Pojazdy EU05

To jest strona tymczasowego downloadu o charakterze nieoficjalnym, ze wszystkimi znalezionymi w Internecie plikami. Pliki te są zebrane do celów archiwalnych i roboczych. Użycie większości z nich wymaga wiedzy i doświadczenia w zakresie funkcjonowania Symulatora oraz instalowania dodatków. Nie ma żadnej gwarancji poprawności, jakości, ani wzajemnej zgodności.

eu05.rar,6486197,E270EFD6,2006-09-21 20:51:40
EU05.rar,4379704,E6C1B4BD,2007-06-10 18:52:54