Autor Wątek:  Komedny AI  (Przeczytany 3663 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Mariusz1970

 • Zasłużony dla Symulatora
 • Wiadomości: 3927
  • Zobacz profil
 • Otrzymane polubienia: 287
Komedny AI
« dnia: 28 Października 2007, 21:00:57 »
Ponieważ dostaję na PW prośby o dokument, gdzie były komendy AI, wklejam kod html. Należy go skopiować i zapisać na dysku jako HTM.
Oto kod:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<!-- saved from url=(0045)http://www.eu07.pl/misc/doc/RFC-commands.html -->
<HTML><HEAD><TITLE>RFC-commands</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2">
<META content="Maciej Czapkiewicz" name=Author>
<META content="MSHTML 6.00.2800.1528" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY>&nbsp;
<H3>Propozycja niektórych nazw komend i ich parametrów</H3><B>Pogrubion&plusmn;
czcionk&plusmn;</B> zaznaczono komendy ju&iquest; zaimplementowane. <BR>&nbsp;
<TABLE cols=6 width="100%" border=1>
  <TBODY>
  <TR>
    <TD width="8%">Nazwa&nbsp; <BR>komendy</TD>
    <TD width="11%">znaczenie&nbsp; <BR>parametrów</TD>
    <TD width="6%">warto&para;ci 1&nbsp; <BR>warto&para;ci 2</TD>
    <TD width="10%">na co dzia&sup3;a</TD>
    <TD width="30%">co robi</TD>
    <TD width="5%">po&sup3;o&iquest;.&nbsp; <BR>X,Y,Z</TD></TR>
  <TR>
    <TD><B>Wait_for_orders</B></TD>
    <TD>czas oczekiwania</TD>
    <TD>-1,(0.0,....)&nbsp; <BR>-</TD>
    <TD>ai_driver</TD>
    <TD>nic nie robi (-1: czeka na inny rozkaz)</TD>
    <TD></TD></TR>
  <TR>
    <TD><B>Prepare_engine</B></TD>
    <TD>switch</TD>
    <TD>0,1&nbsp; <BR>-</TD>
    <TD>ai_driver</TD>
    <TD>deaktywizuje/aktywizuje pojazd</TD>
    <TD></TD></TR>
  <TR>
    <TD><B>Change_direction</B></TD>
    <TD>switch</TD>
    <TD>-1,0,1&nbsp; <BR>-</TD>
    <TD>ai_driver</TD>
    <TD>zmienia kierunek (0=na przeciwny)</TD>
    <TD></TD></TR>
  <TR>
    <TD><B>Obey_train</B></TD>
    <TD>nr poci&plusmn;gu</TD>
    <TD>-1,1,2,...&nbsp; <BR>-</TD>
    <TD>ai_driver, mtable</TD>
    <TD>obejmuje prowadzenie poci&plusmn;gu nr...&nbsp; <BR>(-1: obejmuje ponownie
      ten sam p.)</TD>
    <TD></TD></TR>
  <TR>
    <TD><B>Shunt</B></TD>
    <TD>ilo&para;&aelig;_wagonów</TD>
    <TD width="6%">-1,0,...&nbsp; <BR>-</TD>
    <TD>ai_driver</TD>
    <TD>tryb jazdy manewrowej luzem lub z przetaczaniem wagonów (-1:
    wszystkie)</TD>
    <TD>koniec przetacz.</TD></TR>
  <TR>
    <TD><B>SetVelocity</B></TD>
    <TD>pr&ecirc;dko&para;&aelig;&nbsp; <BR>pr&ecirc;dko&para;&aelig;<FONT size=-1> prox</FONT></TD>
    <TD>-1, (0.0,...)&nbsp; <BR>-1, (0.0,...)</TD>
    <TD>ai_driver</TD>
    <TD>obowi&plusmn;zuj&plusmn;ca pr&ecirc;dko&para;&aelig; <FONT size=-1>(-1: maksymalna)</FONT>
      <BR>pr&ecirc;dko&para;&aelig; przy nast&ecirc;pnym semaf.</TD>
    <TD><BR>przy semaf.</TD></TR>
  <TR>
    <TD><B>SetProximityVelocity</B></TD>
    <TD>odleg&sup3;o&para;&aelig; <BR>pr&ecirc;dko&para;&aelig; <FONT size=-1>prox</FONT></TD>
    <TD>200-1000 <BR>-1, (0.0,...)</TD>
    <TD>ai_driver</TD>
    <TD>odleg&sup3;o&para;&aelig; od najbli&iquest;szego semafora <BR>pr&ecirc;dko&para;&aelig; przy najbli&iquest;szym
