Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - JacekTrzeci

Strony: [1]
1
Publikacje / Odp: MaSzyna 20.04
« dnia: 30 Kwietnia 2020, 22:38:17 »
ZAWARTOŚĆ PACZKI CAŁOŚCIOWEJ:

Poprawki dźwięków, modeli, tekstur i fizyk pojazdów będących w paczce.
Poprawki modeli statycznych i scenerii


Nowości:
Alternatywny starter

Scenariusze:
* Bałtyk ŚDM
* Bałtyk Euro 2012

Modele:
* Model przyczepy wózka motorowego PWM10
* EN71AKŚ
* Model i obsługa półsprzęgów
* Nowa wersja węglarki 445W
* Skoda 181 v2
* Koła monoblokowe do wózków wagonów towarowych
* Maszynownia HQ do EU07 i ET41
* Wraki SN61

* Modele statyczne


Tekstury:
* lokomotyw SM42
* wagonów Res
* wagonów osobowych jeżdżących w roku 2012
* wagonów osobowych w malowaniach przejściowych - oliwkowe z kremowym pasem
* wagonów osobowych PKP IC z oznaczeniami występującymi do 2008 roku
* węglarki
* ET22 z CM Łazy

Pełny wykaz zmian https://wiki.eu07.pl/websvn/log.php?repname=pctga&path=%2F&isdir=1&peg=5682&sr=5682&er=5063&max=1000&search=&all=1
(Dostępny po zalogowaniu)


ZMIANY W PLIKU EXE:

* w sekcji Scenario panelu F12 umiejscowione zostały suwaki pozwalające na zmianę aktualnej daty symulacji i/lub poziomu zachmurzenia

* w przypadku zdefiniowania w pliku .mat parametru opacity: jego wartość jest wykorzystywana również dla geometrii półprzezroczystej (zdefiniowanej w pliku .t3d z opacity=0) W takiej sytuacji pomijana jest geometria z wartością kanału alpha wyższa niż zdefiniowana opacity: w pliku .mat

* dodana możliwość regulacji suwakiem odległości mgły

* tooltipy urządzeń kabinowych zawierają informacje o kombinacjach klawiszy którymi można obsługiwać dane urządzenie

* dodana możliwość regulacji suwakiem aktualnej godziny

* obecność wyłącznika ciśnieniowego styczników możne być definiowana w sekcji Engine pliku .fiz wpisem PressureSwitch=Yes/No

* przytrzymanie klawisza Ctrl blokuje automatyczny powrót nastawnika w pojazdach w których powrót taki ma miejsce

* dla scenariusza automatycznie generowanych jest kilka komórek pamięci, zawierających podstawowe informacje o jego bieżącym stanie:
Kod: [Zaznacz]

__simulation.weather // tekst opisujący bieżąca pogodę, poziom zachmurzenia w przedziale 0-2 oraz odległość mgły w metrach
__simulation.date // tekst opisujący bieżącą porę roku, dzień roku w przedziale 0-365
__simulation.time // tekst informujący czy obecnie panuje dzień czy noc, bieżącą godzina w przedziale 0-23 oraz minuta w przedziale 0-59

informacje te mogą być wykorzystane dla wyzwalania eventów warunkowych. Oprócz tego, zmiana parametrów liczbowych komórki weather zdarzeniem UpdateValues wpływa na aktualny stan pogody w symulacji, co pozwala na modyfikacje opadów i/lub mgły z wykorzystaniem eventów.

* w przypadku obecności kabinowego urządzenia jointctrl: klawisze obsługi hamulca indywidualnego działają podobnie jak klawisze obsługi nastawnika jazdy

* w przypadku zdefiniowania urządzenia pantselected_sw: jako impulsowego (wpisem type: push) oraz braku definicji urządzenia pantselectedoff_sw: przełącznik podnoszenia/opuszczania wybranych pantografów zachowuje się jak przełącznik trójpozycyjny, tzn wychyla się z pozycji neutralnej 0.5 do położenia 0 (opuszczenie) lub do położenia 1 (zalaczałączenie)

* zdefiniowanie w pliku .mat ujemnej wartości dla param_glossiness: załącza generowanie dla danej powierzchni odbić światła w kolorze tekstury, zamiast w kolorze padającego światła

* przełącznik amin_sw: zdefiniowany jako impulsowy przy braku przełącznika amin_off_bt: traktowany jest jako trójpozycyjny.

