Informacje o paczce linia546-patch_02092006.rar

Opis paczki linia546-patch_02092006.rar

Tagi paczki: prawidłowa aktualna nakładka użytkowa
Kategoria: scenerie, grupa: Linia 546
Ważna poprawka do trasy "Linia 546".
Więcej ...

Linki do paczki linia546-patch_02092006.rar

·   http://eu07.pl/download/2006/2692-linia546-patch_02092006.rar
·   http://www.filehosting.at/files/download.php?file=9afcfd238cc0047d92a0970e1c7dd036
    - nieudane próby połączenia: 32
·   http://www.kolej.banda.pl/download/maszyna/linia546-patch_02092006.rar

Pliki w paczce linia546-patch_02092006.rar

PACK:linia546-patch_02092006.rar,3385548,4D7C948F,2006-09-02 20:02:08
scenery/linia546/linia546_events-dz.inc,14052,7B43C7C6,2006-03-22 20:16:08
scenery/linia546/linia546_events.inc,19515,B971DC76,2006-09-02 20:02:08
scenery/linia546/sklady-ed72.inc,12313,E33C25BA,2006-09-02 13:55:00
scenery/linia546/sklady-en57.inc,12214,CB516370,2006-02-24 20:29:26
scenery/linia546/sklady-et22_1.inc,11044,85816BCA,2006-02-24 19:31:44
scenery/linia546/sklady-et22_2.inc,10856,DE3F2922,2006-02-24 20:03:20
scenery/linia546/sklady-eu07.inc,15190,AD8D2EBF,2006-03-22 20:19:44
scenery/linia546/sklady-sm42.inc,1377,1F124161,2006-09-02 13:29:05
scenery/SS5zpcpbI.inc,4187,3B21528C,2005-11-20 13:34:42
scenery/TS2zpI.inc,2442,990251BC,2005-11-20 13:35:12
sounds/linia546_14352od.wav,336634,31589C06,2006-03-22 08:40:00
sounds/linia546_35907od.wav,303108,2687BCF3,2006-03-22 08:40:48
sounds/linia546_5501od.wav,298172,B0BA792E,2005-03-06 18:24:52
sounds/linia546_dz-ns_ai-kr.wav,253562,777CC414,2006-03-22 08:34:18
sounds/linia546_dz-ns_koniec.wav,258946,90E3F69A,2006-03-22 08:39:16
sounds/linia546_dz-ns_odjazd.wav,248358,4751C0C4,2006-03-22 16:29:16
sounds/linia546_dz-ns_postoj-od.wav,291430,A8D1F8BF,2006-03-22 08:38:52
sounds/linia546_k-ns_postoj.wav,172894,D6B08771,2006-03-22 08:38:42
sounds/linia546_kr-ns_start.wav,217978,0995E2AD,2006-03-22 08:38:32
sounds/linia546_kr-po_postoj.wav,300904,17551289,2006-03-22 08:38:22
sounds/linia546_kr-po_wjazd.wav,440850,CACA1516,2006-03-22 08:38:14
sounds/linia546_ns-dz_koniec.wav,306148,6A0691F4,2006-03-22 17:08:22
sounds/linia546_ns-dz_postoj.wav,312790,6E12610E,2006-03-22 08:38:06
sounds/linia546_ns-dz_start.wav,540020,1E467317,2006-03-22 08:37:56
sounds/linia546_po-ns_konczybieg.wav,293384,D1E10D27,2006-03-22 08:37:36
scenery/linia546/linia546_dane.scm,16947628,3A6447F2,2006-09-02 19:35:25
scenery/linia546/linia546_trakcja.scm,544338,C7E1CA30,2006-09-02 16:32:25
scenery/linia546_ed72.scn,1493,A353FFBE,2006-09-02 16:32:46
scenery/linia546_en57.scn,1371,D4DEFF83,2006-09-02 16:32:51
scenery/linia546_et22-1.scn,2736,D239E92B,2006-09-02 16:32:56
scenery/linia546_et22-2.scn,2381,F0BF8B28,2006-09-02 16:33:01
scenery/linia546_eu07.scn,1999,BFAF470D,2006-09-02 16:33:05
scenery/linia546_sm42.scn,1332,16B0026C,2006-09-02 16:33:10