Wyjazdy wagonu SN61-183


Połczyn Zdrój, 2002.09.28.

28. września 2002 r. :


Ganz przed wyruszeniem na linię do Połczyna Zdroja podczas postoju na stacji Świdwin.


Postój na przystanku Smardzko.


Między przystankami Smardzko i Cieszeniewo.


Fotostop na przystanku Cieszeniewo.


Zarośnięty szlak na odcinku Redło-Stare Ludzicko


W przekopie za Starym Ludzickiem.


W okolicach przystanku Stare Ludzicko


Fotostop na przystanku Redło w czasie powrotu do Świdwina


Szlak w ogóle nieużywany, a w jakim dobrym stanie...


Stacja Worowo, przed wjazdem na linię do Płot.


Przejazd przez most na rzece Redze, tuż za Worowem.


Odcinek Worowo-Płoty został całkowicie "strawiony" przez roślinność i konieczne były częste postoje do udrażniania szlaku. Przed Poradzem


Odkopywanie przejazdu przez przystankiem Bełczna