Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Rozi

Strony: 1 ... 41 42 [43]
1261
Bocznica / Hamulec w EN57
« dnia: 20 Września 2007, 16:00:41 »
Witam. Mam pewną propozycję, nie wiem czy na razie jest możliwa do wykonania.
Otóż, aby odhamować pociąg, trzeba przytrzymać rączkę do przodu, a kiedy się puści, to odbija. Jestem ciekaw, czy można by zastosować taki sposób odhamowywania pociągu w symku, żeby odbijało rączkę, jeśli się nie będzie trzymało np. ".".
Pozdrawiam Kamil
 Post umieszczony w nieodpowiednim dziale.
Mariusz


Napisałeś ten post w dziale Na warsztacie.
Czytałeś do czego służy ten dział?
Ponadto nikt nie będzie spełniał twoich zachcianek.
Mariusz


1262
Publikacje / Odp: Simms
« dnia: 05 Września 2007, 19:49:47 »
Witam, wciskam link z pierwszego posta, włącza mi się strona, wciskam download i pisze mi, że nie ma takiej strony. Proszę o odp.
Pozdrawiam

1263
Symulator / Odp: Wpisy do scenerii
« dnia: 05 Września 2007, 18:49:06 »
Pomocne dla użytkowników którzy sie gubią :)

Tak, tylko, że np. wpisy ET22 są pod stary model...

Możesz objaśnić szerzej?

Dla przypomnienia, jak się tworzy wpisy (cytuję Jarasa).
"Należy pamiętać, że cała definicja składu musi się zawierać w obrębie komendy "trainset". Komenda ta składa się z tzw. ograniczników:
trainset ...
...
endtrainset

    * Najpierw są parametry wchodzące w skład każdej komendy "node" bez względu na jej rodzaj:

          o MaxDistance - parametr ten określa maksymalną odległość, z jakiej obiekt będzie widoczny. Wartość -1 nie określa tej odległości - obiekt będzie widoczny wówczas z każdej odległości. Polecam do przeczytania rozpoczęty przez mnie wątek o tym parametrze i jego wpływie na wydajność grafiki w symulatorze.

          o MinDistance - jest to najmniejsza odległość, z jakiej obiekt będzie widoczny. Nie widzę sensu dawać tutaj innej wartości, niż 0.0, aby obiekt ten (tu: jednostka) był widoczny też z bardzo bliska.

          o Name - nazwa obiektu. Można tutaj wpisać nazwę pojazdu, np. EU07-424. Nie ma ona zbyt wielkiego znaczenia, jednak program start.exe robi z niej użytek taki, że potrafi w swoim oknie, przy pomocy małych obrazków wyświetlić poszczególne pojazdy w składzie. Dobrze jest więc każdej jednostce nadać nazwę.

          o Type - tutaj następuje ciąg "dynamic" określający, że chodzi o obiekt ruchomy.

    * Dalej są już właściwe parametry komendy:

          o Directory - podkatalog w obrębie podkatalogu dynamic katalogu z symulatorem (a konkretnie, z plikiem eu07.exe), w którym znajduje się definicja obiektu zawarta np. w plikach *.mmd. Zapewne trochę zamieszałem, więc już spieszę z wyjaśnieniami. W przykładzie ze "Zwrotnicowa" lokomotywa ma tutaj wpisane "PKP\EU07". Oznacza to, że definicji obiektu reprezentującego lokomotywę EU07 w tym składzie należy szukać (symulator ma szukać) w podkatalogu dynamic\PKP\EU07 katalogu z symulatorem.

