Pojazdy Megapack

To jest strona tymczasowego downloadu o charakterze nieoficjalnym, ze wszystkimi znalezionymi w Internecie plikami. Pliki te są zebrane do celów archiwalnych i roboczych. Użycie większości z nich wymaga wiedzy i doświadczenia w zakresie funkcjonowania Symulatora oraz instalowania dodatków. Nie ma żadnej gwarancji poprawności, jakości, ani wzajemnej zgodności.

Maszyna.rar,63968250,F9F0E88,2007-10-28 21:43:54
patch.rar,247172,9ABADE5B,2007-10-30 05:26:30
Maszyna.rar,62696558,3725C45,2007-11-01 01:21:18