Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - LocomotivBL80

Strony: [1]
1
Bocznica / Odp: Russian developers require your help!
« dnia: 06 Stycznia 2009, 15:58:25 »
W języku Polskim:

Witaj. Nazywam się Aleksey. Ostatnio pobrane idealnego symulatora EU07. Chcę powiedzieć, wielkie podziękowania dla polskich deweloperów. Pracuję jako maszynista lokomotywy. Mają wyższe wykształcenie inżynierskie. Twój projekt nie może być porównywana z żadną symulatora. Inne symulatory nie mają takich możliwości. Fizyczny model silnika trakcyjnego do wykonywania i zarządzania na najwyższym szczeblu. Dziękujemy bardzo za pracę i bezsennych nocy.

Ale nie ma wystarczającej Rosyjski taboru. Rosyjski deweloperzy są bardzo zaawansowane w rozwoju aktualizacje dla programu Microsoft Train Simulator. MSTS Ale nie jest to symulator i arcade. Nie jest interesujące, jak symulator. Mam 3d model lokomotywa TEM2. Nie jest gotowy 3d kabiny dla niego i te dźwięki. Konwersja modelu 3dMax łatwo. Mamy wiedzę, doświadczenie, literatury technicznej, rysunki i dostępu do informacji kolejowej.

Potrzebujemy pomocy technicznej w tworzeniu lokomotywę w grze. Jak skonfigurować w symulatorze silnika. Jak ustawić technicznych i właściwości trakcyjne. Musimy przeprowadzić ALSN (automatyczne lokomotywę signaling). I wiele innych technicznych kwestii.
 
Być może deweloperzy mają rosyjskim lub rosyjskojęzycznych obywateli? Nawet jeśli nie wiesz, rosyjski, będziemy w stanie poradzić sobie z barierą języka. Pomocy, proszę. Wszyscy, którzy mogą. Wspólnie możemy podnieść EU07 do niesamowitych wysokościach realizmu.

Wesołych Świąt. Many thanks for your work!

Przepraszam, ale nie wiem doskonale Polski. Możemy pokonać bariery językowe. Z góry dziękujemy za pomoc!

2
EU07 Simulator English forum / Russian developers require your help!
« dnia: 06 Stycznia 2009, 15:09:21 »
Hello. My name is Aleksey. Recently has downloaded ideal simulator EU07. I wish to tell many thanks to the Polish developers. I work as the machinist of the locomotive. I have the higher engineering educations. Your project not to be compared to one simulator. Other simulators have no such possibilities. Physical model, towing performances and steering of the locomotive top-level. Thanks you huge for your work and sleepless nights.

But I do not have any Russian rolling stock. The Russian developers have very much promoted in working out of additions for Microsoft Train Simulator. But MSTS it not a simulator, and an arcade. It is not interesting, as a simulator. At me is 3d locomotive TEM2 model. There is ready 3d a cabin for it and the present sounds. To convert model from 3dMax it is easy. We have knowledge, experience, the technical literature, drawings and access to any railway information. The help in technical adjustment of the locomotive in game is necessary for us. How to adjust in a simulator the locomotive. How to register technical and towing performances. It is necessary to realise ALSN (the automatic locomotive signalling). And many other technical moments.

Perhaps, among developers there are Russian or Russian-speaking citizens? Even if you do not know Russian, we can cope with a language barrier. Help, please. All who can. Together we can hoist EU07 to improbable heights of realism.

I wish you good Christmas. Many thanks for your work!

Strony: [1]