U36

U36.003
Parowóz U36.003 "Katka" gotowy do odjazdu z pociągiem na stacji Cermel, 09.08.2003.

Autor: Wojciech Nowotniak
Manewry na stacji Pionier, 09.08.2003.

Autor: Wojciech Nowotniak
Pociąg gotowy do powrotu. Pionier, 09.08.2003.

Autor: Wojciech Nowotniak