Jarkawek do Wilisia a potem już 70 KM/H), a drugi raz już bez ograniczeń (nie licząc kładki przed Emilanowem i ograniczeń na mostach ). Podczas pierwszego przejazdu opóźnienie mojego pociągu wyniosło ponad 25 minut, a po dojechaniu do Macierzewa byłem na godzinę 7:55. Po drugim przejeździe bez ograniczeń (oprócz mostów) byłem tylko z nie wielkim opóźnieniem rzędu 5 minut. Według mnie dobrym rozwiązaniem tego problemu byłaby modyfikacja tej scenerii. Obejmowało by to:
-usunięcie "krzywych torów i zastąpienie je prostymi ale zardzewiałymi aby dawały niepowtarzalny efekt,
-podniesienie prędkości drogowej do 60KM/H (większej prędkości nie trzeba).


Byłbym wdzięczny gdyby ktoś wytłumaczył jak to zrobić. Mile widziane osoby które chciały by pomóc.

33
To co się dzieje w PKP IC to przechodzi wszelkie granice.

Reg. zakazy 12.
Benek

34
Poszukuję, chcę zrobić / Syrena elektryczna w SU45
« dnia: 24 Stycznia 2014, 17:41:13 »
Dobry wieczór!


Posiadam nagranie syreny elektrycznej do SU45. Syrena ta pochodzi od lokomotywy 16D. Poszukuję osób które pomogłyby mi podpiąć ten dźwięk pod klawisz "/".
Następnie trzeba by było też zrobić animację przycisku w kabinie SU45. Osoby chętne proszę zgłosić się na PW. Dziękuję.

35

Interpelacja posła Zawiślaka będącą kolejnym działaniem - po złożonym wcześniej piśmie do Prezesa PKP Intercity - na rzecz utrzymania połączenia dalekobieżnego Zamość - Poznań i ewentualnego wydłużenia go do Hrubieszowa.
Mając na uwadze wagę problemu, poseł Zawiślak zwrócił się ponad podziałami politycznymi o poparcie dla tego zapytania także przez parlamentarzystów innych ugrupowań politycznych. Ponadto po rozmowie z posłem Jackiem Czerniakiem Przewodniczącym Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego, Prezydium LZP wystąpi w tej sprawie do Minister Bieńkowskiej.
Szanowna Pani
Elżbieta Bieńkowska
Wicepremier
Minister Infrastruktury i Rozwoju

