Pojazdy Dizelpack

To jest strona tymczasowego downloadu o charakterze nieoficjalnym, ze wszystkimi znalezionymi w Internecie plikami. Pliki te są zebrane do celów archiwalnych i roboczych. Użycie większości z nich wymaga wiedzy i doświadczenia w zakresie funkcjonowania Symulatora oraz instalowania dodatków. Nie ma żadnej gwarancji poprawności, jakości, ani wzajemnej zgodności.

SU45_ST44.rar,1580700,DCEDEC0,2007-05-09 23:40:28
dizelpack.rar,18129668,F13673DE,2008-01-01 00:59:00
DIZELPACK(1).rar,19480692,BF55A0D9,2008-01-01 11:39:50
podsw.zip,1449059,9B2F9431,2008-01-06 20:26:46