Pojazdy SU42

To jest strona tymczasowego downloadu o charakterze nieoficjalnym, ze wszystkimi znalezionymi w Internecie plikami. Pliki te są zebrane do celów archiwalnych i roboczych. Użycie większości z nich wymaga wiedzy i doświadczenia w zakresie funkcjonowania Symulatora oraz instalowania dodatków. Nie ma żadnej gwarancji poprawności, jakości, ani wzajemnej zgodności.

su42-504.zip,229755,1A2848F1,2004-02-12 03:12:10
su42-537.zip,96079,A64099F7,2004-02-19 13:16:18
SP42-210.rar,547995,CD77AC05,2006-10-04 17:10:19
su42-510.zip,830422,37A3CEDF,2008-05-02 18:16:02