Zapytanie poselskie
w sprawie kosztów ekonomicznych i społecznych planowanego zmniejszenia liczby połączeń kolejowych na przykładzie Zamojszczyzny.
Zamojszczyzna to region, który w nieodległej przeszłości Spółka PKP Intercity pozbawiła wszelkich połączeń kolejowych z resztą Polski. Ta skrajnie niesprawiedliwa decyzja wzburzyła społeczeństwo. Po długich staraniach udało się przywrócić jedyny pociąg dalekobieżny do Zamościa – TLK „Hetman”, kursujący w bieżącym rozkładzie jazdy w relacji Zamość-Poznań. Jednak ostatnio doszły do nas informacje, że aktualnie poważnie rozważane są plany skrócenia trasy tego pociągu od 9 marca 2014 roku. Wskazywanym powodem planowanych zmian w rocznym rozkładzie jazdy jest m.in. rzekomy brak wystarczających środków finansowych po stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które dzięki wdrożonemu przez PKP Intercity S.A. wariantowi ograniczeń oferty przewozowej planuje zaoszczędzić w 2014 roku około 20 mln zł. Jeżeli plany te zostaną zrealizowane, dojdzie do sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia kilka lat temu.
Bazując jednak na analizie dokumentów dotyczących podobnych cięć oferty z września 2009 roku, wątpliwości może  budzić zarówno suma oszczędności, jak i sposób ich uzyskania. Zastąpienie wszystkich pociągów spółki PKP IC na Zamojszczyźnie kolejową komunikacją zastępczą, zamiast prognozowanych przez Zarząd 5 mln zł oszczędności, przyniosło wówczas zaledwie 600 tys. zł, a i to przy założeniu utrzymania braku spadku frekwencji, która i tak nastąpiła, w dodatku w drastycznych wielkościach.
Co więcej, wedle pasażerów i miłośników kolei w regionie w ostatnim okresie przewoźnik robił wiele dla zniechęcenia podróżnych m.in. z Zamojszczyzny do korzystania z pociągu TLK "Hetman". Poniżej wymienione fakty i zaniechania (zwiększające na pewno stratę spółki) traktowano jako zapowiedź podjęcia decyzji o likwidacji tego połączenia z powodu niskiej frekwencji. Były wśród nich m.in brak skutecznej reklamy po uruchomieniu tego pociągu po długiej przerwie, sztuczne wydłużanie czasu przejazdu pociągu (niezależnie od rozkładów zamknięciowych PKP PLK) poprzez wprowadzenie w RJ 2011/2012 grupy wagonów wyłączanej w stacji Rzeszów oraz przede wszystkim bezkrytyczne zaakceptowanie skrócenia w minionym rozkładzie jazdy tego pociągu do relacji Zamość-Kraków, przy jednoczesnym braku skomunikowania go w stacji Kraków Główny Osobowy z pociągami jadącymi w kierunku Górnego Śląska i Wrocławia. Nastąpiło to pomimo faktu, iż większa część podróżnych z Zamojszczyzny nabywała bilety na Śląsk i w tej relacji właśnie pociąg ten pozbawiony był konkurencji przewoźników drogowych. Nie reagowano na liczne awarie wyeksploatowanych do granic możliwości lokomotyw spalinowych SU45 Spółki PKP Cargo, które skutkowały tym, że pociąg ten pomimo niskich temperatur często kursował bez ogrzewania lub był znacznie opóźniony. Pomimo powtarzających się z dużą częstotliwością defektów, decyzję o ściągnięciu mniej wysłużonych maszyn serii SU46 podjęto dopiero w październiku 2013 roku. Nawet po sprowadzeniu kilku lokomotyw serii SU46 z Węglińca, gdzie z powodzeniem obsługują one jeden z najwyższej rangi pociągów międzynarodowych uruchamianych przez PKP IC, to na terenach wschodnich w naszym pociągu następował defekt za defektem, niemalże jak na zawołanie.
Absurdem należy nazwać brak działań na rzecz pozyskania klientów m.in. poprzez zaniechanie wprowadzania ofert promocyjnych. Zastanawia przy tym fakt stosowania niekorzystnych cen, np. na odcinku Rzeszów-Stalowa Wola bilet w pociągu Spółki Przewozy Regionalne kosztuje 9,50 zł, a w TLK „Hetman” aż 37,00 zł.
Ponadto w/w podnoszą, że spółka PKP IC nie wykazała żadnych kroków, aby wykorzystać atuty połączenia kolejowego w sytuacji ostrej konkurencji z przewoźnikami drogowymi na trasie Zamość-Kraków. Wraz z likwidacją promocyjnego biletu „Re(we)lacyjnego” pociąg TLK „Hetman” utracił przewagę cenową na wymienionym odcinku. Ponadto pociąg nie mogący konkurować czasem przejazdu i ceną na odcinku do Krakowa, mógł jednak wykorzystać niszę rynkową, jaką stanowiła dostępność dla miejscowości nie obsługiwanych przez konkurencję. Można było to zrealizować poprzez korektę godzin przyjazdu/odjazdu do/z Zamościa na takie, które zapewniałyby możliwość dotarcia potencjalnych pasażerów transportem publicznych z okolicznych miejscowości (godzina 7.30 w przypadku odjazd i 20 w przypadku przyjazdu). Co więcej, słusznym wydaje się pogląd, że można było spróbować wydłużenia pociągu TLK Hetman do Hrubieszowa. Dodatkowe koszty z tytułu takiej operacji mogły być w całości pokryte już przez 24 dodatkowo pozyskane bilety w relacji Katowice – Miączyn/Werbkowice/Hrubieszów w każdym kursie. Istniała także możliwość partycypacji w kosztach wydłużenia przez samorząd województwa lubelskiego. Przykładowo pokrywając połowę dodatkowych kosztów, samorząd był w stanie reaktywować połączenie do Hrubieszowa przy obciążeniach finansowych o 1/3 niższych niż w przypadku obsługi trasy przez Przewozy Regionalne, a PKP IC otrzymywałaby całkowity zwrot poniesionych dodatkowo kosztów już przy 16 dodatkowo pozyskanych biletach w relacji na Śląsk. Nadwyżka ponad tę ilość stanowiłaby pomniejszenie straty ponoszonej przez przewoźnika na pociągu.
Aby uniknąć kolejnego społecznego protestu, prosimy o podjęcie stanowczych i skutecznych działań w celu zagwarantowania dalszego kursowania tego pociągu, przynajmniej do stolicy Dolnego Śląska, tj.  w relacji Zamość-Wrocław. Wierzymy przy tym, że dzięki współpracy z MIiR spółka podejmie skuteczną walkę o podróżnego, a dzięki temu wyniki ekonomiczne tego pociągu będą zdecydowanie korzystniejsze.
           
