Krzewie Wąsk. - Brześć Kujawski, 2003.09.06.Przybycie po uczestników imprezy wagonu MBxd1-204 z Krośniewic, Krzewie Wąsk.


Przejazd do Krośniewic, gdzie oficjalnie miała się rozpocząć impreza, Głaznów.


Prezentacja bohaterów przejazdu - MBxd1-168 i MBxd1-204, Krośniewice.


Wyjazd ze stacji Krośniewice MBxd1-204...


...i MBxd1-168.


Przejazd składu obok krów, z których jedna na widok pociągu zerwała się z łańcucha.


"Łajka" poruszała się tuż za składem, którym podróżowali uczestnicy przejazdu.


Postój na przystanku Ostrówki.


W drodze do Dąbrowic.


Pole, chata - krajobraz Kujaw...


Przejazd na odcinku Dąbrowice - Wielka Wieś Kujawska.


Do tego przystanku dojeżdżają planowe pociągi Krośniewickiej KD.


Przejazd przez jeden z niewielu odcinków leśnych.


MBxd1-168 "pozuje" do zdjęcia ze snopkami zboża.


Szlak do Zbijewa prowadzi wzdłuż lasu.


Skład z MBxd1-204 na czele w drodze do Cett.


Postój na przystanku Cetty.


Oczka wodne są zawsze lubianymi motywami dla fotografujących.


Wyjazd z Boniewa, gdzie łączą się szlaki z Krośniewic i Sompolna.


W drodze do Jerzmanowa.


Postój techniczny został szybko wykorzystany na wykonanie fotografii.


Przejazd przez Smólsk, z którego kiedyś odbijał szlak do Włocławka.


Skład pociągu specjalnego na "mecie" imprezy.


I czas wracać... Wyjazd z Brześcia Kujawskiego.


Kiedyś buraki z tego pola były zapewne zwożone do cukrowni koleją...


Fotostop na stacji w Jerzmanowie w blasku zachodzącego słońca zakończył tę udaną imprezę.