Poznań Gł. - Czarnków


Ol49 na Festiwal Spieczonego Bliźniaka

30. sierpnia 2009 r. :Semafor wjazdowy stacji Bzowo Goraj


Pociąg specjalny opiszcza stację Bzowo Goraj


Ol49-59 obok lokomotywy TGM40-590. Czarnków


Pociąg specjalny na stacji Czarnków.


Ol49-59 wyjeżdża ze stacji Czarnków.


Pociąg specjalny na szlaku Czarnków - Bzowo Goraj.