      semaforze</TD>
    <TD>przy To</TD></TR>
  <TR>
    <TD><B>ShuntVelocity</B></TD>
    <TD>pr&ecirc;dko&para;&aelig;&nbsp; <BR>pr&ecirc;dko&para;&aelig;<FONT size=-1> prox</FONT></TD>
    <TD>-1, (0.0,...)&nbsp; <BR>-1, (0.0,...)</TD>
    <TD>ai_driver</TD>
    <TD>tak samo jak SetVelocity ale w trybie <I>Shunt</I></TD>
    <TD>przy Tm</TD></TR>
  <TR>
    <TD><B>Warning_signal</B></TD>
    <TD>d&sup3;ugo&para;&aelig;,&nbsp; <BR>ile powtórze&ntilde;</TD>
    <TD>(0.0...)&nbsp; <BR>1,...</TD>
    <TD>ai_driver</TD>
    <TD>uruchamia sygna&sup3; d&frac14;wi&ecirc;kowy</TD>
    <TD>przy W6a&nbsp; <BR>itp</TD></TR>
  <TR>
    <TD><B>CabSignal</B></TD>
    <TD>pr&ecirc;dko&para;&aelig;&nbsp; <BR>pr&ecirc;dko&para;&aelig;<FONT size=-1> prox</FONT></TD>
    <TD>-1, (0.0,...)&nbsp; <BR>-1, (0.0,...)</TD>
    <TD>mover, ai_driver</TD>
    <TD>sygnalizacja kabinowa pr&ecirc;dko&para;ci, parametry -1 -1 powoduj&plusmn; dzia&sup3;&plusmn;nie
      identyczne jak polskie SHP</TD>
    <TD>przed sem.</TD></TR>
  <TR>
    <TD><B>OutsideStation</B></TD>
    <TD>pr&ecirc;dko&para;&aelig;&nbsp; <BR>pr&ecirc;dko&para;&aelig;<FONT size=-1> prox</FONT></TD>
    <TD>-1 <BR>-1</TD>
    <TD>ai_driver</TD>
    <TD>w trybie <I>Shunt</I> powoduje zmiane kierunku jazdy <BR>w trybie
      <I>Obey_train</I> ustawia pr&ecirc;dko&para;&aelig; szlakow&plusmn;</TD>
    <TD>W5</TD></TR>
  <TR>
    <TD>PassengerStopPoint:*</TD>
    <TD>numer toru</TD>
    <TD></TD>
    <TD>ai_driver</TD>
    <TD>informacja o miejscu wska&frac14;nika W4, <BR>stacji (*) i torze stacyjnym
      (warto&para;&aelig; 1)</TD>
    <TD>przy wska&frac14;.</TD></TR>
  <TR>
    <TD></TD>
    <TD></TD>
    <TD></TD>
    <TD></TD>
    <TD></TD>
    <TD></TD></TR>
  <TR>
    <TD></TD>
    <TD></TD>
    <TD></TD>
    <TD></TD>
    <TD></TD>
    <TD></TD></TR>
  <TR>
    <TD>Jump_to_order</TD>
    <TD>numer rozkazu</TD>
    <TD>-1,0,1,..,16&nbsp; <BR>-</TD>
    <TD>ai_driver</TD>
    <TD>przeskok do rozkazu nr...&nbsp; <BR>(je&para;li ujemny to do nast&ecirc;pnego z
      listy)</TD>
    <TD></TD></TR>
  <TR>
    <TD>SetOrder:*</TD>
    <TD>numer rozkazu</TD>
    <TD>jw</TD>
    <TD>ai_driver</TD>
    <TD>Wpisuje rozkaz * na pozycj&ecirc; jw.</TD>
    <TD></TD></TR>
  <TR>
    <TD></TD>
    <TD></TD>
    <TD></TD>
    <TD></TD>
    <TD></TD>
    <TD></TD></TR>
  <TR>
    <TD><B><FONT size=-1>MainCtrl</FONT></B></TD>
    <TD><FONT size=-1>warto&para;&aelig;,&nbsp;</FONT> <BR><FONT size=-1>kier.
      propagacji</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>0,1,2,...</FONT> <BR><FONT size=-1>-1,0,1</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>mover</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>ustawianie g&sup3;ownego nastawnika</FONT> <BR><FONT
      size=-1>przekazanie do s&plusmn;siedniego pojazdu</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>stosowane</FONT></TD></TR>
  <TR>
    <TD><B><FONT size=-1>ScndCtrl</FONT></B></TD>
    <TD><FONT size=-1>jw</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>jw</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>mover</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>ustawianie dodatkowego nastawnika, jw</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>wewn&ecirc;trznie</FONT></TD></TR>
