VT624

VT624-624
VT624-624 w drodze z Poznania do Kołobrzegu po badaniach przejeżdża przez stację Jastrowie, 2005.05.10.

Autor: Mariusz Drużkowski
VT624-624 na stacji Piła Gł., 2005.05.10.

Autor: Mariusz Drużkowski
VVT624-624 w drodze z Poznania do Kołobrzegu podczas postoju na stacji Piła Gł., 2005.05.10.

Autor: Mariusz Drużkowski
Pulpit sterowniczy jednostki spalinowej VT624-624, 2005.05.10.

Autor: Mariusz Drużkowski
VT624-626
VT624-626 jako poc. 88136 z Angermuende. Szczecin Gł., 21.12.2002.

Autor: Marek Pawlukowicz
VT624-667
VT624-667 w drodze z Poznania do Kołobrzegu na badania przejeżdża przez stację Jastrowie, 2005.05.10.

Autor: Mariusz Drużkowski
VT624-624 w drodze z Poznania do Kołobrzegu po badaniach przejeżdża przez stację Jastrowie, 2005.05.10.

Autor: Mariusz Drużkowski
VT624-678
VT624-678 jako poc. 88132 z Potsdamu Hbf. Szczecin Gł., 08.04.2003.

Autor: Wojciech Nowotniak