Autor Wątek:  Oznaczenia literowe w rozkładach jazdy  (Przeczytany 20173 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Ra

 • Zasłużony dla Symulatora
 • Wiadomości: 6321
 • Ostatni gasi światło...
  • Zobacz profil
  • Instalator+Starter+Edytor
 • Otrzymane polubienia: 353
Oznaczenia literowe w rozkładach jazdy
« dnia: 07 Grudnia 2012, 13:14:59 »
Nie spotkałem się jak dotąd z jednolitym opracowaniem tego tematu. Na FAQ pl.misc.kolej z 2002 roku znajduje się taka tabela:

rodzaje pociągów                         |parowe|elektr|  EZT |spalin| wagM |
-----------------------------------------+------+------+------+------+------+
                              PASAŻERSKIE
Eurocity v pow.130 km/h                  |      | ECSE |      |      |      |
Eurocity v 130 km/h i mniejsza           |      |  ECE |      |      |      |
Intercity v pow.130 km/h                 |      | ICSE |      |      |      |
Intercity v 130 km/h i mniejsza          |      |  ICE |      |      |      |
Ekspresowe v pow.130 km/h                |      |  ESE |      |      |      |
Pośpieszne v pow.130 km/h                |      |  PSE |      |      |      |
Ekspresowe                               |    E |   EE |   EJ |   ES |   EM |
Pośpieszne                               |    P |   PE |   PJ |   PS |   PM |
Pośpieszne z autokuszetkami              |   PA |  PAE |      |  PAS |      |
Osobowe dalekobieżne v pow.130 km/h      |    D |   DE |   DJ |   DS |   DM |
Osobowe miejscowe v 130 km/h i mniejsza  |    M |   ME |   MJ |   MS |   MM |
Osobowe miejscowe (autobusy szynowe)     |      |      |      |      |   MA |
Osobowo-towarowe                         |    O |   OE |      |   OS |   OE |

                SYSTEMOWE PRZEWOZÓW EUROPEJSKICH
W ramach systemu EUC                     |  TEA | TEAE |      | TEAS |      |
Do przewozów kombinowanych               |  TEC | TECE |      | TCSE |      |
Kontraktowane z operatorami              |  TED | TEDE |      | TEDS |      |
Do priorytetowych przew. tranzytowych    |  TET | TETE |      | TETS |      |

               POZOSTAŁE PRZEWOZY MIĘDZYNARODOWE
Graniczne lokalne                        |  TGL | TGLE |      | TGLS |      |
Do przew. ropr. SM (SR) sas. zarz. kol.  |  TGR | TGRE |      | TGRS |      |
Do standardowych przewozów tranzytowych  |  TGT | TGTE |      | TGTS |      |
Do przewozów w systemie zwartym          |  TGZ | TGZE |      | TGZS |      |

                         PRZEWOZY KRAJOWE
Eksp. do przew. gwarant. logist. CARGO   |  TXA | TXAE |      | TXAS |      |
Eksp. do przew. kombinowanych            |  TXC | TXCE |      | TXCS |      |
Eksp. do przew. kontraktow. z operatorami|  TXD | TXDE |      | TXDS |      |
Pośpieszne wielogrupowe                  |  TPG | TPGE |      | TPGS |      |
Pośpieszne jednogrupowe                  |  TPJ | TPJE |      | TPJS |      |
Liniowe wielogrupowe z wymianą grup      |  TLG | TLGE |      | TLGS |      |
Liniowe jednogrupowe                     |  TLJ | TLJE |      | TLJS |      |
Zdawcze bocznicowe                       |  TKB | TJBE |      | TKBS |      |
Zdawcze manewrowe                        |  TKM | TKME |      | TKMS |      |
Zdawcze rejonowe                         |  TKP | TKPE |      | TKPS |      |
Towarowo-osobowe                         |   TO |  TOE |      |  TOS |      |
Niemasowe łącz. SR lub SM z SM obsz.     |      |      |      |      |      |
      ciążenia innej st. rozrządowej:    |      |      |      |      |      |
                        -wielogrupowe    |  TNG | TNGE |      | TNGS |      |
                        -jednogrupowe    |  TNJ | TNJE |      | TNJS |      |
Do przew. zwartych pr. skł. węglarkowych |  TME | TMEE |      | TMES |      |
Do przew. zwartych wahadeł ład. i pr.    |      |      |      |      |      |
      (bez pr. wahadeł po wył. węgla)    |  TMW | TMWE |      | TMWS |      |
Do przew. zwartych składów ład. i pr.    |  TMZ | TMZE |      | TMZS |      |

