628/928

628 544
Pociąg relacji Soltau - Hannover Hbf. wjeżdża na zamgloną stację Bad Fallingbostel, 16.02.2009.Autor: Wojciech Nowotniak
628 598
Spalinowe zespoły trakcyjne serii 628 dominują na liniach niezelektryfikowanych wokół Hanoweru. Bad Fallingbostel, 15.02.2009.Autor: Wojciech Nowotniak
628 632
Poc. nr 5910 do Hagenow na stacji Szczecin Głowny (na kładce kordon policji eskortujący pseudokibiców), 2005.11.06.Autor: Wojciech Nowotniak
Poc. do Hagenow podczas mijanki z poc. rel. Heganow-Szczecin Gł. na stacji granicznej Grambow, 2005.11.06.Autor: Wojciech Nowotniak
628 636
Pociąg do Hagenow wyjeżdża ze stacji Szczecin Gumieńce, 29.08.2004.Autor: Wojciech Nowotniak
628 637
VT628-637 jako poc. 88027 do Hagenow. Szczecin Gł., 08.04.2003.Autor: Wojciech Nowotniak
628 658
RE do Szczecina Głównego przed odjazdem ze stacji początkowej. Luebeck Hbf., 25.01.2009.Autor: Wojciech Nowotniak
928 517
Pociąg ze stacji Hannover Hbf. wjeżdża na stację docelową. Soltau (Han), 13.02.2009.Autor: Wojciech Nowotniak
Pociąg Hannover Hbf. - Soltau (Han) kończy bieg. Soltau (Han) 13.02.2009.Autor: Wojciech Nowotniak
928 564
928 564 oczekuje na służbę. Soltau (Han), 13.02.2009.Autor: Wojciech Nowotniak
928 615
Pociąg relacji Hannover Hbf. - Soltau (Han) oczekuje na krzyżowanie. Bad Fallingbostel, 13.02.2009.Autor: Wojciech Nowotniak
928 632
Pociąg regionalny wyjeżdża ze stacji Hannover Hbf., 14.02.2009.Autor: Wojciech Nowotniak
928 642
Pociąg z Angermuende przed semaforem wjazdowym stacji Szczecin Gumieńce, 04.03.2009.Autor: Wojciech Nowotniak