SM04

SM04-03
Zakupiona z przemysłu lokomotywa zatrudniona jest przy manewrach jednostkami w elektrowozowni Szczecin Wzgórze Hetmańskie, 04.09.2009.

Autor: Wojciech Nowotniak