                         POCIĄGI SŁUŻBOWE
Ratunkowe                                |  TRA | TRAE | TRAJ | TRAS | TRAM |
Próbne i doświadczalne                   |  TRV | TRVE | TRVJ | TRVS | TRVM |
Inspekcyjne                              |    N |   NE |   NJ |   NS |   NM |
Pocztowo-bagażowe                        |  SDt | SDtE |      | SDtS |      |
Robocze                                  |  TRS | TRSE | TRSJ | TRSS | TRSM |
Gospodarcze (lokalne)                    |  TRL | TRLE | TRLJ | TRLS | TRLM |
Próżne składy waganowe i zesp. (bez      |      |      |      |      |      |
     wzgl. na liczbę zesp.) przesyl:     |      |      |      |      |      |
            -na odległość ponad 300 km   |   SD |  SDE |  SDJ |  SDS |  SDM |
            -na odległość do 300 km      |   SP |  SPE |  SPJ |  SPS |  SPM |
            -między stacjami węzła       |    S |   SE |   SJ |   SS |   SM |
            -między st. węzła (a.szyn.)  |      |      |      |      |   SA |
            -pas. do przew. prac. kol.   |      |   WE |   WJ |   WS |   WM |
            -pas. do p. prac. kol. (a.s.)|      |      |      |      |   WA |

                  POJAZDY TRAKCYJNE LUZEM
Dla potrzeb sektora pasażerskiego:
 - do ruchu pasażerskiego                |  LPP | LPPE |      | LPPS |      |
 - do ruchu manewrowego                  |  LMP | LMPE |      | LMPS |      |
Dla potrzeb sektora towarowego:
 - do ruchu pasażerskiego                |  LPC | LPCE |      | LPCS |      |
 - do ruchu towarowego                   |  LTC | LTCE |      | LTCS |      |
 - do ruchu manewrowego                  |  LMC | LMCE |      | LMCS |      |
Dla potrzeb sektora infrastruktury:
 - do ruchu pasażerskiego                |  LPI | LPIE |      | LPIS |      |
 - do ruchu towarowego                   |  LTI | LTIE |      | LTIS |      |
 - do ruchu manewrowego                  |  LMI | LMIE |      | LMIS |      |
 - do ruchu roboczego                    |  LRI | LRIE |      | LRIS |      |
 - do ruchu gospodarczego                |  LGI | LGIE |      | LHIS |      |
-----------------------------------------+------+------+------+------+------+

Jednak nie jest ona już aktualna. Inne oznaczenia wkleił w 2011 Mateu na isdr.pl:
Cytuj
1.Numery 4-cyfrowe - dla następujących rodzajów pociągów pasażerskich:

Euro City - ECE, ECJ, ECS, ECM
EuroNight - ENE, ENS
Ekspresowych Intercity - EIE, EIJ, EIS, EIM
Dwie ostatnie cyfry z zakresu :
00 - 39 (EC, EN)
40 - 99 (EI)

2.Numery 5-cyfrowe - dla następujących rodzajów pociągów pasażerskich:

Międzynarodowych pośpiesznych - MME, MMJ, MMS, MMM
Międzywojewódzkich pośpiesznych typu hotelowego - MHE, MHS
Międzywojewódzkich pośpiesznych - MPE, MPJ, MPS, MPM
Międzywojewódzkich osobowych - MOE, MOJ, MOS, MOM
Międzywojewódzkich osobowych autobusów szynowych - MAJ, MAM
Regionalnych międzynarodowych - RMP, RME, RMJ, RMS, RMM
Regionalnych międzynarodowych autobusów szynowych - AMJ, AMM
Regionalnych krajowych pospiesznych - RPP, RPE, RPJ, RPS, RPM
Regionalnych krajowych osobowych - ROP, ROE, ROJ, ROS, ROM
Regionalnych krajowych osobowych autobusów szynowych - APJ, APM
Trzy ostatnie cyfry numeru 5-cyfrowego przypisuje się :
000 - 099 dla pociągów międzynarodowych i międzywojewódzkich
pośpiesznych typu
hotelowego (MM, MH)
100 - 199 dla pociągów międzywojewódzkich pośpiesznych (MP)
200 - 999 dla pociągów regionalnych (MO, MA, R, A)

