Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - MrObwarzanek

Strony: [1]
1
Wobec uzyskania informacji o niedawnych działaniach użytkownika Miłosz Dorsz, administracja zdecydowała się na usunięcie go z zespołu deweloperów projektu MaSzyna.

Polegały one na umyślnym i wielokrotnym dokonywaniu ataku DoS na serwery chatu eu07, poprzez załączanie specjalnie przygotowanych plików. Ataki spowodowały problemy z funkcjonowaniem serwera chatu (mm.milek7.pl). Ponadto, taki sam atak przeprowadził na serwerze chatu projektu td2.info.pl, również powodując problemy z działaniem tego serwera. Użytkownik nie poinformował o znalezionej podatności administracji, a rozpowszechniał te informacje w prywatnych gronach.

Stanowczo potępiamy takie zachowania i nigdy nie będą one tolerowane w naszym zespole.

2
Publikacje / Odp: MaSzyna 20.04
« dnia: 30 Kwietnia 2020, 22:38:17 »
ZAWARTOŚĆ PACZKI CAŁOŚCIOWEJ:

Poprawki dźwięków, modeli, tekstur i fizyk pojazdów będących w paczce.
Poprawki modeli statycznych i scenerii


Nowości:
Alternatywny starter

Scenariusze:
* Bałtyk ŚDM
* Bałtyk Euro 2012

Modele:
* Model przyczepy wózka motorowego PWM10
* EN71AKŚ
* Model i obsługa półsprzęgów
* Nowa wersja węglarki 445W
* Skoda 181 v2
* Koła monoblokowe do wózków wagonów towarowych
* Maszynownia HQ do EU07 i ET41
* Wraki SN61

* Modele statyczne


Tekstury:
* lokomotyw SM42
* wagonów Res
* wagonów osobowych jeżdżących w roku 2012
* wagonów osobowych w malowaniach przejściowych - oliwkowe z kremowym pasem
* wagonów osobowych PKP IC z oznaczeniami występującymi do 2008 roku
* węglarki
* ET22 z CM Łazy

Pełny wykaz zmian https://wiki.eu07.pl/websvn/log.php?repname=pctga&path=%2F&isdir=1&peg=5682&sr=5682&er=5063&max=1000&search=&all=1
(Dostępny po zalogowaniu)


ZMIANY W PLIKU EXE:

* w sekcji Scenario panelu F12 umiejscowione zostały suwaki pozwalające na zmianę aktualnej daty symulacji i/lub poziomu zachmurzenia

* w przypadku zdefiniowania w pliku .mat parametru opacity: jego wartość jest wykorzystywana również dla geometrii półprzezroczystej (zdefiniowanej w pliku .t3d z opacity=0) W takiej sytuacji pomijana jest geometria z wartością kanału alpha wyższa niż zdefiniowana opacity: w pliku .mat

* dodana możliwość regulacji suwakiem odległości mgły

* tooltipy urządzeń kabinowych zawierają informacje o kombinacjach klawiszy którymi można obsługiwać dane urządzenie

* dodana możliwość regulacji suwakiem aktualnej godziny

* obecność wyłącznika ciśnieniowego styczników możne być definiowana w sekcji Engine pliku .fiz wpisem PressureSwitch=Yes/No

* przytrzymanie klawisza Ctrl blokuje automatyczny powrót nastawnika w pojazdach w których powrót taki ma miejsce

* dla scenariusza automatycznie generowanych jest kilka komórek pamięci, zawierających podstawowe informacje o jego bieżącym stanie:
Kod: [Zaznacz]

__simulation.weather // tekst opisujący bieżąca pogodę, poziom zachmurzenia w przedziale 0-2 oraz odległość mgły w metrach
__simulation.date // tekst opisujący bieżącą porę roku, dzień roku w przedziale 0-365
__simulation.time // tekst informujący czy obecnie panuje dzień czy noc, bieżącą godzina w przedziale 0-23 oraz minuta w przedziale 0-59

informacje te mogą być wykorzystane dla wyzwalania eventów warunkowych. Oprócz tego, zmiana parametrów liczbowych komórki weather zdarzeniem UpdateValues wpływa na aktualny stan pogody w symulacji, co pozwala na modyfikacje opadów i/lub mgły z wykorzystaniem eventów.

