EU04

EU04-24
EU04-24 na terenie lokomotywowni Wroc³aw Zachód (?), 24.04.1994.

Autor: Micha³ Zaworski