          o ReplacableSkin - ten parametr sprawia użytkownikom taki kłopot, że po niewłaściwym jego ustawieniu często mamy białe (bez tekstur) wagony lub lokomotywy. A sprawa jest bardzo prosta. O ile w pliku określającym budowę modelu pojazdu (plik *.t3d w katalogu określonym w wyżej omówionym parametrze Directory) tekstury z nadwoziem pojazdu określone są przy pomocy zapisu "replacableskin.bmp", można (a właściwie trzeba) wówczas w tym parametrze podać nazwę pliku z teksturą, która ma stanowić elementy nadwozia pojazdu. W przypadku, gdy plik z tą teksturą jest typu *.bmp, można już nie pisać tego rozszerzenia, dla np. *.tga - trzeba ją wpisać. Jeśli zaś w pliku *.t3d tego pojazdu "na sztywno" zostały podane tekstury nadwozia, wówczas ten parametr niczego nie zmieni i można tutaj wpisać "none". Autorzy modeli pojazdów coraz częściej odchodzą od tego, by ustawiać te tekstury na stałe w modelu. Na przykład tutaj mamy podane "eu07-424". Wszak różnych lokomotyw EU07 jest cała masa - mają inne malowanie, inne szczegóły nadwozia itp. Jednak autorowi scenerii "Zwrotnicowo" chodziło konkretnie o lokomtywę EU07-424, dla której tekstura nadwozia zawarta jest w pliku dynamic\PKP\EU07\eu07-424.bmp. Zatem ten parametr służy rozróżnieniu wyglądu tych pojadów od siebie.

          o Type - charakterystyka pojazdu. Jest to nazwa pliku o rozszerzeniu .chk zawartego w podkatalogu określonym parametrem Directory omówionym powyżej. Ważne: samego rozszerzenia (.chk) nazwy tego pliku nie piszemy. W naszym przykładzie dla lokomotywy EU07, jej charakterystyka będzie wczytana z pliku dynamic\PKP\EU07\303E.chk.

          o Dist - odległość od początku toru (według dokumentacji w pliku Scenery.doc). Mam jednak tutaj pewne wątpliwości co do sensu istnienia albo funkcjonalności tego parametru (przecież istnieje już taki parametr w komendzie "trainset"). Nie jestem pewny, czy nie chodzi tutaj o odległość danego pojazdu od pojazdu bezpośrednio go poprzedzającego. W każdym razie, jak zauważyłem, zawsze ten parametr ma wartość 0.0.

          o CabOccupancy - tutaj określamy, jaką w danym pojeździe funkcję może pełnić użytkownik tego składu. Na przykład w lokomotywie można być maszynistą, a w wagonie pasażerem. Implementacja tego parametru prawdopodobnie jest wciąż jeszcze nie dokończona. W każdym jednak razie może on przyjmować następujące wartości:
                + nobody - brak jakiejkolwiek obsługi tego pojazdu;
                + headdriver - maszynista w tej kabinie lokomotywy, która skierowana jest w kierunku początku toru (co to jest początek i koniec toru - opisałem przy okazji omawiania parametru "Dist" komendy "trainset");
                + reardriver - maszynista w drugiej kabinie (czyli tej, która skierowana jest w kierunku końca toru);
                + passenger - pasażer (można sobie po prostu jechać w wagonie);
                + conductor - (wg Scenery.doc) konduktor - znaczenie tego również nie jest dla mnie jasne.
            Jedna sprawa: gdy startujemy symulator za pomocą programu start.exe, na skutek błedu, nie uwzględnia on obsługi (definiowanej tym parametrem) innej niż pierwsza jednostka - "daje" on symulatorowi tylko pierwszy taki możliwy pojazd. Konsekwencją tego błędu jest to, że nie można np. jechać sobie jako pasażer ("passenger") w wagonie pociągu, który ma być sterowany przez maszynistę ("headdriver" lub "reardriver"), gdyż przecież lokomotywa jest przed wagonem. Jeśli jednak umieścimy odpowiedni wpis w pliku eu07.ini, będzie można sobie jechać w dowolnej zdefiniowanej jednostce.

          o Coupler - typ sprzęgu z następną jednostką. Wartość ta jest liczbą, lecz będącą tzw. kombinacją bitową. Ustalamy więc najpierw, czym nasz pojazd będzie sprzężony z kolejną jednostką w składzie. Wybrać można spośród następujących pozycji:
                + 1 - hak spinający z sobą jednostki;
                + 2 - przewód pneumatyczny (służący do hamowania składu);
                + 4 - przewód do sterowania ukrotnionego;
                + ... - ten dokument defniuje jeszcze inne rodzaje sprzęgów, jednak pierwsze trzy są najczęściej używane;
            a potem dodajemy do siebie liczby stojące przy wybranych pozycjach. Na przykład w "Zwrotnicowie" w omawianym składzie lokomotywa EU07-424 połączona będzie ze stojącym za nią wagonem Adu przy pomocy haka i przewodu pneumatycznego (3=1+2). Nie jestem pewny, ale nie widzę sensu ustawiać tego parametru na wartość inną niż 0 (co oznacza brak sprzęgu) dla ostatniej jednostki w składzie - nie wiem, czy nie jest to przyczyną kłopotów z ruszeniem "kibelkiem" (EN57) w niektórych seceneriach (wykorzystują one sprzęg ukrotniony - wartość 7=1+2+4, a wtedy ostatni człon jest połączony z... niczym i symulator nie może nim sterować - to taka moja nie sprawdzona hipoteza).