W związku z powyższym uprzejmie prosimy Panią Minister o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy w związku z planami zmian w rocznym rozkładzie jazdy od dnia 9 III br. nastąpi redukcja zatrudnienia w Spółce PKP Intercity?
2. Czy przewoźnik i organizator przewozów będą w stanie dochować wszystkich wymaganych terminów, tak aby nie ponosić dodatkowych kosztów z tytułu zmian w rocznym rozkładzie jazdy? (Wedle bowiem naszej wiedzy, aby odwołać pociąg bez ponoszenia kosztów wysokości kilkudziesięciu procent ceny odwołanej trasy, należy stosowny wniosek złożyć na 40 dni przed wejściem w życie zmiany).
3. Czy w kontekście zapewnień i gwarancji przedstawicieli MIiR jednak nie dojdzie do odwołania pociągu TLK „Hetman, który to ze względów społecznych został objęty umową o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich? Czy decyzja o skróceniu jego trasy nie wymaga uprzedniego sporządzenia aneksu do tejże umowy?
4. Czy zdaniem Pani Minister ewentualne wprowadzenie w życie zmian w kursowaniu pociągów PKP Intercity S.A. nie będzie złamaniem ustaleń zawartych, m.in. w Krajowym Planie Transportowym, w którym istnieje zapis, zgodnie z którym do 2015 roku ma kursować pociąg dalekobieżny na trasie Zamość-Rzeszów?
5. Czy ewentualne odwołanie pociągu TLK „Hetman” na odcinku Rzeszów-Zamość nie wpłynie negatywnie na uzyskanie dofinansowania ze środków wspólnotowych do planowanego przez PKP IC zakupu 9 nowych lokomotyw spalinowych, które miały być wykorzystywane m.in. do obsługi pociągów na odcinku Zamość – Stalowa Wola – Rzeszów? Przetarg na zakup tego taboru, wraz z konkretnymi odcinkami do obsługi, został niedawno powtórnie ogłoszony przez PKP IC.
6. Czy zamiast likwidacji w/w połączenia nie należałoby poprawić dostępność tego pociągu dla podróżnych m.in. poprzez dostosowanie pory i czasu jego jazdy do potrzeb mieszkańców Zamojszczyzny, obniżenia obecnie bardzo niekorzystnej ceny za przejazd, szczególnie na odcinku Zamość-Rzeszów, poprawę jakości taboru, który obsługuje to połączenie, by uniknąć opóźnień oraz braku ogrzewania składów, a nawet czy nie należałoby rozważyć możliwość wydłużenia relacji pociągu do Hrubieszowa?
 

Szanowny Pan
Jakub Karnowski
Prezes Zarządu Grupy PKP S.A.


