Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Paul

Strony: [1] 2
1
Na warsztacie / Sterowanie ruchem przez zewnętrzną aplikację
« dnia: 13 Stycznia 2017, 00:48:09 »
Dzień dobry,

Być może niektórzy znają projekt SCS-1 (Symulacyjne Centrum Sterowania), będący interfejsem operatora i systemem zależnościowym współpracującym z symulatorem TD2, imitującym komputerowe urządzenia srk (nie jest to symulator konkretnego typu urządzeń). Program udostępniony jest na forum TD2 jako załącznik dostępny po zalogowaniu, bez zalogowania można przejrzeć ogólne informacje i dokumentację użytkownika: http://td2.info.pl/index.php/topic,100.0.html

Pierwotnie program powstawał z myślą o Maszynie, która również została dostosowana do takiej formy sterowania, choć dotąd nie było to nigdzie szerzej wykorzystywane. W ostatniej wersji uruchomiona została automatyka nastawiania przebiegów, która pozwala na użycie programu w roli systemu samodzielnie sterującego ruchem na scenerii według wczytanego planu przebiegów, z możliwością interwencji użytkownika w proces sterowania. Mamy zatem coś na kształt VD, którego koncepcja przewijała się na forum już dawno temu. Eventy przestają być używane do realizowania logiki sterowania, a stają się warstwą wykonawczą (przynajmniej jeżeli chodzi o srk). Odpadają problemy typu za wczesne przestawienie zwrotnicy spowodowane za długim składem, ruch na scenerii przestaje być sztywny - dodanie pociągu, zmiana kolejności jazd czy miejsca krzyżowania nie stanowi problemu. Rozwiązanie rozwinąć można o kolejną warstwę, nadrzędną w stosunku do SCS-1, która może zarządzać rozkładem jazdy i dynamicznie generować plan przebiegów (jest on odczytywany z dysku cyklicznie). Oczywiście można też wcielić się w rolę dyżurnego ruchu i sterować ręcznie.

W tym wątku przedstawiam przykład scenerii sterowanej w ten sposób, z Maszyną działają praktycznie wszystkie funkcje przewidziane w programie (m.in. nastawianie przebiegów, pip - śledzenie numerów, przejazdy, sbl, ANP). Niezbędne pliki wraz z samym programem zamieszczone są w załączniku. Otwarta pozostaje kwestia dostosowania plików .inc do sterowania przez program - bez zmian plików oraz pewnych zmian w sceneriach nie będzie to możliwe. Pliki .inc zaprezentowane tutaj mają raczej charakter prowizorki.

Ogólne założenia:

 • program SCS-1 uruchamiany jest przed uruchomieniem Maszyny, wybierany jest plik pulpitu, po czym program oczekuje na nawiązanie połączenia, tzn. wywołanie eventu "gotow_<nazwa>" przez Maszynę po uruchomieniu scenerii (na pulpicie przestanie migać białe oznaczenie EU07, pojawi się zielone oraz wyświetlony zostanie właściwy stan zajętości odcinków),
 • SCS-1 łączy się z Maszyną komunikatami międzyprocesowymi WM_COPYDATA, w razie potrzeby możliwe jest zastosowanie dodatkowego ogniwa transmisyjnego i uruchomienie SCS-1 na innym komputerze, z połączeniem TCP/IP (uzyskujemy wtedy namiastkę symulacji sieciowej dyżurny - maszynista; nie wiem jak wygląda temat multiplayera z wieloma maszynistami - czy cokolwiek było w tym kierunku robione?),
 • sterowanie i kontrola odbywa się na zasadzie zdalnego wywoływania eventów typu multiple oraz detekcji ich wykonania w Maszynie (własnych oraz innych, uruchomionych np. eventami torów), ponadto wykrywane są zajętości odcinków izolowanych - są one wymagane w scenerii (działanie komunikacji można podejrzeć w rejestratorze SCS-1 - uwaga: w trybie testowym logi będą trochę inne),
 • z uwagi na nieciągłą komunikację stosowane jest cykliczne kontrolowanie zdalnego wykonywania eventu "gotow_<nazwa>",
 • plik pulpitu SCS-1 zawiera graficzny obraz stacji wraz z danymi niezbędnymi do realizacji zależności, plik ten tworzony jest przy pomocy dołączonego edytora,
 • obsługa programu jest zbliżona do obsługi komputerowego pulpitu nastawczego, z możliwością automatyzacji w pewnym zakresie.