* w przypadku obecności kabinowego urządzenia jointctrl: klawisze obsługi hamulca indywidualnego działają podobnie jak klawisze obsługi nastawnika jazdy

* w przypadku zdefiniowania urządzenia pantselected_sw: jako impulsowego (wpisem type: push) oraz braku definicji urządzenia pantselectedoff_sw: przełącznik podnoszenia/opuszczania wybranych pantografów zachowuje się jak przełącznik trójpozycyjny, tzn wychyla się z pozycji neutralnej 0.5 do położenia 0 (opuszczenie) lub do położenia 1 (zalaczałączenie)

* zdefiniowanie w pliku .mat ujemnej wartości dla param_glossiness: załącza generowanie dla danej powierzchni odbić światła w kolorze tekstury, zamiast w kolorze padającego światła

* przełącznik amin_sw: zdefiniowany jako impulsowy przy braku przełącznika amin_off_bt: traktowany jest jako trójpozycyjny.

* informacje przekazywane do pojazdu eventem PutValues są, w przypadku gdy pojazd taki nie ma obsady ale ma właściciela, przekazywane do rzeczonego właściciela.

* dołączony kod obsługi trybu multiplayer z gałązki Milka7
-- wpis w ini network.server tcp 0.0.0.0:port (gdzie port to np. 42424) powoduje uruchomienie symulatora w trybie serwera, komunikującego się na podanym porcie
-- wpis w ini network.client tcp X.Y.Z.W:port (gdzie X.Y.Z.W to adres IP działającego serwera przyjmującego połączenia na podanym porcie) powoduje uruchomienie serwera w trybie klienta, łączącego się z serwerem o podanym adresie

* wprowadzona nowa sekcja w plikach .fiz o identyfikatorze AI: w założeniu pozwalająca na podpowiedzi dla AI jak obsługiwać dany pojazd. Na razie rozpoznawany jest wpis
Kod: [Zaznacz]

Pantstate=X // sugerowana konfiguracja pantografów, gdzie X to 1 jeśli w czasie jazdy podniesiony ma być pantograf nad kabina A, 2 gdy podniesiony ma być pantograf nad kabina B, lub 3 gdy podniesione maja być oba pantografy


* dodana obsługa przełącznika w pliku eu07.ini
Kod: [Zaznacz]

python.threadedupload yes/no // (yes) wysyłanie wygenerowanych obrazów ekranów przy użyciu osobnego wątku


* warunek memcompare możne być definiowany w formie rozbudowanej, pozwalająca na bardziej elastyczne uruchamianie eventów. Nowy format wygląda następująco:
Kod: [Zaznacz]

memcompareex  tryb_porownania  operator tekst  operator wartosc1  operator wartosc2

gdzie:
-- tryb_porównania: słowo-klucz określające czy do spełnienia warunku wymagane jest zaliczenie porównań wszystkich zdefiniowanych elementów komórki pamięci (all) czy tez przynajmniej jednego z nich (any) lub tez żadnego (none) Dotychczasowy sposób działania warunku memcompare jest odpowiednikiem trybu all
-- operator: metoda porownania elementu komórki pamięci ze zdefiniowana wartością. Dostępne metody to == (równy) != (nierówny) < (mniejszy) > (większy) <= (mniejszy lub równy) oraz >= (większy lub równy) Dotychczasowy sposób działania warunku memcompare jest odpowiednikiem operatora ==
-- tekst, wartosc1, wartosc2: wartości z jakimi porównywane będą poszczególne elementy komórki pamięci.
-- użycie klucza * zamiast pary operatora i wartości powoduje pominiecie testu danego elementu.

* przełączniki zezwolenia otwarcia drzwi i centralnego zamykania zostały przekształcone w guzikarski

* dodana możliwość ręcznej kontroli oświetlenia przedziałów:
-- ręczna obsługa oświetlenia aktywowana jest wpisem CompartmentLightsStart=Manual w sekcji Cntrl. pliku .fiz
-- stan oświetlenia przedziałów kontrolowany jest poprzez przełączniki:
Kod: [Zaznacz]

compartmentlightson_sw: // impulsowy załącznik oświetlenia
compartmentlightsoff_sw: // impulsowy wyłącznik oświetlenia
compartmentlights_sw: // przełącznik stanu oświetlenia, zależnie od swojej konfiguracji bistabilny lub impulsowy


* silnik szaderowy uwzględnia przy kalkulacji oświetlenia parametry diffuse, specular itp dla definiowanych w .scn grup trójkątów oraz wpływ parametru diffuse na poziom oświetlenia bazowego