* informacje przekazywane do pojazdu eventem PutValues są, w przypadku gdy pojazd taki nie ma obsady ale ma właściciela, przekazywane do rzeczonego właściciela.

* dołączony kod obsługi trybu multiplayer z gałązki Milka7
-- wpis w ini network.server tcp 0.0.0.0:port (gdzie port to np. 42424) powoduje uruchomienie symulatora w trybie serwera, komunikującego się na podanym porcie
-- wpis w ini network.client tcp X.Y.Z.W:port (gdzie X.Y.Z.W to adres IP działającego serwera przyjmującego połączenia na podanym porcie) powoduje uruchomienie serwera w trybie klienta, łączącego się z serwerem o podanym adresie

* wprowadzona nowa sekcja w plikach .fiz o identyfikatorze AI: w założeniu pozwalająca na podpowiedzi dla AI jak obsługiwać dany pojazd. Na razie rozpoznawany jest wpis
Kod: [Zaznacz]

Pantstate=X // sugerowana konfiguracja pantografów, gdzie X to 1 jeśli w czasie jazdy podniesiony ma być pantograf nad kabina A, 2 gdy podniesiony ma być pantograf nad kabina B, lub 3 gdy podniesione maja być oba pantografy


* dodana obsługa przełącznika w pliku eu07.ini
Kod: [Zaznacz]

python.threadedupload yes/no // (yes) wysyłanie wygenerowanych obrazów ekranów przy użyciu osobnego wątku


* warunek memcompare możne być definiowany w formie rozbudowanej, pozwalająca na bardziej elastyczne uruchamianie eventów. Nowy format wygląda następująco:
Kod: [Zaznacz]

memcompareex  tryb_porownania  operator tekst  operator wartosc1  operator wartosc2

gdzie:
-- tryb_porównania: słowo-klucz określające czy do spełnienia warunku wymagane jest zaliczenie porównań wszystkich zdefiniowanych elementów komórki pamięci (all) czy tez przynajmniej jednego z nich (any) lub tez żadnego (none) Dotychczasowy sposób działania warunku memcompare jest odpowiednikiem trybu all
-- operator: metoda porownania elementu komórki pamięci ze zdefiniowana wartością. Dostępne metody to == (równy) != (nierówny) < (mniejszy) > (większy) <= (mniejszy lub równy) oraz >= (większy lub równy) Dotychczasowy sposób działania warunku memcompare jest odpowiednikiem operatora ==
-- tekst, wartosc1, wartosc2: wartości z jakimi porównywane będą poszczególne elementy komórki pamięci.
-- użycie klucza * zamiast pary operatora i wartości powoduje pominiecie testu danego elementu.

* przełączniki zezwolenia otwarcia drzwi i centralnego zamykania zostały przekształcone w guzikarski

* dodana możliwość ręcznej kontroli oświetlenia przedziałów:
-- ręczna obsługa oświetlenia aktywowana jest wpisem CompartmentLightsStart=Manual w sekcji Cntrl. pliku .fiz
-- stan oświetlenia przedziałów kontrolowany jest poprzez przełączniki:
Kod: [Zaznacz]

compartmentlightson_sw: // impulsowy załącznik oświetlenia
compartmentlightsoff_sw: // impulsowy wyłącznik oświetlenia
compartmentlights_sw: // przełącznik stanu oświetlenia, zależnie od swojej konfiguracji bistabilny lub impulsowy


* silnik szaderowy uwzględnia przy kalkulacji oświetlenia parametry diffuse, specular itp dla definiowanych w .scn grup trójkątów oraz wpływ parametru diffuse na poziom oświetlenia bazowego

* efekt załączenia urządzeń pojazdu dopiero po puszczeniu impulsowego przycisku wyłącznika szybkiego ma miejsce tylko w pojazdach napędzanych silnikami prądu stałego

* urządzenie kabinowe scndctrl: może być skonfigurowane jako type: push i działa w takiej sytuacji jak impulsowy załącznik

* dodane wpisy .ini pozwalające wyłączyć części kodu graficznego:
Kod: [Zaznacz]

pyscreenrendererpriority: off // wyłącza generowanie ekranów Pythona
python.enabled no // (domyślnie yes) wyłącza w ogóle generowanie tekstur przy użyciu Pythona
gfx.skiprendering yes // (domyślnie no) wyłącza w ogóle wizualizacje symulacji, pozostawiając jedynie ui