  <TR>
    <TD><B><FONT size=-1>MainSwitch</FONT></B></TD>
    <TD><FONT size=-1>on/off,</FONT> <BR><FONT size=-1>kierunek
prop.</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>0,1</FONT> <BR><FONT size=-1>-1,0,1</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>mover</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>w&sup3;&plusmn;czanie/wy&sup3;&plusmn;czanie g&sup3;ównego obw.</FONT> <BR><FONT
      size=-1>jw</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>przy</FONT></TD></TR>
  <TR>
    <TD><B><FONT size=-1>Direction</FONT></B></TD>
    <TD><FONT size=-1>F/N/B,</FONT> <BR><FONT size=-1>kier.
    propagacji</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>1,0,-1</FONT> <BR><FONT size=-1>-1,0,1</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>mover</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>zmiana kierunku ruchu</FONT> <BR><FONT
    size=-1>jw</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>sterowaniu</FONT></TD></TR>
  <TR>
    <TD><B><FONT size=-1>CabActivisation</FONT></B></TD>
    <TD><FONT size=-1>nr kabiny,&nbsp;</FONT> <BR><FONT size=-1>kier.
      propagacji</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>...,1,0,-1</FONT> <BR><FONT size=-1>-1,0,1</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>mover</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>kierunek ruchu zwi&plusmn;zany z kabin&plusmn;</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>ukrotnionym</FONT></TD></TR>
  <TR>
    <TD><B><FONT size=-1>AutoRelaySwitch</FONT></B></TD>
    <TD><FONT size=-1>on/off,</FONT> <BR><FONT size=-1>kierunek
prop.</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>0,1</FONT> <BR><FONT size=-1>-1,1</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>mover</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>prze&sup3;&sup1;cznik automatycznego rozruchu</FONT></TD>
    <TD></TD></TR>
  <TR>
    <TD><B><FONT size=-1>FuseSwitch</FONT></B></TD>
    <TD><FONT size=-1>on</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>1</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>mover</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>w&sup3;&sup1;czanie bezpiecznika s.tr.</FONT></TD>
    <TD></TD></TR>
  <TR>
    <TD><B><FONT size=-1>MaxCurrentSwitch</FONT></B></TD>
    <TD><FONT size=-1>on/off</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>0,1</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>mover</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>wysoki rozruch</FONT></TD>
    <TD></TD></TR>
  <TR>
    <TD><B><FONT size=-1>MinCurrentSwitch</FONT></B></TD>
    <TD><FONT size=-1>on/off</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>0,1</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>mover</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>próg zadzia&sup3;ania PSR</FONT></TD>
    <TD></TD></TR>
  <TR>
    <TD><B><FONT size=-1>SandDoseOn</FONT></B></TD>