1264
Symulator / Wpisy do scenerii
« dnia: 04 Września 2007, 16:27:24 »
Witam. Przygotowałem wpisy do scenerii taboru, który miałem. Wkrótce dodam EU/EP07 (dodane) i inny tabor.

JEDNOSTKI ELEKTRYCZNE

EN57
node -1 0 EN57-927ra dynamic PKP\en57 en57-927ra 6ba 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-927s dynamic PKP\en57 en57-927s 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-927rb dynamic PKP\en57 en57-927rb 6bb 0.0 connected 23 0 enddynamic

node -1 0 EN57-1042ra dynamic PKP\en57 en57-1042r 6ba 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-1042s dynamic PKP\en57 en57-1042s 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-1042rb dynamic PKP\en57 en57-1042r 6bb 0.0 connected 23 0 enddynamic

node -1 0 EN57-1043ra dynamic PKP\en57 en57-1043r 6ba 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-1043s dynamic PKP\en57 en57-1043s 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-1043rb dynamic PKP\en57 en57-1043r 6bb 0.0 connected 23 0 enddynamic

node -1 0 EN57-1024ra dynamic PKP\en57 en57-1024r 6ba 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-1024s dynamic PKP\en57 en57-1024s 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-1024rb dynamic PKP\en57 en57-1024r 6bb 0.0 connected 23 0 enddynamic

node -1 0 EN57-1132ra dynamic PKP\en57 en57-1132r 6ba 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-1132s dynamic PKP\en57 en57-1132s 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-1132rb dynamic PKP\en57 en57-1132r 6bb 0.0 connected 23 0 enddynamic

node -1 0 EN57-1267ra dynamic PKP\en57 en57-1267ra 6ba 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-1267s dynamic PKP\en57 en57-1267s 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-1267rb dynamic PKP\en57 en57-1267rb 6bb 0.0 connected 23 0 enddynamic

node -1 0 EN57-1594ra dynamic PKP\en57 en57-1594ra 6ba 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-1594s dynamic PKP\en57 en57-1594s 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-1594rb dynamic PKP\en57 en57-1594rb 6bb 0.0 connected 23 0 enddynamic

node -1 0 EN57-1684ra dynamic PKP\en57 en57-1684r 6ba 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-1684s dynamic PKP\en57 en57-1684s 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-1684rb dynamic PKP\en57 en57-1684r 6bb 0.0 connected 23 0 enddynamic

node -1 0 EN57-1708ra dynamic PKP\en57 en57-1708r 6ba 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-1708s dynamic PKP\en57 en57-1708s 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-1708rb dynamic PKP\en57 en57-1708r 6bb 0.0 connected 23 0 enddynamic

node -1 0 EN57-763ra dynamic PKP\en57 en57-763r 6ba 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-763s dynamic PKP\en57 en57-763s 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-763rb dynamic PKP\en57 en57-763r 6bb 0.0 connected 23 0 enddynamic

node -1 0 EN57-795ra dynamic PKP\en57 en57-795ra 6ba 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-795s dynamic PKP\en57 en57-795s 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-795rb dynamic PKP\en57 en57-795rb 6bb 0.0 connected 23 0 enddynamic

node -1 0 EN57-800ra dynamic PKP\en57 en57-800r 6ba 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-800s dynamic PKP\en57 en57-800s 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-800rb dynamic PKP\en57 en57-800r 6bb 0.0 connected 23 0 enddynamic

node -1 0 EN57-896ra dynamic PKP\en57 en57-896r 6ba 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-896s dynamic PKP\en57 en57-896s 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-896rb dynamic PKP\en57 en57-896r 6bb 0.0 connected 23 0 enddynamic

node -1 0 EN57-897ra dynamic PKP\en57 en57-897r 6ba 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-897s dynamic PKP\en57 en57-897s 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-897rb dynamic PKP\en57 en57-897r 6bb 0.0 connected 23 0 enddynamic

