Szczecin


"Niemiecki pociąg specjalny w Szczecinie", 18.06.2005.

18. czerwca 2005 r. :


Niemiecka lokomotywa widziana z boku na terenie lokomotywowni Szczecin Port Centralny.


Obrządzanie parowozu przed wyruszeniem w dalszą drogę, Szczecin Port Centralny.


Silnik parowy lokomotywy BR03-2204.


Manewry na terenie lokomotywowni Szczecin Port Centralny


Załądunek węgla przy pomocy żurawia.


Aby parowóż obrócił się przed wyruszeniem w drogę powrotną musiał pokonać trasę Szczecin Port Centralny-Szczecin Turzyn-Szczecin Wzgórze Hetmańskie-Szczecin Gł Układ tych linii pozwolił na "naturalne" obrócenie się parowozu w porządanym kierunku..


Niemiecki "Sonderzug" przed wyruszeniem w drogę powrotną ze stacji Szczecin Gł.