SP47

SP47-001
Najszybsza polska lokomotywa spalinowa SP47-001 na terenie Muzeum Kolejnictwa. Warszawa Gł., 09.08.2001.

Autor: Daniel Szymczyk