BR234

BR234-242
BR234-242 z poc. specjalnym z Potsdamu Hbf. Szczecin Gł., 15.06.2003.

Autor: Marek Pawlukowicz