* efekt załączenia urządzeń pojazdu dopiero po puszczeniu impulsowego przycisku wyłącznika szybkiego ma miejsce tylko w pojazdach napędzanych silnikami prądu stałego

* urządzenie kabinowe scndctrl: może być skonfigurowane jako type: push i działa w takiej sytuacji jak impulsowy załącznik

* dodane wpisy .ini pozwalające wyłączyć części kodu graficznego:
Kod: [Zaznacz]

pyscreenrendererpriority: off // wyłącza generowanie ekranów Pythona
python.enabled no // (domyślnie yes) wyłącza w ogóle generowanie tekstur przy użyciu Pythona
gfx.skiprendering yes // (domyślnie no) wyłącza w ogóle wizualizacje symulacji, pozostawiając jedynie ui


* silnik szaderowy uzupełniony został o efekt aberracji chromatycznej. Efekt można wyłączyć wpisem w eu07.ini gfx.postfx.chromaticaberration.enabled no

* zniesiony limit jednego submodelu dla kabinowych urządzeń cablight_sw: oraz manualbrake:

* dodany do sekcji AI pliku .fiz parametr LocalBrakeAccFactor pomagający ai w operowaniu hamulcem lokalnym

* przy definiowaniu w pliku .fiz parametrów sprzęgu dostępny jest wpis AutomaticFlag określający które elementy sprzęgu powinny być automatycznie połączone przy stuknięciu w pojazd z autosprzegiem. (w przypadku rożnych wartości wpisu dla obu pojazdów łączona jest cześć wspólna wpisów)

* dla pojazdów wyposażonych w hamulec ręczny będzie on zaciągnięty na starcie symulacji, jeśli pojazd został wstawiony z prędkością początkową 0

* dodana obsługa polsprzegu:
-- zamontowanie polsprzegu wymaga przebywania na zewnątrz, i obecności w odległości mniejszej niż 25 m (ale nie mniejszej niż ~1 m) pojazdu wyposażonego w sprzęg automatyczny
-- domyślnie jako model polsprzegu używany jest plik models/tabor/polsprzeg.t3d umieszczany na wysokości 0.95 m nad główką szyny i wysunięty 8.5 cm poza standardowa długość pojazdu. Wartości te można zmienić wpisem w sekcji models pliku .mmd:
Kod: [Zaznacz]

coupleradapter: model, wysuniecie, wysokość

-- w pliku mmd w sekcji internaldata: można zdefiniować dźwięki:
Kod: [Zaznacz]

coupleradapterattach: // odtwarzany przy zakładaniu polsprzegu
coupleradapterremove: // odtwarzany przy zdejmowaniu polsprzegu


* wprowadzona implementacja przekaźnika różnicowego. Od tej pory zamkniecie wyłącznika szybkiego może wymagać najpierw odblokowania rzeczonego przekaźnika (przekaźnik blokuje się przy braku niskiego napięcia)

* pojazdy wstawione na scenerie z prędkością > 0 i mniejsza niz 1 km/h maja wstępnie załączoną baterie; pojazdy obsadzone maja dodatkowo zaciągnięty hamulec pomocniczy

* symulator przy uruchomieniu podaje listę dostępnych urządzeń audio

* wprowadzona obsługa nowych urządzeń kabinowych: konfigurowalnych przycisków odblokowania przekaźników nadmiarowych
-- przyciski identyfikowane są w pliku .mmd jako relayreset1_bt: relayreset2_bt: oraz relayreset3_bt:
-- przyciski konfigurowane są w pliku .fiz wpisem w sekcji Switches: w postaci
Kod: [Zaznacz]

RelayResetButtonX=Y

gdzie X to identyfikator przycisku w przedziale 1-3, zaś Y to suma określająca jaka kombinacje przekaźników odblokowuje dany przycisk:
Kod: [Zaznacz]

1, przekaźnik różnicowy obwodu głównego
2, przekaźnik różnicowy obwodu pomocniczego
4, przekaźnik nadmiarowy motorów trakcyjnych
8, przekaźnik nadmiarowy przetwornicy głównej
16, przekaźnik nadmiarowy przetwornicy dodatkowej
32, przekaźnik nadmiarowy wentylatorów
64, przekaźnik nadmiarowy ogrzewania
128, przekaźnik nadmiarowy hamowania ED