Rzeczy, które wymagają przedyskutowania/przeróbki/dopracowania:

 • brak możliwości sterowania niektórymi obiektami bez modyfikacji plików .inc - zdalnie działają tylko eventy multiple, a niektóre są innych typów (dotyczy większości sygnalizatorów - sterowanie W24, również Sp),
 • generalnie konieczność usunięcia z plików .inc obiektów wszelkich uzależnień od torów, innych semaforów, opóźnień zadziałania itp. - zależności realizuje SCS-1 (dotyczy głównie powiązań sygnalizatorów oraz przejazdów),
 • konieczność usunięcia ze scenerii wszelkich eventów oddzielnie sterujących obiektami, które sterowane i kontrolowane mają być przez SCS-1,
 • konieczność uzupełnienia plików .inc zwrotnic o eventy kontrolujące rozprucia (brak detekcji ewentualnych rozpruć może doprowadzić do nieciekawych efektów),
 • wskazane jest uporządkowanie nazw obiektów oraz sposobu ich nadawania w sceneriach, jak również rozmieszczania odcinków izolowanych i eventów używanych jako czujniki ssp (dokumentacja użytkownika zawiera wytyczne co do nazw obiektów).

Możliwe rozwiązania:

 • adaptacja plików które zamieściłem w załączniku po drobnych poprawkach - część jest nowa, a część stanowi "nakładki" na stare pliki, wszystkie wymagają sprawdzenia - proszę nie traktować ich jak gotowego rozwiązania do stosowania,
 • przygotowanie nowych wersji plików .inc przeznaczonych do zdalnego sterowania z zewnątrz, z uporządkowanymi nazwami eventów, najlepiej o formacie "<obiekt>:<akcja>", podobnie jak przyjęte zostało w TD2 (obecnie zgodne z tą konwencją są tylko eventy "forced+" i "forced-" zwrotnic, pozostałe na ogół używają znaku "_", z kolei zwrotnice i wykolejnice jedynie dodają znak +/-/o/z do nazwy).

Interfejs sterowania używany przez SCS-1 może być wykorzystany również przez inne programy, planuję dostosować kiedyś pod tym kątem symulator ISDR.

Wykaz aktualnie używanych w komunikacji z Maszyną eventów:

a) zwrotnice

 • "<nazwazwr>+", "<nazwazwr>-" - przestawienie do położenia "+", "-"; wykonanie eventu jest traktowane jako kontrola wysterowania, z określonym opóźnieniem przyjmowana jest kontrola położenia końcowego,
 • "<nazwa>:forced+", "<nazwa>:forced-" - event wykonywany w scenerii gdy zwrotnica zostanie rozpruta i przestawiona przez tabor do położenia "+", "-",

b) wykolejnice

 • "<nazwawk>o", "<nazwawk>z" - otwarcie, zamknięcie wykolejnicy, analogicznie jak przestawienie zwrotnicy,

c) sygnalizatory (w tym TOP)

 • "<nazwasygn>_<sygnal>" - wyświetlenie sygnału; wykonanie eventu jest traktowane jako kontrola wysterowania; w miejscu <sygnal> pojawia się nazwa sygnału zapisana małymi literami, lub "wyg" - wygaszenie TOP/semafora sbl (sygnalizator ciemny), dla wyświetlenia Sz używane jest oznaczenie "sz1", dla wskaźników W24 - "w24" i "w24off",

d) przejazdy

 • "<nazwaprzej>_zamykaj", "<nazwaprzej>_otwieraj" - rozpoczęcie zamykania/otwierania; wykonanie eventu jest traktowane jako kontrola wysterowania, natomiast stan zamknięcia/otwarcia przyjmowany jest z pewnym opóźnieniem (za właściwą sekwencję sterowania sygnalizatorami drogowymi, dzwonem i rogatkami odpowiada już sam .inc),
 • "<nazwaprzej>_wj1", "<nazwaprzej>_wj2", "<nazwaprzej>_zw" - w przypadku przejazdu zamykanego czujnikami: wjazd na czujnik zamykający od strony 1, wjazd na czujnik zamykający od strony 2, zjazd ze strefy przejazdu (realizowane jako eventy torów, przy czym "_zw" uruchamiany jest warunkowo po cyklicznym sprawdzaniu stanu toru przez oddzielny plik .inc),

e) odcinki izolowane

 • używany jest oddzielny rodzaj komunikatów, bez wykorzystania eventów.