3.Numery 6-cyfrowe - dla pozostałych pociągów
Trzy ostatnie cyfry z zakresu: 000 - 999
Na rodzaj pociągu wskazywać będzie trzecia cyfra w numerze 6-cyfrowym:
0 - pociągi towarowe w ruchu międzynarodowym
TAE, TAS - do priorytetowych przewozów międzynarodowych
TCE, TCS - do międzynarodowych całopociągowych przewozów
intermodalnych
TGE, TGS - do międzynarodowych przewozów masowych i granicznych
TRE, TRS - do międzynarodowych przewozów rozproszonych
1 - pociągi towarowe w ruchu krajowym - priorytetowe
TBE, TBS - do przewozów priorytetowych
TDE, TDS - do całopociągowych przewozów intermodalnych
TPE, TPS - pośpieszny o podwyższonym standardzie szybkości technicznej
do przewozu
ładunków w pojedynczych wagonach i grupach wagonów
2 - pociągi towarowe w ruchu krajowym
TNE, TNS - do przewozów niemasowych w pojedynczych wagonach i grupach
wagonów
TLE, TLS - liniowy do przewozu ładunków w pojedynczych wagonach i
grupach wagonów
TKE, TKS - zdawcze do obsługi stacji i bocznic w rejonie ciążenia
stacji manewrowej
3 - pociągi towarowe masowe w ruchu krajowym - TME, TMS
4 - próżne składy do i od pociągów pasażerskich - PWP, PWE, PWJ, PWS,
PWM
5 - pozostałe próżne pociągi pasażerskie
PCE, PCJ, PCS, PCM - próbne
PXE, PXJ, PXS, PXM - do i z naprawy
6 - pozostałe pociągi towarowe w ruchu krajowym
TTE, TTS - próżne wagony do i z naprawy
TSE, TSS - próbne oraz inne pociągi
7 - pociągi utrzymaniowo - naprawcze
ZGE, ZGJ, ZGS, ZGM - ratunkowe
ZNE, ZNJ, ZNS, ZNM - inspekcyjny
ZXE, ZXS, ZXM - gospodarczy
8 - lokomotywy luzem do i od pociągów
LPP, LPE, LPS - do i od pociągów pasażerskich
LTE, LTS - do i od pociągów towarowych
9 - pozostałe lokomotywy luzem
LME, LMS - do i od prac manewrowych
LSE, LSS - pozostałe lokomotywy luzem, pojazdy kolejowe oraz pojazdy
pomocnicze
zaliczane do taboru specjalnego
LZE, LZS od i do pociągów utrzymaniowo-naprawczych

Znaczenie dwóch pierwszych cyfr w numerach 4, 5 i 6 cyfrowych:
w ruchu międzyobszarowym pierwsza cyfra oznacza numer obszaru
konstrukcyjnego, w którym pociąg rozpoczyna jazdę, druga natomiast
numer obszaru w którym pociąg kończy jazdę - niezależnie od rodzaju
pociągu

Oznaczenie numeryczne obszarów konstrukcyjnych:
1 - Warszawa
2 - Lublin
3 - Kraków
4 - Katowice
5 - Gdańsk
6 - Wrocław
7 - Poznań
8 - Szczecin

dla pociągów rozpoczynających i kończących jazdę w granicach jednego
obszaru konstrukcyjnego przypisuje się następujące cyfry na dwóch
pierwszych pozycjach -
niezależnie od rodzaju pociągu:
11, 10, 19, 91 - Warszawa
22, 20, 29, 92 - Lublin
33, 30, 39, 93 - Kraków
44, 40, 49, 94, 90, 99 - Katowice
55, 50, 59, 95 - Gdańsk
66, 60, 69, 96 - Wrocław
77, 70, 79, 97 - Poznań
88, 80, 89, 98 - Szczecin

Znalazłem jeszcze jeden zestaw, z oznaczeniami czteroliterowymi dla pociągów pasażerskich (załącznik).