Kieruję do Pana, jako Prezesa Grupy PKP, skupiającej wszystkie podmioty odpowiedzialne za ustalanie oraz wdrażanie organizacji międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, zbiór dokumentów szczegółowo opisujących m.in. obecną sytuację jedynego pociągu dalekobieżnego kursującego na Zamojszczyznę - TLK "Hetman" relacji Zamość - Poznań. Z informacji, jakie otrzymałem, wynika, że istnieją bardzo poważne plany ograniczenia kursowania w/w pociągu do trasy Rzeszów - Poznań, a zatem z pominięciem odcinka Zamość - Rzeszów. Jako osoba zaangażowana na rzecz przywrócenia pasażerskiego ruchu kolejowego na Zamojszczyźnie, zawieszonego w 2009 roku na 18 miesięcy i skrajnie ograniczonego, jestem stanowczo przeciwny takim posunięciom, a swoje stanowisko szeroko uzasadniam w poniższych dokumentach.
Uprzejmie proszę więc Pana Prezesa o ustosunkowanie do w/w problemu i kwestii zawartych w załączonych dokumentach. Chcę podkreślić, że sprawa jest bardzo pilna, gdyż wedle moich informacji wspomniane zmiany mają wejść w życie już 9 marca br.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pismo w ciągu 14 dni od jego otrzymania, zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora.


                                                                                                                                                                                                                 Pozyskane ze strony LubieHrubie.pl

36
Pomoc w tworzeniu / Syrena elektryczna w SU45
« dnia: 22 Stycznia 2014, 13:43:26 »
Dzień dobry!


Chciałbym stworzyć syrenę elektryczną do lokomotywy SU45. Posiadam nagrania syreny elektrycznej pochodzącej od lokomotywy 16D. Potrzebuję do pomocy kogoś kto zrobiłby animację przycisku w kabinie SU45. Potrzebne będzie też podpięcie dźwięku do klawisza ''/". Każda pomoc mile widziana. Kto jest w stanie pomóc w tym problemie proszę zgłosić się na PW. Z góry dziękuję.

37
Bocznica / Zmiana tekstur podsypek w scenerii Całkowo SN61
« dnia: 29 Grudnia 2013, 15:25:40 »
Witam!


Pobrałem właśnie paczkę tekstur podsypek wykonaną przez @Benka. Wypakowałem ją do głównego katalogu symulatora, następnie uruchomiłem scenerię Całkowo a tam tekstury takie jakie były. Nie umiem załączać log.txt więc go nie będzie. Przeczytałem info.txt z którego nic nie rozumiem. Czy mógłby mi ktoś pomóc? Z góry dziękuję.

Zapoznaj się dobrze z plikami info oraz dostępnymi informacjami na forum.
Bocznica.
Rozi

38
Symulator / Linijka smoke w mmd.
« dnia: 22 Grudnia 2013, 09:10:34 »
Dzień dobry!

Mam pytanie. Do czego jest linijka: smoke: 0.0 4.5 -1.5 1000 w mmd. lokomotyw spalinowych?

Jak pytasz, to stawiaj znak zapytania na końcu zdania.
adsim

39
Bocznica / Odp: Prace nad M62
« dnia: 21 Grudnia 2013, 21:29:34 »
Witam. Dawno sie tu zakurzyło. Czy prace nad M62 jeszce trawają?

Reg. zakazy 10, 16.
Benek

40
Bocznica / Odp: Kabiny dedykowane - EU07-001
« dnia: 20 Grudnia 2013, 21:50:47 »
Bardzo dobrze, że ta tekstura i kabina powstanie ponieważ to kawał pięknej historii jaką posiada każda lokomotywa.

Reg. zakazy 10, 12.
Benek

41
Bocznica / Hamulec zespolony w SM48
« dnia: 15 Grudnia 2013, 09:50:19 »
Dzień dobry!


Mam dosyć poważny problem. Gdy hamuję hamulcem zespolonym w SM48 lub TEM2 nie słyszę powietrza w hamulcu. Dzieje się tak gdy jestem w kabinie, ale gdy wyjdę z niej wszystko słychać jak należy. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Napisałeś podobny post, trafił do kosza. Nie dało Ci to do myślenia? Z góry dziękujesz za odpowiedź, a nawet pytania nie zadałeś. Bocznica i moderacja po przejrzeniu Twoich postów.
Benek

42
Bocznica / Podmiana kabiny z SM42 do SU42
« dnia: 16 Grudnia 2013, 17:34:56 »
Jak w temacie chciałbym podmienić sobie tę kabinkę tylko nie wiem jak.