Zawartość załącznika:

 • SCS.exe - plik programu, jest to nieznacznie zmodyfikowana wersja 2017.01.07 znana użytkownikom TD2 (poprawione zostały funkcje komunikacji z Maszyną; należy wybrać tryb WM_COPYDATA; z uwagi na rozwojowy charakter powiązania z Maszyną wersję tą traktować należy jako roboczą, a nie stabilną),
 • EdytorSCS.exe - edytor pulpitów,
 • dokumentacja/ - dokumentacja użytkownika (ta sama co na forum TD2),
 • scenery/*.inc - nakładki i zmienione wersje plików .inc przystosowane do sterowania z zewnątrz, oryginalne pliki nie są zmieniane/nadpisywane,
 • scenery/anp_test.scn - prosta sceneria przystosowana do sterowania przez SCS-1, zawiera cztery małe posterunki ruchu, jeden przejazd włączany czujnikami, jeden przejazd uzależniony w przebiegach, dwa szlaki jednoodstępowe z ruchem na zasadzie utwierdzania przebiegów oraz jeden szlak z czterostawną, dwukierunkową sbl (uwaga: dla włączenia komunikacji WM_COPYDATA konieczne jest ustawienie multiplayer 1 w eu07.ini),
 • anp_test.scs - plik pulpitu dla powyższej scenerii (możliwe jest również uruchomienie programu w trybie testowym, bez Maszyny/TD2, z zajętościami zadawanymi ręcznie),
 • anp_test.anp - plan przebiegów, po uruchomieniu którego program automatycznie będzie prowadził pociągi z jednego końca scenerii na drugi, realizując krzyżowania w razie potrzeby (po uruchomieniu SCS-1 i następnie Maszyny należy wczytać i uruchomić plan ANP w SCS-1 oraz wprowadzić numery pociągów w SCS-1 - nieparzyste jadą w prawo, parzyste w lewo, zawiera również pewne zautomatyzowane manewry - więcej informacji w komentarzach w pliku).

Działanie niektórych szczegółów dokładniej opisane jest w dokumentacji użytkownika. Powinno ruszyć bez większych problemów, choć nie testowałem tego na standardowych paczkach całościowych - używam własnej, minimalistycznej "dystrybucji" symulatora na potrzeby testów. Proszę o uwagi na temat rozwiązania plików .inc jak i całego programu oraz możliwości jego zastosowania w Maszynie.

2
Witam,

Kiedy w przepisach sygnalizacji obecny był sygnał "trzy zielone", względnie trzy uniesione ramiona semafora kształtowego, jako stały/przejściowy? Sygnał ten wszędzie opisywany był jako stosowany wyjątkowo (nawet w literaturze sprzed wojny), ale został przewidziany np. w sygnalizacji świetlnej zaprojektowanej w latach międzywojennych i zastosowanej w węźle warszawskim. Czy rzeczywiście kiedykolwiek był stosowany? Sygnał ten stosowano do sygnalizacji wyjazdów, czy wjazdów?

Następna rzecz to wskaźniki:

W2 - wskaźnik kierunku (litera) - gdzie był/jest stosowany? Słyszałem o Czachówku i Poznaniu Głównym (przed modernizacją), ale nigdy nie widziałem żadnych zdjęć które by to potwierdziły. Czy był to raczej martwy przepis stosowany wyjątkowo, czy kiedyś stosowany był częściej?

W21 - wskaźnik prędkości - w sygnalizacji z lat 50 przewidziany jako sposób na uzyskanie innych stopni prędkości niż 40 km/h, po wprowadzeniu pasów świetlnych wypchnięty do stosowania jedynie na semaforach kształtowych, w 2005 r. przywrócony z powrotem do sygnalizacji świetlnej. Pojawia się na modernizowanych stacjach - wiadomo mi o Pszczółkach. Gdzie jeszcze można go spotkać? Czy wcześniej był stosowany czy był to kolejny wskaźnik-widmo?