node -1 0 EN57-990ra dynamic PKP\en57 en57-990r 6ba 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-990s dynamic PKP\en57 en57-990s 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-990rb dynamic PKP\en57 en57-990r 6bb 0.0 connected 23 0 enddynamic

node -1 0 EN57-1080ra dynamic PKP\en57-1080 en57-1080ra 6ba 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-1080s dynamic PKP\en57-1080 en57-1080bs 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-1080rb dynamic PKP\en57-1080 en57-1080rb 6bb 0.0 connected 23 0 enddynamic

node -1 0 EN57-927ra dynamic PKP\en57-927 en57-927ra 6ba 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-927s dynamic PKP\en57-927 en57-927bs 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EN57-927rb dynamic PKP\en57-927 en57-927rb 6bb 0.0 connected 23 0 enddynamic

EN71
node -1 0 EN71-07ra dynamic PKP\en57 en71-07ra 6ba 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EN71-07sa dynamic PKP\en57 en71-07sa 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EN71-07sb dynamic PKP\en57 en71-07sb 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EN71-07rb dynamic PKP\en57 en71-07rb 6bb 0.0 connected 23 0 enddynamic

node -1 0 EN71-43ra dynamic PKP\en57 en71-43r 6ba 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EN71-43sa dynamic PKP\en57 en71-43s 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EN71-43sb dynamic PKP\en57 en71-43s 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EN71-43rb dynamic PKP\en57 en71-43r 6bb 0.0 connected 23 0 enddynamic

ED72
node -1 0 ED72-020ra dynamic PKP\ED72 ED72-020ra 6ba 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 ED72-020sa dynamic PKP\ED72 ED72-020sa 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 ED72-020sb dynamic PKP\ED72 ED72-020sb 6bsb 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 ED72-020rb dynamic PKP\ED72 ED72-020rb 6bb 0.0 connected 23 0 enddynamic

node -1 0 ED72-021ra dynamic PKP\ED72 ED72-021ra 6ba 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 ED72-021sa dynamic PKP\ED72 ED72-021s 6bs 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 ED72-021sb dynamic PKP\ED72 ED72-021s 6bsb 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 ED72-021rb dynamic PKP\ED72 eD72-021rb 6bb 0.0 connected 23 0 enddynamic

EW60
node -1 0 EW60-001ra dynamic PKP\EW60 EW60-001-ra EW60-RA 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EW60-001s dynamic PKP\EW60 EW60-001-s EW60-S 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EW60-001rb dynamic PKP\EW60 EW60-001-rb EW60-RB 0.0 connected 23 0 enddynamic

node -1 0 EW60-002ra dynamic PKP\EW60 EW60-002-ra EW60-RA 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EW60-002s dynamic PKP\EW60 EW60-002-s EW60-S 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EW60-002rb dynamic PKP\EW60 EW60-002-rb EW60-RB 0.0 connected 0 0 enddynamic

EW55
node -1 0 EW55-49ra dynamic PKP\EW55 EW55-49R EW55-RA 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EW55-49s dynamic PKP\EW55 EW55-49S EW55-S 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EW55-49rb dynamic PKP\EW55 EW55-49R EW55-RB 0.0 connected 23 0 enddynamic

node -1 0 EW55-61ra dynamic PKP\EW55 EW55-61R EW55-RA 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 EW55-61s dynamic PKP\EW55 EW55-61S EW55-S 0.0 connected 23 0 enddynamic
node -1 0 EW55-61rb dynamic PKP\EW55 EW55-61R EW55-RB 0.0 connected 23 0 enddynamic


