Polityka Prywatności

Aktualizacja: 26.05.2018 r.

Polityka prywatności


Niniejsza polityka prywatności dotyczy użytkowników Forum Symulatora Pojazdów Szynowych "MaSzyna" pod adresem https://eu07.pl/forum/index.php (dalej "Forum").

1. Administrator danych osobowych
Administratorami danych osobowych są użytkownicy Forum posiadający rangę Administrator oraz Moderator. Z Administratorami można skontaktować się poprzez adres e-mail administracja@eu07.pl.

2. Dane osobowe
Przechowywane dane osobowe użytkowników Forum to:
- pseudonim / nick
- adres e-mail
- zdjęcie
- miejsce pobytu
- płeć
- data urodzenia
- dane kontaktowe komunikatorów "ICQ", "Gadu-Gadu", "MSN Messenger"
- inne dane osobowe dobrowolnie wpisane przez użytkowników Forum w sekcjach "Własny tytuł", "Tekst osobisty" oraz "Podpis"

3. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane w celu poprawnego funkcjonowania Forum, w tym zapewnienia odpowiedniego standardu komunikacji między użytkownikami oraz wydajnej współpracy mającej na celu rozwój Symulatora "MaSzyna". Integralną częścią Forum są narzędzia: System zgłoszeń błędów w Symulatorze, Repozytorium oraz Chat - niektóre dane osobowe (pseudonim/nick czy zdjęcie) wprowadzone podczas rejestracji na Forum mogą być wyświetlane i dostępne w tych narzędziach.

4. Przekazywanie danych osobowych
Dane użytkowników mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej. Niektóre wprowadzone dane osobowe są widoczne dla wszystkich użytkowników Internetu, którzy otwierają witrynę Forum - bez rejestracji czy logowania.

5. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe są przechowywane od momentu rejestracji konta na Forum do momentu usunięcia konta. Ze względu na potrzebę utrzymania poprawnego funkcjonowania Forum skasowaniu nie podlegają dane osobowe: nick / pseudonim.

6. Prawa użytkownika Forum
Każdy zarejestrowany użytkownik Forum ma prawo do dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania (poprawianie, uzupełnianie), ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia.

Skorzystanie z powyższych praw możliwe jest na drodze:
- zalogowania na Forum (dotyczy dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych osobowych oraz przenoszenia danych); powyższych czynności użytkownik może dokonać samodzielnie
- kontakcie z Administracją poprzez adres e-mail administracja@eu07.pl (dotyczy sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub usunięcia danych osobowych). Administracja w możliwe najkrótszym terminie wykona dyspozycję użytkownika.

Usunięcie danych osobowych polega na usunięciu przez Administrację wprowadzonych danych osobowych wraz z kontem użytkownika, co uniemożliwia późniejsze zalogowanie się. Ze względu na potrzebę utrzymania poprawnego funkcjonowania Forum skasowaniu nie podlegają dane osobowe: nick / pseudonim. Do pozostałych wprowadzonych danych osobowych użytkownik ma stały dostęp i ma możliwość ich sprostowania po zalogowaniu.

7. Dobrowolność podania danych osobowych
Użytkownik wprowadza dane osobowe w pełni dobrowolnie. Podanie danych osobowych nick/pseudonim oraz adres e-mail jest niezbędne, aby użytkownik mógł zalogować się na Forum.
Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).