W26 - przejazd na grupę P/D. Czy stosowany jest wyłącznie na stacjach Warszawa Wschodnia/Zachodnia?

Pozdrawiam,
Paweł

3
Bocznica / Odp: DTK w Skoczowie
« dnia: 25 Maja 2013, 15:42:41 »
Co to są te systemy intermedialne?

Nieaktualne. Usuwam.
adsim

4
Inne niekolejowe / Odzysk danych z DVD
« dnia: 20 Lutego 2011, 21:42:25 »
Witam

Mam dość starą płytę DVD+R która była mocno porysowana, ale dało się ją odczytać - ze 2 lata temu. Od tego czasu leżała sobie w pudełku. Obecnie żaden odtwarzacz jej nie widzi, programy do odzysku danych również (wyświetlają błąd). Czy jest szansa na odzyskanie znajdujących się na niej danych?

Pozdrawiam

5
Witam

Poszukuję rysunków technicznych Tr świetlnej z zaznaczonymi wymiarami.

Pozdrawiam, Paweł

6
Inne niekolejowe / Budownictwo przemysłowe
« dnia: 16 Kwietnia 2010, 13:42:37 »
Witam

Poszukuję rzeczy takich jak opisy, zdjęcia, filmy, rysunki techniczne aparatury i urządzeń, plany, przekroje zakładów przemysłowych, kopalni itp. W Internecie można znaleźć conieco o EL i EC, trochę ciekawych informacji można znaleźć tutaj: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=1012&from=FBC (elektrownie, cementownie, przemysł miedziowy). Na temat innych gałęzi przemysłu udało mi się znaleźć jedynie proste opisy i schematy blokowe.

Pozdrawiam

7
Bieżące kolejowe / Ergonomia pracy maszynisty
« dnia: 17 Listopada 2009, 17:52:27 »
Witam

Poszukuję materiałów na temat ergonomi pracy maszynisty - może ma ktoś coś ciekawego, albo zna namiary na artykuły, książki?

Pozdrawiam

8
Bieżące kolejowe / Talboty z zamykanym dachem PMT
« dnia: 18 Czerwca 2009, 13:14:14 »
Dysponuje ktoś zdjęciami lub danymi technicznymi tych wagonów? Z tego co się dowiedziałem ze strony PMT są to wagony typu 24VeCu/M oraz 421Vb, chociaż na zdjęciach wyglądają identycznie (ale to zdjęcia kiepskiej jakości), oparte są na konstrukcji wagonu 24Ve i służą do przewozu koncentratu miedzi.

9
Forum / Ładowanie miniaturek załączników
« dnia: 09 Maja 2009, 14:30:56 »
Przy dużej ilości załączonych obrazków w wątku ich ładowanie powoduje, że nie da się czytać ostatnich postów inaczej niż czekając aż wszystko się załaduje albo przerywając ich ładowanie (wszystko co chwilę skacze). Dało by radę zmodyfikować skrypt forum, żeby tagi <img> miniaturek miały atrybuty width/height - wtedy od razu miały by prawidłowe rozmiary i nie szarpało by wszystkim przy wczytywaniu plików graficznych?

11
Bocznica / Wydzielone z ROTFL.
« dnia: 06 Sierpnia 2008, 11:10:22 »
...Bo w nastawni popili! ;-)

Tak dla wiadomości - trzeba by było rozwalić nastawnicę żeby nastawić sprzeczne ze sobą sygnały. Musieli mocno popić ;)

Pozdr, Paweł

12
Infrastruktura kolejowa / Mapy topograficzne
« dnia: 12 Maja 2008, 14:29:41 »
Witam

Gdzie w Internecie znaleźć można mapy topograficzne - z dokładnie opisanymi poziomicami, najlepiej nasypami/wykopami itp (szukam głównie Żywiecczyzny). Dla Małopolski dostępne są na http://mapy.wrotamalopolski.pl/ w skali 1:10000 - bardzo dokładne.

Pozdr, Paweł

13
Pomoc w tworzeniu / 3DS - modelowanie gruntu
« dnia: 19 Kwietnia 2008, 13:04:15 »
Czy jest w 3DS jakaś funkcja, albo jakiś skrypt, który by samoczynnie dopasował współrzędną y obiektu (drzewa) do kształtu innego (grunt)?

