SM48

SM48-027
SM48-027 świeżo po naprawie rewizyjnej. Czeremcha, 24.07.2002.

Autor: Wojciech Nowotniak