Mógłby ktoś określić lata obowiązywania poszczególnych oznaczeń?
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ Ra

Polecam: kręgarz Wojciech Walczak, projekt masarni

Offline AtapiCl

 • Zasłużony dla Symulatora
 • Wiadomości: 4426
  • Zobacz profil
  • O warszawskiej części linii kolejowej nr 7 Warszawa – Lublin i nie tylko ;)
 • Otrzymane polubienia: 212
Odp: Oznaczenia literowe w rozkładach jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Grudnia 2012, 13:21:56 »
To się zmienia praktycznie z roku na rok, jak PLK sobie w szklanej kuli widzi. Określane jest to właśnie Regulaminem przydzielania tras pociągów. http://www.plk-sa.pl/fileadmin/Oferta/Regulamin_2012_2013/zalaczniki_1-9_v.beta/zmiana_23.03.2012/P_12-13_Z_6-instrukcja_w.1.pdf

Offline uetam

 • Zasłużony dla Symulatora
 • Wiadomości: 2641
  • Zobacz profil
 • Otrzymane polubienia: 6
Odp: Oznaczenia literowe w rozkładach jazdy
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Grudnia 2012, 19:12:35 »
Aktualne zarzucam.

Offline Ra

 • Zasłużony dla Symulatora
 • Wiadomości: 6321
 • Ostatni gasi światło...
  • Zobacz profil
  • Instalator+Starter+Edytor
 • Otrzymane polubienia: 353
Odp: Oznaczenia literowe w rozkładach jazdy
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Grudnia 2012, 19:21:20 »
Pytałem o przedziały czasowe. Mnie w szczególności interesuje koniec października 2007.
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ Ra

Polecam: kręgarz Wojciech Walczak, projekt masarni

Offline Benek

 • Moderator
 • Wiadomości: 4504
 • fb.com/benek.maszyna
  • Zobacz profil
  • Moja strona o MaSzynie
 • Otrzymane polubienia: 17
Odp: Oznaczenia literowe w rozkładach jazdy
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Stycznia 2013, 18:21:39 »
Pozwolę sobie dorzucić jeszcze zasady numeracji pociągów, co by nie zginęło: http://www.gwardak.com/kolej_5.htm
Zazwyczaj szukając oznaczeń literowych poszukujemy też numeracji.

Offline Paul

 • Zasłużony dla Symulatora
 • Wiadomości: 523
  • Zobacz profil
  • Beskidzka Strona Kolejowa
 • Otrzymane polubienia: 16
Odp: Oznaczenia literowe w rozkładach jazdy
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Stycznia 2013, 19:28:48 »
Trzyliterowe oznaczenia rodzajów wprowadzono ok. 2010/2011 i można je znaleźć w regulaminie przydzielania tras PLK. Czteroliterowe stosowane były wcześniej i były wypisane w zeszytach SRJ.

Z numeracją jest większy problem. Ogólnie udało mi się ustalić, że wklejone w pierwszym poście zasady numeracji (z isdr.pl) dotyczą systemu SKRJ (system do konstrukcji rozkładów jazdy PLK), wprowadzonego 2-3 lata temu. W SKRJ obecnie trasowane są głównie pociągi z rozkładami indywidualnymi, i te numery są nadawane automatycznie. Numery pociągów w rozkładach rocznych nadają konstruktorzy rozkładów, generalnie trzymając się starych zasad numeracji, ale nie udało mi się dotrzeć do jakiegoś kompletnego, w miarę aktualnego źródła dla nich.

Źródła które znalazłem:

- "Poradnik dyżurnego ruchu" L. Nowosielskiego z 1975 - pasażerskie i towarowe cztero- i pięciocyfrowe,
- Dodatek 4b do WRJP 2004/2005 - towarowe PKP Cargo,
- http://www.gwardak.com/kolej_5.htm - tylko pasażerskie - tylko z czego to wzięte? z którego roku?