Tworzenie nasypów i wykopów. Mam grunt, i niezależnie obiekt będący nasypem lub wykopem - stworzony skryptami. Czy jest jakiś sposób aby "wyciąć" wykopem dziurę w gruncie, albo "dodać" do niego nasyp - tak aby staly się jednym obiektem?

[edit]
Z drugm dałem sobie radę - przy zaznaczonym 'gruncie' wstawiamy Compound Objects/Boolean, Operation: Union, wybieramy nasyp/wykop jako operand B, konwertujemy do mesh i usuwamy zbędne trójkąty. Wychodzi grunt z 'wbudowanym' nasypem/wykopem, jako jeden obiekt.

Pozdr, Paweł

14
Inne niekolejowe / Zgrywanie dźwięku z line-in
« dnia: 28 Stycznia 2008, 19:47:05 »
Witam

Przy zgrywaniu muzyki z wejścia line-in program mi reguluje głośność wyjścia w zależności od głośności wejścia, tzn. przy głośniejszych kawałkach wyjście zostaje przyciszone itp. Jak tego uniknąć? Próbowałem przyciszyć wejście ale to nic mi nie dało...

Pozdr, Paweł

15
Pomoc w tworzeniu / Import danych z układem torowym do 3DS
« dnia: 07 Stycznia 2008, 19:28:37 »
Witam

Do osób znających się na MaxScript - czy jest możliwość zrobienia importu danych o układzie torowym do 3DS, ale nie z pliku, tylko np. poprzez wywołanie listy funkcji dodających nowe odcinki/zwrotnice z konsoli skryptów?

PS. Wiem, powtarzam się z wątkiem, ale poprzednio nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi :P

Pozdr, Paweł

16
Bocznica / ZUSI - Der Zugsimulator
« dnia: 10 Listopada 2007, 16:32:25 »
Witam
http://www.zusi.de

Jeżeli ktoś nie zna to bardzo polecam. Produkcja niemiecka, grafika bardzo prymitywna (brak tekstur...) ale realizm jazdy i sterowania ruchem na bardzo wysokim poziomie (np. gwizdek kierownika pociągu, rozkazy szczególne). W wersji demo mamy jedną trasę (autentyczna, lata 80'te) i kilka składów do "przejęcia" (dostępne m.in. BR216).

Czy ktoś potrafi dokładniej wytłumaczyć ten system sygnalizacji kabinowej PZB?

Pozdr, Paweł


Cały temat na Bocznicę
Co za dużo, to ....
Mariusz

17
Poszukuję, chcę zrobić / fizyka.doc
« dnia: 02 Listopada 2007, 15:58:06 »
Witam

Poszukuję tego pliku. Dokumentacja nie działa, na forum jeden martwy link. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś to wrzucił na jakiś pewny serwer z którego to nie zniknie zaraz...

Pozdr, Paweł

18
Poradniki / [SCN] Zasady projektowania linii i stacji kolejowych
« dnia: 16 Września 2007, 20:18:58 »
Witam

Zgodnie z zapowiedzią przedstawiam krótkie opracowanie omawiające podstawowe zasady stosowane przy projektowaniu linii i stacji kolejowych:

http://www.kontrakt-bhp.com.pl/paul/projektowanie/

Proszę zgłaszać wszelkie sugestie i ewentualne znalezione błędy.

Pozdrawiam, Paweł

Przyklejam.
Akvin


Przenoszę do "Poradniki".
@MaciejM | 13.10.2021 r.

19
Symulator / Import danych z układem torowym do maxa
« dnia: 05 Kwietnia 2007, 01:08:00 »
Witam

Mam układ torów w "swoim" formacie, w postaci rekordów w Delphi (od mojego symulatora - format torów bardzo podobny) - mogę je dowolnie formatować. Eksport do scn przeszedł bez większych problemów. Pytanie w jaki sposób można by wysłać to do maxa? Może skryptami? Niestety nie bardzo znam skrypty w 3ds.

