412

412-082
Serbski ezt wjeżdża na jeden z przystanków w centrum Belgradu, 2008.05.29.

Autor: Wojciech Nowotniak