JEDNOSTKI SPALINOWE

node -1 0 SN61-138 dynamic PKP\SN61 SN61-138 SN61 0.0 headdriver 23 0 enddynamic

node -1 0 SN61-168 dynamic PKP\SN61 SN61-168 SN61 0.0 headdriver 23 0 enddynamic

node -1 0 SN61-170 dynamic PKP\SN61 SN61-170 SN61 0.0 headdriver 23 0 enddynamic

node -1 0 SN61-179 dynamic PKP\SN61 SN61-179 SN61 0.0 headdriver 23 0 enddynamic

node -1 0 SN61-183 dynamic PKP\SN61 SN61-183 SN61 0.0 headdriver 23 0 enddynamic

node -1 0 SN61-549 dynamic PKP\SN61 SN61-549 SN61 0.0 headdriver 23 0 enddynamic

node -1 0 SN61-600 dynamic PKP\SN61 SN61-600 SN61 0.0 headdriver 23 0 enddynamic

node -1 0 SN61-601 dynamic PKP\SN61 SN61-601 SN61 0.0 headdriver 23 0 enddynamic

node -1 0 SN61-602 dynamic PKP\SN61 SN61-602 SN61 0.0 headdriver 23 0 enddynamic

node -1 0 SN61-603 dynamic PKP\SN61 SN61-603 SN61 0.0 headdriver 23 0 enddynamic

node -1 0 SN61-604 dynamic PKP\SN61 SN61-604 SN61 0.0 headdriver 23 0 enddynamic

node -1 0 SN61-86 dynamic PKP\SN61 SN61-86 SN61 0.0 headdriver 23 0 enddynamic


LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNE

EP01
node -1 0 EP01 dynamic PKP\ep01 ep01.tga EL101 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

EU06 nie wiem jaki ma być *.chk, widzę tylko do ET41, EU/EP07

EP/EU07
node -1 0 EP07-318 dynamic PKP\eu07 EP07-318 EP07-NM 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP07-332 dynamic PKP\eu07 ep07-332 EP07-NM 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP07-381 dynamic PKP\eu07 EP07-381 EP07-NM 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP07-401 dynamic PKP\eu07 EP07-401 EP07-NM 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP07-422 dynamic PKP\eu07 EP07-422 EP07-NM 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP07-424 dynamic PKP\eu07 EP07-424 EP07-NM 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP07-431 dynamic PKP\eu07 EP07-431 EP07-NM 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP07-522 dynamic PKP\eu07 EP07-522 EP07-NM 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-007 dynamic PKP\eu07 EU07-007 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-010 dynamic PKP\eu07 EU07-010 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-030 dynamic PKP\eu07 EU07-030 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-046 dynamic PKP\eu07 EU07-046 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-067 dynamic PKP\eu07 EU07-067 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-092 dynamic PKP\eu07 EU07-092 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-106 dynamic PKP\eu07 EU07-106 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-114 dynamic PKP\eu07 EU07-114 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-145 dynamic PKP\eu07 EU07-145 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-166 dynamic PKP\eu07 EU07-166 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-307 dynamic PKP\eu07 EU07-307 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-328 dynamic PKP\eu07 EU07-328 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-373 dynamic PKP\eu07 EU07-373 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-399 dynamic PKP\eu07 EU07-399 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-424 dynamic PKP\eu07 EU07-424 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-454 dynamic PKP\eu07 EU07-454 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-474 dynamic PKP\eu07 EU07-474 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-486 dynamic PKP\eu07 EU07-486 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-493 dynamic PKP\eu07 EU07-493 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-503 dynamic PKP\eu07 EU07-503 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-515 dynamic PKP\eu07 EU07-515 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-524 dynamic PKP\eu07 EU07-524 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EU07-536 dynamic PKP\eu07 EU07-536 303e 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

EP08
node -1 0 EP08-001 dynamic PKP\ep08 ep08-001 4e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP08-002 dynamic PKP\ep08 ep08-002 4e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP08-006 dynamic PKP\ep08 ep08-006 4e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP08-007 dynamic PKP\ep08 ep08-007 4e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP08-008 dynamic PKP\ep08 ep08-008 4e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP08-009 dynamic PKP\ep08 ep08-009 4e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP08-010 dynamic PKP\ep08 ep08-010 4e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP08-011 dynamic PKP\ep08 ep08-011 4e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP08-012 dynamic PKP\ep08 ep08-012 4e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP08-013 dynamic PKP\ep08 ep08-013 4e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP08-015 dynamic PKP\ep08 ep08-015 4e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

EP09
node -1 0 EP09-004 dynamic PKP\ep09 ep09-004 104e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP09-005 dynamic PKP\ep09 ep09-005 104e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP09-006 dynamic PKP\ep09 ep09-006 104e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP09-009 dynamic PKP\ep09 ep09-009 104e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP09-022 dynamic PKP\ep09 ep09-022 104e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP09-029 dynamic PKP\ep09 ep09-029 104e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP09-032 dynamic PKP\ep09 ep09-032 104e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP09-045 dynamic PKP\ep09 ep09-045 104e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP09-046 dynamic PKP\ep09 ep09-046 104e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 EP09-047 dynamic PKP\ep09 ep09-047 104e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

