SM25

SM25-002
SM25-002 na terenie Muzeum Kolejnictwa. Warszawa Gł., 15.05.1994.

Autor: Michał Zaworski