Jeżeli kogoś interesuje, to dwa pierwsze mogę wrzucić. Będę wdzięczny za inne źródła (wskazanie/wrzucenie), zarówno aktualne, jak i archiwalne.
automatyka sterowania ruchem kolejowym rox
www.isdr.pl | www.bsk.isdr.pl | pokrzesik.wytnij@gmail.com

Offline Siecool

 • Deweloper
 • Wiadomości: 985
  • Zobacz profil
 • Otrzymane polubienia: 234
Odp: Oznaczenia literowe w rozkładach jazdy
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Stycznia 2013, 21:38:52 »
A ktoś zna może genezę numerów trzycyfrowych dla pociągów towarowych? Odkąd pamiętam pociągi zdawcze do Huty Warszawa relacji Warszawa Główna Towarowa - Radiowo bsz mają numery trzycyfrowe - obecnie jest to 960 (do Huty) i 961 (nazad). W poprzednich latach była także jeszcze para 963/962, ale od tego roku przeszła na IRJ i jeździ na 6-cyfrowych numerach 112cośtam. Jeszcze wcześniej numeracja była 965/964 (poranna para), 967/966 (środkowa para przez wiele lat w rozkładzie, praktycznie nigdy w naturze) i 969/968 (popołudniowa para). Był jakiś sens w nadawaniu takich numerów? Zdarzają się jeszcze w ogóle?

Offline AtapiCl

 • Zasłużony dla Symulatora
 • Wiadomości: 4426
  • Zobacz profil
  • O warszawskiej części linii kolejowej nr 7 Warszawa – Lublin i nie tylko ;)
 • Otrzymane polubienia: 212
Odp: Oznaczenia literowe w rozkładach jazdy
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Stycznia 2013, 22:14:57 »
No zdawcze generalnie mają właśnie 3 lub 4 cyfry...

Offline Siecool

 • Deweloper
 • Wiadomości: 985
  • Zobacz profil
 • Otrzymane polubienia: 234
Odp: Oznaczenia literowe w rozkładach jazdy
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Stycznia 2013, 20:06:00 »
To dlaczego tego się nigdy nie uwzględnia w tego typu wypisówkach? ;)

Offline AtapiCl

 • Zasłużony dla Symulatora
 • Wiadomości: 4426
  • Zobacz profil
  • O warszawskiej części linii kolejowej nr 7 Warszawa – Lublin i nie tylko ;)
 • Otrzymane polubienia: 212
Odp: Oznaczenia literowe w rozkładach jazdy
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Stycznia 2013, 21:56:59 »
Bo ktoś uznał, że ta wiedza jest Ci zbyteczna? ;)

Offline CovaluS

 • Wiadomości: 92
 • STK S.A. & Majkoltrans S.A. dwa bratanki :D
  • Zobacz profil
 • Otrzymane polubienia: 1
Odp: Oznaczenia literowe w rozkładach jazdy
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Stycznia 2013, 16:40:28 »
Polecam stronę roboyama.com.pl >> Poprawki RJ. Tam macie służbowe zeszyty rozkładów jazdy, gdzie w każdym z nich są aktualne skróty rodzajów pociągów.

Offline Maszynista_94

 • Wiadomości: 216
 • Z MZK Skierniewice zawsze po drodze...
  • Zobacz profil
 • Otrzymane polubienia: 24
Odp: Oznaczenia literowe w rozkładach jazdy
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Stycznia 2013, 16:48:02 »
Korzystam z niej już prawie od roku, i z całego serca mogę polecić. Ze wszystkim jest się na bieżąco :)

Offline Paul

 • Zasłużony dla Symulatora
 • Wiadomości: 523
  • Zobacz profil
  • Beskidzka Strona Kolejowa
 • Otrzymane polubienia: 16
Odp: Oznaczenia literowe w rozkładach jazdy
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Stycznia 2013, 18:49:58 »
To dlaczego tego się nigdy nie uwzględnia w tego typu wypisówkach? ;)

A które wypisówki tego typu masz na myśli, poza stroną Gwardaka?

Z dod 4B: numerację trzycyfrową stosuje się dla pociągów TKM kursujących między stacjami obsługiwanymi (najniższa kategoria stacji w siatce przewozów PKP Cargo), pierwsza cyfra to nr obszaru uruchomienia, pozostałe dwie z zakresu 55-99.
automatyka sterowania ruchem kolejowym rox
www.isdr.pl | www.bsk.isdr.pl | pokrzesik.wytnij@gmail.com