* silnik szaderowy uzupełniony został o efekt aberracji chromatycznej. Efekt można wyłączyć wpisem w eu07.ini gfx.postfx.chromaticaberration.enabled no

* zniesiony limit jednego submodelu dla kabinowych urządzeń cablight_sw: oraz manualbrake:

* dodany do sekcji AI pliku .fiz parametr LocalBrakeAccFactor pomagający ai w operowaniu hamulcem lokalnym

* przy definiowaniu w pliku .fiz parametrów sprzęgu dostępny jest wpis AutomaticFlag określający które elementy sprzęgu powinny być automatycznie połączone przy stuknięciu w pojazd z autosprzegiem. (w przypadku rożnych wartości wpisu dla obu pojazdów łączona jest cześć wspólna wpisów)

* dla pojazdów wyposażonych w hamulec ręczny będzie on zaciągnięty na starcie symulacji, jeśli pojazd został wstawiony z prędkością początkową 0

* dodana obsługa polsprzegu:
-- zamontowanie polsprzegu wymaga przebywania na zewnątrz, i obecności w odległości mniejszej niż 25 m (ale nie mniejszej niż ~1 m) pojazdu wyposażonego w sprzęg automatyczny
-- domyślnie jako model polsprzegu używany jest plik models/tabor/polsprzeg.t3d umieszczany na wysokości 0.95 m nad główką szyny i wysunięty 8.5 cm poza standardowa długość pojazdu. Wartości te można zmienić wpisem w sekcji models pliku .mmd:
Kod: [Zaznacz]

coupleradapter: model, wysuniecie, wysokość

-- w pliku mmd w sekcji internaldata: można zdefiniować dźwięki:
Kod: [Zaznacz]

coupleradapterattach: // odtwarzany przy zakładaniu polsprzegu
coupleradapterremove: // odtwarzany przy zdejmowaniu polsprzegu


* wprowadzona implementacja przekaźnika różnicowego. Od tej pory zamkniecie wyłącznika szybkiego może wymagać najpierw odblokowania rzeczonego przekaźnika (przekaźnik blokuje się przy braku niskiego napięcia)

* pojazdy wstawione na scenerie z prędkością > 0 i mniejsza niz 1 km/h maja wstępnie załączoną baterie; pojazdy obsadzone maja dodatkowo zaciągnięty hamulec pomocniczy

* symulator przy uruchomieniu podaje listę dostępnych urządzeń audio

* wprowadzona obsługa nowych urządzeń kabinowych: konfigurowalnych przycisków odblokowania przekaźników nadmiarowych
-- przyciski identyfikowane są w pliku .mmd jako relayreset1_bt: relayreset2_bt: oraz relayreset3_bt:
-- przyciski konfigurowane są w pliku .fiz wpisem w sekcji Switches: w postaci
Kod: [Zaznacz]

RelayResetButtonX=Y

gdzie X to identyfikator przycisku w przedziale 1-3, zaś Y to suma określająca jaka kombinacje przekaźników odblokowuje dany przycisk:
Kod: [Zaznacz]

1, przekaźnik różnicowy obwodu głównego
2, przekaźnik różnicowy obwodu pomocniczego
4, przekaźnik nadmiarowy motorów trakcyjnych
8, przekaźnik nadmiarowy przetwornicy głównej
16, przekaźnik nadmiarowy przetwornicy dodatkowej
32, przekaźnik nadmiarowy wentylatorów
64, przekaźnik nadmiarowy ogrzewania
128, przekaźnik nadmiarowy hamowania ED


* w sekcji AI pliku .fiz umieścić można przełącznik IdlePantUp=Yes/No informujący czy prowadząc dany pojazd należy podnosić drugi pantograf przy dłuższym postoju

* w sekcji Engine pliku .fiz można podać wartość parametru fcfuH

* symulacja pojazdów z napędem spal-ele uwzględnia stan styczników liniowych

* w sekcji Cntrl. pliku .fiz można zdefiniować wpisem GroundRelayStart metodę załączania przekaźników różnicowych (domyślnie automatyczna dla EZT, ręczna dla pozostałych)

* stan lampki przekaźników różnicowych podawany jest urządzeniom zewnętrznym (bajt 5, bit 3)

* popełnienie przewodu głównego przy aktywnym wyłączniku ciśnieniowym możliwe jest tylko na pozycji neutralnej nastawnika jazdy; aktywacja wyłącznika ciśnieniowego w pojazdach z napędem spal-ele powoduje zejście silnika spalinowego na obroty jałowe

