Pojazdy SP47

To jest strona tymczasowego downloadu o charakterze nieoficjalnym, ze wszystkimi znalezionymi w Internecie plikami. Pliki te są zebrane do celów archiwalnych i roboczych. Użycie większości z nich wymaga wiedzy i doświadczenia w zakresie funkcjonowania Symulatora oraz instalowania dodatków. Nie ma żadnej gwarancji poprawności, jakości, ani wzajemnej zgodności.

sp47-001_dwa.zip,327079,40E35BF9,2004-02-15 22:05:02
SP47-001.zip,580942,1FE76988,2004-02-16 18:46:20
SP47-001_2.zip,1016936,A13A0185,2004-02-18 08:24:40