40

40-08396
Pociąg dalekobieżny przed odjazdem ze satcji Dej, 17.07.2007.

Autor: Wojciech Nowotniak