* w sekcji Blending pliku .fiz można zdefiniować parametr MED_MinBrakeReqED

* w sekcji Scenario panelu F12 dodany został przełącznik kontrolujący automatyczna aktualizacje tekstur

* dodane komendy obsługi kurka trójdrogowego sprężarki pantografów, pantographcompressorvalveenable oraz pantographcompressorvalvedisable,

* brak sekcji internaldata: w pliku .mmd nie blokuje możliwości obsadzenia pojazdu

* skrypty pythona maja dostęp do dodatkowych informacji o składzie:
Kod: [Zaznacz]

lights_train_front // stan świateł na czole składu
lights_train_rear // stan świateł na tyle składu


* dodana blokada automatycznego ponownego łączenia świeżo rozłączonych sprzęgów automatycznych

* w sekcji Door pliku .fiz można podać rodzaj napięcia wymaganego do obsługi drzwi w danym pojeździe wpisem DoorVoltage=X gdzie X to wartość 110, 24 lub 0 (dla drzwi otwieranych mechanicznie)

* w sekcji Cntrl.pliku .fiz dostępne są dodatkowe wpisy:
Kod: [Zaznacz]

ConverterOverloadRelayStart // sposób odblokowania przekaźnika nadmiarowego przetwornicy, Manual (przyciskiem) lub Converter (poprzez ustawienie przycisku przetwornicy w pozycje wyłączona)
ConverterStart // dodatkowa metoda na uruchomienie przetwornicy, Direction (nastawnik kierunku na pozycji jazdy)
ConverterOverloadWhenMainIsOff // Yes/No, określa czy otwarcie wyłącznika szybkiego powoduje aktywacje przekaźnika nadmiarowego przetwornicy, domyślnie Yes w EZT


* zaimplementowana wstępnie symulacja obwodów niskich napiec w pojazdach, ograniczona na razie do zasilania 24V i 110V
-- obwody domyślnie przekazują napięcia sąsiednim pojazdom spiętych sprzęgiem stałym (flaga +128 sprzęgu)
-- w sekcji BuffCoupl pliku .fiz możliwe jest określenie które z obwodów udostępnione są poprzez sprzęg stały wpisem PowerFlag=X gdzie X to suma flag bitowych
Kod: [Zaznacz]

24V: +256
110V: +512
3x400V: +1024 (na razie niezaimplementowane)

-- wprowadzenie obwodów oznacza ze nie ma już potrzeby instalowania wirtualnej przetwornicy i akumulatorów w każdym członie zespołów trakcyjnych itp. Brak obecności takiego urządzenia w pojeździe sygnalizowany jest wpisem w sekcji Cntrl. w postaci BatteryStart=Disabled (pojazd bez akumulatora) oraz ConverterStart=Disabled (pojazd bez przetwornicy)

* wprowadzone wyszukiwanie najbliższego członu/pojazdu faktycznie wyposażonego w pantografy, zamiast sztywnego założenia obecności pantografów na członie/pojeździe z silnikiem

2
Publikacje / MaSzyna 20.01
« dnia: 21 Stycznia 2020, 11:38:21 »
  Główne funkcje dodane względem EXE z poprzedniego wydania:
 
