C50

C50-402
Poci±g W±skotorowej Kolei Le¶nej Csömödér na terenie lokomotywowni na stacji Lenti, 20.05.2008.

Autor: Wojciech Nowotniak
Postój na stacji Csömödér, 20.05.2008.

Autor: Wojciech Nowotniak
Na krañcu linii. Kistolmacs, 20.05.2008.

Autor: Wojciech Nowotniak
Dalej jechaæ siê nie da. Kistolmacs, 20.05.2008.

Autor: Wojciech Nowotniak
C50-407
C50-407 manewruje na terenie stacji Csömödér, 20.05.2008.

Autor: Wojciech Nowotniak
C50-410
Lokomotywa C50-410 ze sk³adem na stacji Csömödér, 20.05.2008

Autor: Wojciech Nowotniak
Poci±g "wahad³owy" na stacji Csömödér, 20.05.2008.

Autor: Wojciech Nowotniak