EP23
node -1 0 EP23-001 dynamic PKP\ep23 ep23-001.tga 201eb 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

3E (ET21)
node -1 0 3E-74 dynamic PKP\et21 3E/1-74 3e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 3E-71 dynamic PKP\et21 3E1-71.tga 3e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 3E-54 dynamic PKP\et21 3E-54 3e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 3E-75 dynamic PKP\et21 3e-75 3e1 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

ET22
node -1 0 ET22-091 dynamic PKP\et22 ET22-091 201E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 ET22-1037 dynamic PKP\et22 ET22-1037 201E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 ET22-1064 dynamic PKP\et22 ET22-1064 201E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 ET22-1116 dynamic PKP\et22 ET22-1116 201E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 ET22-1167 dynamic PKP\et22 ET22-1167 201E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 ET22-443 dynamic PKP\et22 ET22-443.tga 201E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 ET22-586 dynamic PKP\et22 ET22-586 201E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 ET22-616 dynamic PKP\et22 ET22-616 201E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 ET22-619 dynamic PKP\et22 ET22-619 201E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 ET22-645y dynamic PKP\et22 ET22-645y.tga 201E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 ET22-650 dynamic PKP\et22 ET22-650 201E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 ET22-671y dynamic PKP\et22 ET22-671y.tga 201E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 ET22-686 dynamic PKP\et22 ET22-686 201E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 ET22-724 dynamic PKP\et22 ET22-724 201E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 ET22-857 dynamic PKP\et22 ET22-857 201E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 ET22-922 dynamic PKP\et22 ET22-922 201E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 ET22-001 dynamic PKP\et22-001 ET22-001 201E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 ET22-304 dynamic PKP\et22r ET22-304.tga 201E 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

ET41
node -1 0 ET41-008-A dynamic PKP\eu07 ET41-008 203e-a 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 ET41-008-B dynamic PKP\eu07 ET41-008 203e-b 0.0 connected 3 0 enddynamic

node -1 0 ET41-100-A dynamic PKP\eu07 ET41-100 203e-a 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 ET41-100-B dynamic PKP\eu07 ET41-100 203e-b 0.0 connected 3 0 enddynamic

node -1 0 ET41-129-A dynamic PKP\eu07 ET41-129 203e-a 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 ET41-129-B dynamic PKP\eu07 ET41-129 203e-b 0.0 connected 3 0 enddynamic

node -1 0 ET41-133-A dynamic PKP\eu07 ET41-133 203e-a 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 ET41-133-B dynamic PKP\eu07 ET41-133 203e-b 0.0 connected 3 0 enddynamic

node -1 0 ET41-145-A dynamic PKP\eu07 ET41-145 203e-a 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 ET41-145-B dynamic PKP\eu07 ET41-145 203e-b 0.0 connected 3 0 enddynamic

node -1 0 ET41-148-A dynamic PKP\eu07 ET41-148 203e-a 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 ET41-148-B dynamic PKP\eu07 ET41-148 203e-b 0.0 connected 3 0 enddynamic

ET42
node -1 0 ET42-015-A dynamic PKP\et42 ET42-015 ET42-A 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 ET42-015-B dynamic PKP\et42 ET42-015 ET42-B 0.0 connected 3 0 enddynamic

node -1 0 ET42-021-A dynamic PKP\et42 ET42-021 ET42-A 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 ET42-021-B dynamic PKP\et42 ET42-021 ET42-B 0.0 connected 3 0 enddynamic

node -1 0 ET42-024-A dynamic PKP\et42 ET42-024 ET42-A 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 ET42-024-B dynamic PKP\et42 ET42-024 ET42-B 0.0 connected 3 0 enddynamic

node -1 0 ET42-039-A dynamic PKP\et42 ET42-039 ET42-A 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 ET42-039-B dynamic PKP\et42 ET42-039 ET42-B 0.0 connected 3 0 enddynamic

node -1 0 ET42-042-A dynamic PKP\et42 ET42-042 ET42-A 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 ET42-042-B dynamic PKP\et42 ET42-042 ET42-B 0.0 connected 3 0 enddynamic

node -1 0 ET42-044-A dynamic PKP\et42 ET42-044 ET42-A 0.0 headdriver 23 0 enddynamic
node -1 0 ET42-044-B dynamic PKP\et42 ET42-044 ET42-B 0.0 connected 3 0 enddynamic