 • Obsługa klawiatur niepełnowymiarowych: Tzn. z klawiszami FN
 • Modele są rysowane na danym dystansie, bez mnożenia przez mnożnik widzialności
 • Nazwy części domyślnych dźwięków zapisane w kodzie zostały zmienione: couplerattach, couplerdetach, couplerstretch, bufferclamp
 • Dźwięk uderzenia zderzaków jest słyszalny przy mniejszej prędkości
 • Dodano lampkę stanu baterii oraz przycisk zmiany stanu aktywacji hamulca elektropneumatycznego
 • F12: Panel silnika graficznego: Wyświetlanie ilości rysowanych trójkątów na każdą ramkę
 • Dodano dźwięki pompy paliwowej, pompy wodnej oraz grzałki wody
 • Obsługa uniwersalnego nastawnika dla pojazdów spal.-elek.
 • Lampki zablokowanych przewodów głównych
 • Lampki WS osobno dla "wyłączonego" oraz "wyłącznego ale gotowego"
 • Przełącznik sprężarki może być przełącznikiem impulsowym
 • Możliwość konfiguracji joysticków
 • Dźwięki tractionmotor: działają bez konieczności załączenia W.S.
 • Zmiana systemu rysowania cieni dla nowego renderera
 • Parametr do ustawienia losowanej zmiany częstotliwości dźwięku
 • Universale w kabinach teraz mogą być jako "przyciski" impulsowe
 • Usprawnione "wsiadanie" z F5 do pojazdów
 • Na silniku graficznym z shaderami, można ustawić upscaling/downscaling (aż do 1440p)
 • Możliwość podawania momentów silnika i przetwornika hydraulicznego w formie tabelki
 • Przyciski do regulacji głośności radiotelefonu
 • Obsługa nowych parametrów do plików .mat
 • Unifikowany i zaktualizowany renderer, domyślnie uruchamia się w wersji dla GL 3.3
 • Domyślne SKP to czerwone lampy, a nie blachy
 • Czuwak jest odłączany podczas trybu manewrowego (Tylko w Sx42)
 • Kalkulacja ilości spalonego paliwa w pojazdach spalinowych
 • Rozszerzony system tempomatu, aby obsługiwać tempomaty Lokel'a
 • Modele statyczne obsługują więcej niż jedną teksturę wymienną
 • W plikach .mmd: ograniczona obsługa wczytywania modeli i parametrów poprzez include'y
 • Obsługa miernika przebycia długości składu
 • Obsługa włącznika automatycznej piasecznicy
 • Obsługa uniwersalnych przycisków hamulcowych (3-ech)
 • Obsługa zintegrowanego zadajnika jazdy i hamowania
 • Obsługa hamulca sprężynowego
 • Możliwość zerwania sprzęgu, i wykolejenia pojazdów przy zbyt silnym uderzeniu.
 • Większa kontrola nad generowanym dymem.
 • Rozszerzony zakres informacji nt danej symulacji dostępnej dla modułu Pythona.
  Wyżej wymienione punkty to tylko mały ułamek wprowadzonych zmian, gdyż przedstawiamy zmiany istotne i widoczne dla użytkowników. Dokładny Changelog zmian znajduje się w wątku poświęconym zmianom w EXE na Forum projektu, lista jest stale aktualizowana.
 
