651

651-276
Pociąg towarowy na jednej z mijanek. Bor, 2008.05.30.

Autor: Wojciech Nowotniak