Pozdrawiam, Paweł

20
Pomoc w tworzeniu / Widoczność terenu
« dnia: 03 Czerwca 2006, 15:10:42 »
Witam

Zrobiłem model terenu na podstawie danych SRTM (siatka kwadratów o boku 300m, rzecz jasna teren bezpośrenio przy torze planuję zrobić osobno - wiadomo, nawet najdokładniejsze dane wysokościowe nie odwzorują np. ładnego nasypu).
Wzdłóż linii kolejowej ciągnie się łańcuch górski w odległości 3-8 km od toru. I tu jest problem, bo tego łańcucha w EU07 nie widać (nawet w miejscu gdzie jest najbliżej), a jest to dosyć charakterystyczny element linii którą próbuję odtworzyć - czy da się jakoś zwiększyć zasięg widzenia danego obiektu (EditableMesh w 3ds)?

Pozdrawiam, Paweł

21
Pomoc w tworzeniu / Przechyłka
« dnia: 07 Kwietnia 2006, 15:22:27 »
Ktoś wie jak poprawnie robić łuki z przechyłką? Męcze się z tym od dłuższego  czasu i jak już zrobie jeden łuk to... przechyłka na sąsiednim zmienia stronę (tak że przechyla na zewnątrz).

Pozdrawiam, Paweł

Dodano po 50 minutach:

 O, jest jeszcze lepiej niż myślałem. Strona przechyłki na łukach zależy od tego którą stroną ustawiona jest lokomotywa! Może to wina starej wersji symulatora, dawno nie ściągałem aktualizacji, czy zostało to w nowszych wersjach poprawione? (mam wersję z 22.02.04)

Pozdrawiam, Paweł

22
Publikacje / Wykolejnice
« dnia: 15 Stycznia 2006, 16:00:48 »
Witam

Ale dawno tu nie pisałem. Tak jakoś. Wczoraj wpadł mi do głowy pomysł żeby zrobić wykolejnice do symulatora. Poniżej prezentuję efekty pracy:

Link:
http://kontrakt-bhp.com.pl/paul/maszyna/wykolejnice.rar

Wykolejnice wykonane są w ośmiu różnych wersjach: prawa z napędem po prawej, prawa z napędem po lewej, lewa z napędem po prawej, lewa z napędem po lewej oraz te cztery w wersji podwójnej (sprzężonej) stosowanej na rozjazdach. Modele mają ruchomą belkę wykolejającą i obracającą się i świecącą w ciemności latarnię, ale niestety nie potrafią wykolejać. Myślałem z patentem z dwoma rozjazdami które by wykolejały ale doszłem do wniosku że było by to zbyt kłopotliwe, zwłaszcza przy wykolejnicach sprzężonych na rozjazdach. I tu pytanie do Devs - czy dało by się od strony programu zrobić takie coś jak wykolejnica?

Pozdrawiam, Paweł

23
Publikacje / Zwrotnice bocznicowe
« dnia: 31 Października 2004, 11:47:25 »
Witam

Skończyłem prace nad zwrotnicami bocznicowymi L=25.222 R=190 (prawa i lewa).

www.paul.kolej.szczecin.pl/maszyna/zwr25r190.jpg
www.paul.kolej.szczecin.pl/maszyna/zwr25r190.rar

Instrukcja w pliku tekstowym w paczce z rozjazdami. Sorry za opóźnienie ale płyta od 3ds mi się porysowała i dopiero wczoraj skombinowałem nową i mogłem zacząć prace. Za zwrotnice magistralne wezmę się wkrótce.

24
Pomoc w tworzeniu / Lasy i płoty
« dnia: 12 Sierpnia 2004, 16:42:33 »
Chyba nieco prymitywne pytanie:

Jak wy robicie krętą ścianę lasu czy płot? Z obiektu line? Bo w sumie nie wiem jak to zrobić:)

25
Forum / Jaja z PW
« dnia: 20 Lipca 2004, 12:00:40 »
Nie wiem czy to wina mojego systemu czy wszyscy tak mają, ale jak chce wysłać napisaną PW to mi się każe ponownie logować. A jak się zaloguję to musze wszystko pisać (albo wklejać) od nowa. I tak w kółko.

26
Symulator / Pogoda w symku
« dnia: 29 Czerwca 2004, 13:25:24 »
Witam,

Kiedyś wspominałem o programiku który by zmieniał współczynniki atmosfery i światła dziennego w symku. Miało by się to odbywać tak: w scenerii w miejsce linijek atmo i light wpisało by się "include atmo.inc end", a program by ten plik zmieniał.