* w sekcji AI pliku .fiz umieścić można przełącznik IdlePantUp=Yes/No informujący czy prowadząc dany pojazd należy podnosić drugi pantograf przy dłuższym postoju

* w sekcji Engine pliku .fiz można podać wartość parametru fcfuH

* symulacja pojazdów z napędem spal-ele uwzględnia stan styczników liniowych

* w sekcji Cntrl. pliku .fiz można zdefiniować wpisem GroundRelayStart metodę załączania przekaźników różnicowych (domyślnie automatyczna dla EZT, ręczna dla pozostałych)

* stan lampki przekaźników różnicowych podawany jest urządzeniom zewnętrznym (bajt 5, bit 3)

* popełnienie przewodu głównego przy aktywnym wyłączniku ciśnieniowym możliwe jest tylko na pozycji neutralnej nastawnika jazdy; aktywacja wyłącznika ciśnieniowego w pojazdach z napędem spal-ele powoduje zejście silnika spalinowego na obroty jałowe

* w sekcji Blending pliku .fiz można zdefiniować parametr MED_MinBrakeReqED

* w sekcji Scenario panelu F12 dodany został przełącznik kontrolujący automatyczna aktualizacje tekstur

* dodane komendy obsługi kurka trójdrogowego sprężarki pantografów, pantographcompressorvalveenable oraz pantographcompressorvalvedisable,

* brak sekcji internaldata: w pliku .mmd nie blokuje możliwości obsadzenia pojazdu

* skrypty pythona maja dostęp do dodatkowych informacji o składzie:
Kod: [Zaznacz]

lights_train_front // stan świateł na czole składu
lights_train_rear // stan świateł na tyle składu


* dodana blokada automatycznego ponownego łączenia świeżo rozłączonych sprzęgów automatycznych

* w sekcji Door pliku .fiz można podać rodzaj napięcia wymaganego do obsługi drzwi w danym pojeździe wpisem DoorVoltage=X gdzie X to wartość 110, 24 lub 0 (dla drzwi otwieranych mechanicznie)

* w sekcji Cntrl.pliku .fiz dostępne są dodatkowe wpisy:
Kod: [Zaznacz]

ConverterOverloadRelayStart // sposób odblokowania przekaźnika nadmiarowego przetwornicy, Manual (przyciskiem) lub Converter (poprzez ustawienie przycisku przetwornicy w pozycje wyłączona)
ConverterStart // dodatkowa metoda na uruchomienie przetwornicy, Direction (nastawnik kierunku na pozycji jazdy)
ConverterOverloadWhenMainIsOff // Yes/No, określa czy otwarcie wyłącznika szybkiego powoduje aktywacje przekaźnika nadmiarowego przetwornicy, domyślnie Yes w EZT


* zaimplementowana wstępnie symulacja obwodów niskich napiec w pojazdach, ograniczona na razie do zasilania 24V i 110V
-- obwody domyślnie przekazują napięcia sąsiednim pojazdom spiętych sprzęgiem stałym (flaga +128 sprzęgu)
-- w sekcji BuffCoupl pliku .fiz możliwe jest określenie które z obwodów udostępnione są poprzez sprzęg stały wpisem PowerFlag=X gdzie X to suma flag bitowych
Kod: [Zaznacz]

24V: +256
110V: +512
3x400V: +1024 (na razie niezaimplementowane)

-- wprowadzenie obwodów oznacza ze nie ma już potrzeby instalowania wirtualnej przetwornicy i akumulatorów w każdym członie zespołów trakcyjnych itp. Brak obecności takiego urządzenia w pojeździe sygnalizowany jest wpisem w sekcji Cntrl. w postaci BatteryStart=Disabled (pojazd bez akumulatora) oraz ConverterStart=Disabled (pojazd bez przetwornicy)

* wprowadzone wyszukiwanie najbliższego członu/pojazdu faktycznie wyposażonego w pantografy, zamiast sztywnego założenia obecności pantografów na członie/pojeździe z silnikiem

3
Bocznica / Odp: ST44 rozruch
« dnia: 30 Kwietnia 2020, 20:15:01 »
Ręczny odkręć.

4
Publikacje / MaSzyna 20.04+
« dnia: 30 Kwietnia 2020, 11:54:48 »

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Symulatora "MaSzyna" - MaSzyna 20.04+! Prezentuje stan prac nad Symulatorem na kwiecień 2020 roku.
Jest to samodzielna paczka i należy ją zainstalować do pustego folderu.

