EU20

EU20-24
Niszczejąca EU20-24. Warszawa Zachodnia, 07.07.1994.

Autor: Michał Zaworski