Pit pisał że się za to weźmie, ale mam wrażenie że za wiele czasu nie ma za to ja mam i korzystając z dobrodziejstw Delphi 7 postanowiłem sam się za to wziąść. Cóż mi z tego wyszło, widać poniżej:Nawet działa (a przynajmniej tak mi się wydaje:)).

Później mógłbym spróbować jakoś to zmergować ze starterem Pita który też jest w Delphi.

Jak widać lista "standardowe" już nie jest pusta:] Jednakże zachęcam do  napisania jakiś ciekawych propozycji.

PS. Może ktoś mnie oświeci i podpowie jak w Delphinie pozamieniać w stringu przecinki na kropki, bo moja metoda jest okrutnie skomplikowana.

27
Pomoc w tworzeniu / Rozdzielczość tekstur w 3ds
« dnia: 11 Czerwca 2004, 11:04:53 »
Tworzę układy torowe, więc wstawiłem box'a i nałożyłem na niego teksturę (fotomapę) wielkości 4000x4000px. Problem w tym, że 3ds wyświetla ją tak że nie wogóle nie widać torów...Mam więc pytanie jak zwiększyć rozdzielczość wyświetlania tekstury?

28
Publikacje / Coś dla trasopisarzy:>
« dnia: 26 Kwietnia 2004, 21:51:58 »
Zrobiłem sobie anglika, i tak myśle może by go opublikować:)

Więc tak: rozjazd ma mniej więcej 34 metry długości, kąt między yyy... jak to sie nazywa... tymi krzyżującymi sie torami wynosi 6.494 stopni więc dość łatwo montuje sie go w scenerii. Zrobiłem do niego dwie tekstury: jedną "drewnianą" na podstawie TpD1.tex i "betonową" na podstawie TpBpS-new2.tex. Miałem mały problem z teksturami bo 3ds nie wczytuje formatu TEX, tak więc są po dwie wersje - jedna "byle jaka" BMP do 3dstudia i jedna "porządna" TEX. Po eksporcie należy podmienić w pliku scn nazwy tekstur. Reszta (eventy, nazwy zwrotnic) po staremu. Dziwny wygląd zwrotnika (z jednej strony wszystkie wskazówki sie święcą) to już nie moja wina.

tu macie screeny:
http://paul.kolej.szczecin.pl/maszyna/rozjazd1.jpg
http://paul.kolej.szczecin.pl/maszyna/rozjazd2.jpg
http://paul.kolej.szczecin.pl/maszyna/rozjazd3.jpg
http://paul.kolej.szczecin.pl/maszyna/rozjazd4.jpg
http://paul.kolej.szczecin.pl/maszyna/rozjazd5.jpg
http://paul.kolej.szczecin.pl/maszyna/rozjazd6.jpg

a tu macie rara:
http://paul.kolej.szczecin.pl/maszyna/rozkrz34R150.rar

Mam nadzieje że niczego nie spaprałem:)
Miłego trasopisania, Paul


PS. Skąd właściwie wzięło się określenie "anglik"?

29
Pomoc w tworzeniu / BMP --> TGA
« dnia: 15 Kwietnia 2004, 17:29:21 »
Skąd mogę ściągnąć jakiś konwerter BMP --> TGA (32bpp)? Wszystkie które ściągnąłem robią tekstury o głębi barw 24bpp, a symek nie chce ich wczytywać (wymaga tych z 32bpp). Chodzi mi o TGA, ponieważ BMP z daleka brzydko wygląda (nie rozmazuje się, przez co robią się dziwne efekty).

30
Bieżące Symulatorowe / Problem ze zwrotnikiem
« dnia: 12 Kwietnia 2004, 09:07:26 »
Bawiłem się ostatnio rozjazdem krzyżowym i zauważyłem bug (a może ja coś popsułem): podczas wyzwalania eventów rozjazdu na jednej stronie zwrotnika wskazówki zachowują mi się poprawnie, a na drugiej cały czas wszystkie są białe (robi się taki krzyżyk) i nie chcą sie ruszać... Co mam zrobić żeby się odblokowały?

Strony: [1] 2