POBIERZ - https://stuff.eu07.pl/MaSzyna2004P.exe


Paczka do pobrania bezpośrednio klientem torrent.

5
Na warsztacie / Odp: Exe - zmiany w stosie graficznym i dźwiękowym
« dnia: 26 Kwietnia 2020, 16:39:48 »
W dzisiejszym uaktualnieniu pozar w burdelu:

- poprawka, lampka sygnalizacji poslizgu w pojazdach dwuczlonowych powinna uwzgledniac stan obu czlonow

- poprawki dla niektorych wariantow hamulcow, dostarczone przez youBy

- szamyna stawia na jakos, blokada automatycznego ponownego laczenia swiezo rozlaczonych sprzegi automatycznych

- funkcjonalnosc, w sekcji Door pliku .fiz mozna podac rodzaj napiecia wymaganego do obslugi drzwi w danym pojezdzie wpisem DoorVoltage=X gdzie X to wartosc 110, 24 lub 0 (dla drzwi otwieranych mechanicznie)

- funkcjonalnosc, w sekcji Cntrl.pliku .fiz dostepne sa dodatkowe wpisy:
ConverterOverloadRelayStart // sposob odblokowania przekaznika nadmiarowego przetwornicy, Manual (przyciskiem) lub Converter (poprzez ustawienie przycisku przetwornicy w pozycje wylaczona)
ConverterStart // dodatkowa metoda na uruchomienie przetwornicy, Direction (nastawnik kierunku na pozycji jazdy)
ConverterOverloadWhenMainIsOff // Yes/No, okresla czy otwarcie wylacznika szybkiego powoduje aktywacje przekaznika nadmiarowego przetwornicy, domyslnie Yes w EZT

- eksperymentalnie, zaimplementowana wstepnie symulacja obwodow niskich napiec w pojazdach, ograniczona na razie do zasilania 24V i 110V
-- obwody domyslnie przekazuja napiecia sasiednim pojazdom spietych sprzegiem stalym (flaga +128 sprzegu)
-- w sekcji BuffCoupl pliku .fiz mozliwe jest okreslenie ktore z obwodow udostepnione sa poprzez sprzeg staly wpisem PowerFlag=X gdzie X to suma flag bitowych
24V: +256
110V: +512
3x400V: +1024 (na razie niezaimplementowane)
-- wprowadzenie obwodow oznacza ze nie ma juz potrzeby instalowania wirtualnej przetwornicy i akumulatorow w kazdym czlonie zespolow trakcyjnych itp. Brak obecnosci takiego urzadzenia w pojezdzie sygnalizowany jest wpisem w sekcji Cntrl. w postaci BatteryStart=Disabled (pojazd bez akumulatora) oraz ConverterStart=Disabled (pojazd bez przetwornicy)

6
Pomoc doraźna / Odp: Dodatki
« dnia: 24 Kwietnia 2020, 12:03:08 »
Repozytorium służy dla użytkowników ogarniętych. Jak nie umiesz, to czekasz na kolejną aktualizację paczki użytkowej.
Linkowanie wydawców trzecich na eu07 nie jest mile widziane. Jakby chcieli być tu, to by wydawali tu.
Zamykam.

7
Bocznica / Odp: Tworzenie stron internetowych
« dnia: 22 Kwietnia 2020, 08:42:49 »
Dlaczego?

8
Na Bałtyku (tym podstawowym) AI nie potrafi niczym ruszyć. I EP07-544 stoi i kibel na Plaży. Przy kibelku słyszałem że się pompuje małą sprężarką choć badyle w górze itd.

9
Jak ma zadaną prędkość początkową, to startuje "ciepły". Do tej pory był nagrzany i miał nabite powietrze, teraz dodatkowo ma załączoną baterię.