Weź się ogarnij, bo zmierzasz ku moderacji. Przeszukaj forum, znajdziesz odpowiedź.
Bocznica.
Rozi

43
Pomoc w tworzeniu / Zdjęcia nastawnika jazdy w SU45
« dnia: 16 Grudnia 2013, 13:15:21 »
Witam!

Potrzebuję zdjęć nastawnika jazdy w SU45. Proszę o zdjęcia dobrej jakości.

44
Bocznica / Jaki klimat w MaSzynie najbardziej lubicie?
« dnia: 13 Grudnia 2013, 19:14:38 »
Chciałbym się dowiedzieć jaki klimat w lubicie najbardziej.

Proszę o przeniesienie na bocznicę.

Bocznica.
adsim

45
Pomoc doraźna / Zmiana tekstury nastawnika w SU45
« dnia: 13 Grudnia 2013, 18:03:38 »
Dobry wieczór!

Chciałbym zmienić teksturę nastawnika jazdy w SU45 na taki jaki był w poprzedniej wersji kabiny czyli czarny. Wiem, że trzeba podmieniać wpisy, ale nie nie wiem które to wpisy.

Reg. zakazy 10.
Spacje wstawia się po przecinkach, a nie przed nimi. Wieczór z małej litery. Proszę poprawić.
Benek

46
Bocznica / Zmiana syreny w ST43.
« dnia: 07 Grudnia 2013, 18:46:55 »
Dobry Wieczór!

Mam mały problem. Chcę podmienić syrenę w lokomotywie ST43 na taką jaka jest w paczce z nową syreną lokomotywy EP09. Niestety nie umiem podmieniać syren. Czy mógłby ktoś pomóc w rozwiązaniu tego problemu?

Reg. obowiązki 4.
Benek

47
Bocznica / Odp: Koniec honorowania biletów TLK w pociągach REGIO.
« dnia: 02 Grudnia 2013, 09:39:35 »
Bez sensu.

Tak jak Twój post.
Benek

48
Bocznica / Hamulec zespolony w lokomotywie SM48
« dnia: 18 Listopada 2013, 20:49:04 »
Dobry Wieczór!

Mam problem z lokomotywą SM48. Podczas hamowania nie słyszę powietrza w zespolonym. Co może być potencjalną przyczyną tego problemu?

Maszyna jaka jest, każdy widzi. Bocznica.
Benek

49
Bocznica / Praca maszynisty
« dnia: 19 Listopada 2013, 21:17:37 »
Witam!

W przyszłości chcę zostać maszynistą tylko ,że nie wiem czy mam wybrać Elektro energetyka taboru szynowego. Co wybrać?

Przykro mi, moderacja. Przejrzyj swoje ostatnie posty. Sam spam.
Benek

50
Bocznica / Nagłe przerwanie symulacji.
« dnia: 19 Listopada 2013, 20:26:04 »
Dobry Wieczór! 

Mam dosyć poważny problem. Podczas Uruchamiania lokomotywy SU45-172 w kabinie B. Załączam baterie ,pompę oleju ,pompę wodną ,pompę paliwa i start silnika. Luzuję wagony. Po wyluzowaniu składu chcę przejść do drugiej kabiny z której będę prowadził skład. po naciśnięciu klawisza End symulacja zostaje przerwana. Czy coś robię źle?
Co może być tego przyczyną?

51
Bocznica / Odp: Nastawnik w SU45.
« dnia: 18 Listopada 2013, 20:49:33 »
Dziękuję

A kropka gdzie? Takie treści wysyła się na PW. Zapoznaj się z Regulaminem.
Benek

52
Pomoc doraźna / Nastawnik w SU45.
« dnia: 18 Listopada 2013, 20:35:08 »
Witam!

Mam mały problem ponieważ chciałbym zamienić istniejący nastawnik w lokomotywie SU45 na czarny który był w poprzedniej wersji kabiny. Próbowałem zmienić też dźwięk
tego nastawnika na taki z poprzedniej wersji niestety bez skutku. Bardzo bym chciał aby nastawnik był czarny jak w tamtej wersji kabiny. Czy dało by się taką operację wykonać? Jeżeli nie to czy da się zmienić dźwięki na ten z poprzedniej kabiny?

Strony: 1 [2]