LOKOMOTYWY SPALINOWE

SM03
node -1 0 SM03-180 dynamic PKP\SM03 SM03-180.tga 2LS150 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 SM03-239 dynamic PKP\SM03 SM03-239 2LS150 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 SM03-001 dynamic PKP\SM03 SM03-001 2LS150 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 SM03-002 dynamic PKP\SM03 SM03-002 2LS150 0.0 headdriver 3 0 enddynamic


SM42

node -1 0 sm42-1114 dynamic PKP\SM42 sm42-1114 SM42 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 sm42-171 dynamic PKP\SM42 sm42-171 SM42 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 sm42-172 dynamic PKP\SM42 sm42-172 SM42 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 sm42-174 dynamic PKP\SM42 sm42-174 SM42 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 sm42-2000 dynamic PKP\SM42 sm42-2000 SM42 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 sm42-2211 dynamic PKP\SM42 sm42-2211 SM42 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 SM42-318 dynamic PKP\SM42 SM42-318 SM42 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 sm42-494 dynamic PKP\SM42 sm42-494 SM42 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 Sm42-643 dynamic PKP\SM42 Sm42-643 SM42 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 SM42-996 dynamic PKP\SM42 SM42-996 SM42 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 SP42-023 dynamic PKP\SM42 SP42-023 SM42 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 SP42-023-1 dynamic PKP\SM42 SP42-023-1 SM42 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 SP42-023-2 dynamic PKP\SM42 SP42-023-2 SM42 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 su42-504 dynamic PKP\SM42 su42-504 SM42 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

node -1 0 su42-537 dynamic PKP\SM42 su42-537 SM42 0.0 headdriver 3 0 enddynamic

1265
Bieżące kolejowe / Symek w TVP.
« dnia: 03 Września 2007, 08:50:47 »
Cytat: "Kielas"
A mnie coś dziwi. W tym filmie maszynista powiedział, że lokomotywa zostanie odstawiona, bo ma w papierach max. 500000km. Mój znajomy jest kierowcą ciężarówki, jeździ MAN'em F2000 2000r. i przez te siedem lat przejechał nim prawie milion km. Jak to jest, że o wiele starsze i o wiele bardziej zaniedbane lokomotywy mają przejechane dwa razy mniej, niż większość ciężarówek, jeżdżących w małych firmach transportowych, zajmujących się transportem krajowym? (bo na międzynarodówke już nikt raczej nie puszcza auta z przebiegiem 1000000+). Nie znam sie bardzo na kolejnictwie, dlatego pytam, ponieważ bardzo mnie to dziwi.


Ja jak ostatnio jechałem z wujem ET40 z Herbów Nowych do Rybnika, to powiedział mi, że lokomotywy jeżdżą po kilka milionów kilometrów. No to się spytałem, dlaczego ta jest z 1973r., a ma tylko na liczniku 270 000km? Otrzymałem odpowiedź, że co 500 000km lokomotywa jest sprawdzana, licznik zerowany i dalej jedzie na torach od zera. Pozdrawiam Rozi

1266
Publikacje / Lokomotywa ET42 (112E)
« dnia: 27 Sierpnia 2007, 08:44:53 »
Dzięki za pomoc i poświęcony czas. Teraz już wszystko działa i w ET42 Tacho też nie sprawia problemów.
Jeszcze raz dziękuję

1267
Publikacje / Lokomotywa ET42 (112E)
« dnia: 23 Sierpnia 2007, 14:09:07 »
Witam. Mam pewien problem. Otóż prędkościomierz w ET42 ciągle (nawet jak stoję lub jadę) wskazuje mi 70 km/h. Co muszę zrobić, aby to poprawić?

I mam jeszcze jedno pytanie. Jaki patch muszę ściągnąć, aby mi nie wyskakiwał błąd, że nie wie, co to znaczy jak jest wpisane w scenerii "connected". I jakie patche są najnowsze, bo mam 220404 i 220604.

Pozdrawiam i dziękuję "z góry".

Strony: 1 ... 41 42 [43]