 • Dragon: Dodana animowana wskazówka hamulca postojowego
 • Zmienione nowe samochody na starsze w scenariuszach Całkowo Retro oraz SN61.
 • Zmienione bujanie od silnika w Sx42 i SM48/TEM2
 • Nowy model siedzenia w EN57 (II i IV wariant), EN57-AKŁ, oraz ELFie
 • Sklep monopolowy ToMa 303 Piw
 • Nowe tekstury traw
 • Traxy i Dragon: Dźwięki hamowania poprawione
 • Sx42 i SP/U45: Zawory ciśnieniowe dla zbiorników powietrza zostały zaimplementowane
 • ST45: Dodano zadajnik Lekov, tempomat Lokel, przełącznik pracy hamulca, guziki baterii, nowy fotel pomocnika, sprężarka operuje automatycznie oraz przełącznik hamulca sprężynowego został obrócony
 • Składane dźwięki hamowania dla: 6Dg, Sx42, Sx45 i SU46
 • 6Dg: Dodano zadajnik Lekov, kran hamulca MHZ_K8P, oraz hamulec sprężynowy
 • Stary Jawor: Dodano pochylniki na odcinku Stary Jawor - Jawor
 • SN61: Podświetlanie licznika kilometrów na Haslerze
 • Lampki blokady hamulców w EN57-AKŁ, ELFie, E186 i BR285
 • Linia 053 i Całkowo: Dodano ukresy
 • Sygnalizacja Otwartych Drzwi (SOD) do EN57-2xxx (tylko dla PR)
 • Modele bloków mieszkalnych
 • Model paczkomatu, wstawiony na Linie 053 (w Turowie i Sandomierzu)
 • Nowy typ wagonów węglarek, typ C462W
 • Sx42: Uruchomiony licznik kilometrów
 • Więcej tekstur dla billboardów
 • EN57-AKŁ: Komputer pokładowy wskazuje stan hamulca postojowego
 • Model starego wiatraku, typu "Koźlak"
 • Wagon 140A: Dodano skrypt tablicy relacyjnej
 • Usunięto zdublowane drzewka ze wszystkich scenerii, oraz konwersja na bardziej wydajne modele
 • Dodana dekoracja Sandomierza na Linii 053
 • Linia 61 oraz Całkowo: Przypisanie kanałów do komunikatów radiowych
 • Zestaw ogrodzeń i bram/furtek do nich.
 • Wagon typu 401Ze z generatorem
 • Dodany model samochody ZSD Nysa 522 z Trainz'a
 • Ładunek czołgu T54 na wagony Slmmps i Smms
 • Uruchomione radiowe przyciski na elektrycznym Traxxie
 • Zróżnicowanie taboru na scenerii Drawinowo
 • Rozmowy z radiotelefonu przypisane do odpowiednich kanałów radiowych (scenerie Zwierzyniec i Bałtyk)
 • Nowa sceneria: Stary Jawor (stara nazwa: SKP)
 • 4-ro członowy ELF (EN76)
 • SA133: Nowy ekran, dla odpowiednich pojazdów (z M.M.)
 • Skonwertowane budynki wielorodzinne z Trainz'a
 • Skonwertowane samochody Zastava 1100p z Trainz'a
 • Nowe modele chałup i stodów
 • Radiotelefony Koliber i Radmor umożliwiają zmianę głośności komunikatów
 • Nowe wagony towarowe serii "Eaos", typu 425W oraz 428W
 • Przyciski opuszczania wszystkich pantografów, w odpowiednich pojazdach poprawione aby były bi-stabilne
 • Panele tempomatu do SA134 i Elf'a
 • Interaktywna tablica peronowa PTI
 • Rozmowy z radiotelefonu przypisane do odpowiednich kanałów radiowych (L61+L144, Quark, Moczniki)
 • Skonwertowany model bloku, autorstwa KilanZiom'a (Trainz)
 • EN57: Więcej dedykowanych pojazdów
 • ST45: Ekran komputera na Pythonie
 • Skrypty do generowania rozjazdów z automatyczną podsypką, na prędkość 60km/h
 • Nowe modele poserów
 • Lifting modelu 6Dg
 • E6ACT: Obsługa hamulca sprężynowego, poprawny kran hamulcowy oraz parę poprawek
 • E186: Przyciski piaskowania i zadajnik hamulca pomocniczego
 • ST45: Obsługa hamulca sprężynowego, przycisk asymilacji hamulca i nowa dźwignia
 • Jesienne tekstury drzew i traw
 • SA134: Obsługa hamulca pneumatycznego na nastawniku jazdy i hamowania
 • Samochody teraz czekają aż światła na przejeździe się wyłączą, zanim ruszą.
 • Model wiaty peronowej
 • Źródło dymu specjalnie dla wież chłodniczych - Dodane też do modeli wież.
 • SU42: Kabina i wnętrze lowpoly
 • Nowe modele wagonów pasażerskich: 113Aa (zmodernizowany wagon restauracyjny) i 173A (wagon kuszetka)
 • Elektryczny Traxx: Miernik dystansu i obsługa hamulca sprężynowego
 • Modele 140A/141A 1-szego i 2-go etapu
 • Nowe dźwięki przekładni dla większości pojazdów
 • Lowpoly dla EN57 z 1-szą klasą
 • Nowy scenariusz - Całkowo Wycieczka
 • Lokomotywy 201Eo wraz z teksturami (na razie brak kabin do jazdy)
 • Transkrypcje komunikatów z radiotelefonu.
 • Bardzo podstawowa kabina dla szynobusu SA134
 • Aktywna tablica peronowa, używająca informacji z rozkładu pociągu
 • Wagon towarowy 401Zf, do przewozu karbidu lub wapnia
 • Statyczne źródła dymu dla kominów
Zawarte są również nowe tekstury pojazdów, dźwięki i szeregi drobnych i większych poprawek w poszczególnych modelach, sceneriach czy scenariuszach, które zostały wykryte od czasu poprzedniego wydania.
 

3
Publikacje / MaSzyna 20.01
« dnia: 21 Stycznia 2020, 10:52:58 »
Zapraszamy do zapoznania się z ostatnim wydaniem Symulatora "MaSzyna" - MaSzyna 20.01! Prezentuje stan prac nad Symulatorem na początek 2020 roku.
Jest to samodzielna paczka i należy ją wypakować do pustego folderu. Po rozpakowaniu należy wypakować odpowiednią wersję exe 32 (plik: bin_x86.zip) lub 64 bitową (plik: bin_x64.zip).
Zalecanym programem do rozpakowania paczki jest 7Zip.

POBIERZ
Pobrany plik należy uruchomić w dowolnym kliencie torrent.


Wątek do zgłaszania błędów
Paczka do pobrania bezpośrednio klientem torrent.

Strony: [1]