10
W dzisiejszym uaktualnieniu:

- maszyna stawia na jakos, odblokowanie przekaznika roznicowego wymaga ustawienia kierunku jazdy

- lekcje dla ai, ai zostalo uswiadomione ze zaciaganie nieistniejacego hamulca pomocniczego mija sie z celem

- funkcjonalnosc, wprowadzona obsluga nowych urzadzen kabinowych: konfigurowalnych przyciskow odblokowania przekaznikow nadmiarowych

-- przyciski identyfikowane sa w pliku .mmd jako relayreset1_bt: relayreset2_bt: oraz relayreset3_bt:

-- przyciski konfigurowane sa w pliku .fiz wpisem w sekcji Switches: w postaci
RelayResetButtonX=Y
gdzie X to identyfikator przycisku w przedziale 1-3, zas Y to suma okreslajaca jaka kombinacje przekaznikow odblokowuje dany przycisk:
1, przekaznik roznicowy obwodu glownego
2, przekaznik roznicowy obwodu pomocniczego
4, przekaznik nadmiarowy motorow trakcyjnych
8, przekaznik nadmiarowy przetwornicy glownej
16, przekaznik nadmiarowy przetwornicy dodatkowej
32, przekaznik nadmiarowy wentylatorow
64, przekaznik nadmiarowy ogrzewania
128, przekaznik nadmiarowy hamowania ED
(na dzien dzisiejszy zaimplementowane sa jedynie pozycje 1, 4 i 8)

11
Wydział zamówień / Nagrania L61
« dnia: 30 Listopada 2019, 18:55:52 »
Skończyłem przypisywanie rozmów do kanałów. Zostało dodać próby radia i kierpociów. Interpretacja tekstu dowolna. Można zmieniać treść, byle sens był ten sam i numery dla danego maszynisty wymawiane w takim samym formacie.

Podsumowanie realizacji: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MyDrlf-Fis9ab1BB0oC0cTzOkDdySK856yA1jBZYPaQ/edit?usp=sharing

Dyżurni. Najlepiej każdy innym głosem.
Cytuj
Zgłasza się LcA. Dobrze słychać.
Słychać dobrze na trzecim.
Tu Jawornica. Słychać dobrze.
Liswarta zgłasza się. Dobrze słychać.
Tu Herby Nowe. Słychać dobrze na szóstym.
Na kanale szóstym słychać dobrze.

Kierownicy. Dowolna ilość głosów, bo scenariusze różne. Najlepiej nagrać wszystkich i sobie wybiorę.
Cytuj
62102 odjazd!
16113 odjazd!
74130 gotów do odjazdu.
84507 odjazd!
64040 gotów.
46041 gotów do odjazdu.
61108 odjazd!
5511 gotów do odjazdu.
5512 gotów do odjazdu.
16113 odjazd!
83500 odjazd!
520 gotów do odjazdu.
38501 odjazd!
38500 odjazd!

Maszyniści. Ponownie można nagrać ile wlezie bo scenariusze różne.
Cytuj
Lubliniec do 21250, próba radia.
Tu 21250. Jak mnie słychać?

Zgłasza się 62102. Próba radia.

Tu 16113. Kontrola łączności.

LcA do 59281. Kontrola łączności poznanie kanału.
Tu 59281. Próba radia.

84507, próba radia.

Zgłasza się 74130. Jak mnie słychać?

Tu 64040, próba radia.
Lubliniec do 64040. Próba radia.
Częstochowa do 64040. Jak mnie słychać?

5514, kontrola łączności.

Zgłasza się 16113, próba radia.
Lca do 16113 próba radia.

Tu 38501. Kontrola łączności.
Herby Nowe do 38501. Próba radia.

Tu 38500. Kontrola łączności.
Herby Nowe do 38500. Próba radia.

Herby Nowe do 53060. Jak mnie słychać?
Zgłasza się 53060. Próba radia.

59281, próba radia.

12
Pomoc doraźna / Odp: Koliber
« dnia: 09 Listopada 2019, 22:46:11 »

13
Pomoc doraźna / Odp: Koliber
« dnia: 09 Listopada 2019, 22:38:06 »
Skrypt wymaga nowszego exe. Sypie się na braku zmiennych głośności radia.

14
Pomoc doraźna / Odp: Koliber
« dnia: 09 Listopada 2019, 22:24:14 »
Załącz plik log.txt z głównego folderu symulatora.

15
Tabor kolejowy / Odp: Traxx tempomat na exe 191017
« dnia: 07 Listopada 2019, 15:13:24 »
Konkretnie pliku f140ms.fiz. Pobierzesz z repozytorium. Login i hasło jak na forum. https://wiki.eu07.pl/websvn/

16
Tabor kolejowy / Odp: Traxx tempomat na exe 191017
« dnia: 07 Listopada 2019, 14:47:02 »
Ponieważ nie masz aktualnych plików Traxxa.
Masz aktualne exe, ale nie masz plików.

Strony: [1]