    <TD><FONT size=-1>on</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>1</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>mover</FONT></TD>
    <TD><FONT size=-1>sypanie piasku</FONT></TD>
    <TD></TD></TR>
  <TR>
    <TD></TD>
    <TD></TD>
    <TD></TD>
    <TD></TD>
    <TD></TD>
    <TD></TD></TR>
  <TR>
    <TD><B>SetDamage</B></TD>
    <TD>DamageFlag&nbsp; <BR>on/off</TD>
    <TD>1...255&nbsp; <BR>1,-1</TD>
    <TD>mover</TD>
    <TD>uszkadza pojazd (np. wykoleja go: 128)&nbsp; <BR>lub naprawia
pojazd</TD>
    <TD></TD></TR>
  <TR>
    <TD><B>Emergency_brake</B></TD>
    <TD></TD>
    <TD></TD>
    <TD>mover</TD>
    <TD>w&sup3;&plusmn;cza hamowanie awaryjne</TD>
    <TD></TD></TR>
  <TR>
    <TD>Track_Force</TD>
    <TD>Force [kN]&nbsp; <BR><FONT size=-1>Pull/Friction/Brake</FONT></TD>
    <TD>(0.0...)&nbsp; <BR>1,0,-1</TD>
    <TD>mover</TD>
    <TD>w&sup3;&plusmn;cza dodatkowe si&sup3;y&nbsp; <BR>nap&ecirc;dzaj&plusmn;ce/hamuj&plusmn;ce</TD>
    <TD>hamulec szynowy itp</TD></TR>
  <TR>
    <TD><B>Load=*</B></TD>
    <TD>ilo&para;&aelig;&nbsp; <BR>szybko&para;&aelig; na&sup3;ad.</TD>
    <TD>(0.0...)&nbsp; <BR>(0.0...)</TD>
    <TD>mover</TD>
    <TD>&sup3;aduje na pojazd towar typu *&nbsp;</TD>
    <TD>rampa, peron</TD></TR>
  <TR>
    <TD><B>UnLoad=*</B></TD>
    <TD>ilo&para;&aelig;&nbsp; <BR>szybko&para;&aelig; na&sup3;ad.</TD>
    <TD>-1,(0.0...)&nbsp; <BR>(0.0...)</TD>
    <TD>mover</TD>
    <TD>roz&sup3;adowywuje towar *, -1: wszystko</TD>
    <TD>j.w.</TD></TR>
  <TR>
    <TD>Put_water_to_loco</TD>
    <TD>wydajno&para;&aelig; l/s</TD>
    <TD>(0.0...)&nbsp; <BR>-</TD>
    <TD>mover</TD>
    <TD>wlewa wod&ecirc; do tendra</TD>
    <TD>&iquest;uraw</TD></TR>
  <TR>
    <TD>Put_sand_to_loco</TD>
    <TD>wydajno&para;&aelig; kg/s</TD>
    <TD>(0.0...)&nbsp; <BR>-</TD>
    <TD>mover</TD>
    <TD>wsypuje piasek do piasecznicy</TD>
    <TD>piask.</TD></TR>
  <TR>
    <TD>Put_fuel_to_loco</TD>
    <TD>wydajno&para;&aelig; l/s</TD>
    <TD>(0.0...)&nbsp; <BR>-</TD>
    <TD>mover</TD>
    <TD>wlewa paliwo do baku</TD>
    <TD>dystryb.</TD></TR></TBODY></TABLE><BR>&nbsp; </BODY></HTML>

Offline uetam

 • Zasłużony dla Symulatora
 • Wiadomości: 2641
  • Zobacz profil
 • Otrzymane polubienia: 6
Odp: Komedny AI
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Października 2007, 21:13:44 »

Offline pol102

 • Wiadomości: 959
 • Geoinformatyk kolejowy
  • Zobacz profil
 • Otrzymane polubienia: 35
Odp: Komedny AI
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Października 2007, 21:30:35 »

Offline Mariusz1970

 • Zasłużony dla Symulatora
 • Wiadomości: 3927
  • Zobacz profil
 • Otrzymane polubienia: 287
Odp: Komedny AI
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Października 2007, 21:36:43 »
No i pięknie :)
Ale przynajmniej dopóki istnieje to forum, kod będzie wklejony a linki mogą (oby nie) wygasnąć:)

OT
Co do wiki i prawdziwości danych, hmmm, dzisiejszy przykład długość muru chińskiego, wpiszcie w googlach i będzie ileś tam linków m.in. do wiki. Gdzie jest prawda to nie wiem rozrzut od 2400 km do 50 000 km :)
« Ostatnia zmiana: 28 Października 2007, 21:41:39 wysłana przez Mariusz1970 »