BR232

BR232-152
"Ludmiła" spółki PCC Rail Szczakowa podczas postoju na stacji Kołobrzeg, 2006.06.24.

Autor: Wojciech Nowotniak