Hyde Park > Bieżące kolejowe

 Egzamin na maszynistę- pytania i odpowiedźi.

<< < (2/3) > >>

Żuk:

--- Cytuj ---1.Na jaką odległość nie wolno zbliżać się do wiszącego przewodu  jezdnego będącego pod   napięciem  :
--- Koniec cytatu ---
Na odległość nie mniejszą niż 1,5 [m]

--- Cytuj ---3.Włączanie ogrzewania pociągu określają postanowienia instrukcji :
--- Koniec cytatu ---
Instrukcja Mw62

--- Cytuj ---4.Włączenie ogrzewania na stacji początkowej może nastąpić na polecenie :
--- Koniec cytatu ---
a)    Przed dojechaniem pojazdu trakcyjnego do składu pociągu maszynista powinien być poinformowany przez dyspozytora lokomotywowni, że prowadzony pociąg będzie elektrycznie ogrzewany.

b)   Po dojechaniu pojazdu trakcyjnego do pociągu wyznaczony pracownik lub pomocnik maszynisty łączy sprzęg śrubowy i przewody hamulcowe zgodnie z postanowieniem § 27 przepisów R-1.

c)  Polecenie włączenia ogrzewania maszynista otrzymuje na druku Mw-563 od rewidenta wagonów.

d)   Kierownik pociągu po uprzednim porozumieniu się z drużyną konduktorską może żądać ustnie od maszynisty pojazdu trakcyjnego włączenia zasilania ogrzewania elektrycznego składu pociągu tylko na tych stacjach, gdzie nie ma posterunków rewidenckich służby wagonów. Polecenie włączenia ogrzewania kierownik pociągu odnotowuje w wykazie pracy pojazdu trakcyjnego potwierdzając to własnoręcznym podpisem.

MichałŁ:
Bezpieczne napięcie stałe to 120V przy rezystancji środowiska 1000 om jeżeli jest mniejsza to 60V prąd przemienny tak samo 50 albo 25V.

Żuk:
Wykaz opracowanych pytań z zakresu BHP, SEP, Pierwsza Pomoc:
1.Na jaką odległość nie wolno zbliżać się do wiszącego przewodu  jezdnego będącego pod   napięciem-v       
2.Nieprawidłowości, które uniemożliwiają bezpieczne wykonanie pracy podczas przyjmowania pojazdu trakcyjnego maszynista zgłasza : v   
3.Włączanie ogrzewania pociągu określają postanowienia instrukcji :v
4.Włączenie ogrzewania na stacji początkowej może nastąpić na polecenie :v
5.Ile razy na minutę należy ucisnąć mostek przy wykonaniu masażu serca :v
6.Jak powinien postąpić człowiek znajdujący się w strefie zagrożenia porażenia prądem stałym o napięciu około 3000 V :v
7.Na jaką odległość nie wolno zbliżać się do zerwanego przewodu sieci jezdnej :v   
8.Nieprawidłowości, które uniemożliwiają bezpieczne wykonanie pracy podczas przyjmowania pojazdu trakcyjnego maszynista odpisuje :v    
9.Podczas łączenia sprzęgów elektrycznego ogrzewania pociągu :v 
10.Włączenie ogrzewania na stacji początkowej może nastąpić na polecenie :v    
11.Prace w przedziałach wysokiego napięcia mogą być wykonywane przez :
12.Wartość  bezpiecznego  napięcia prądu stałego, w warunkach normalnych, wynosi :v 
13.Wartość  bezpiecznego  napięcia prądu stałego, w warunkach szczególnych, wynosi :
14.Wartość  bezpiecznego  napięcia prądu przemiennego, w warunkach szczególnych, wynosi :
15.Wartość  bezpiecznego  napięcia prądu przemiennego, w warunkach normalnych, wynosi :
16.U dzieci prowadzenie masażu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od:v
17.W jaki sposób sprawdzisz przytomność u poszkodowanego ( dorosłego ):v
18.Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym  układzie nerwowym po:v
19.Bezpośrednio na ranę należy położyć:v
20.Opatrunek uciskowy stosujemy przy:v
21.Jak długo będziesz prowadził masaż serca i sztuczne oddychanie:v
22.Pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry polega na:v
23.U dziecka w wieku przedszkolnym masaż serca prowadzi się:v
24.Masaż serca u niemowlęcia prowadzi się:v
25.Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadku ma:v
26.W przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego należy:v
27.Prawidłowa liczba oddechów na minutę u osoby dorosłej to:v
28.Prawidłowa liczba oddechów na minutę o dziecka to:v
29.Prawidłowa liczba oddechów na minutę u niemowlęcia to:v

Żuk:

--- Cytuj ---2.Nieprawidłowości, które uniemożliwiają bezpieczne wykonanie pracy podczas przyjmowania pojazdu trakcyjnego maszynista zgłasza
--- Koniec cytatu ---
Zgłaszamy do Dyspozytora

--- Cytuj ---8.Nieprawidłowości, które uniemożliwiają bezpieczne wykonanie pracy podczas przyjmowania pojazdu trakcyjnego maszynista odpisuje :
--- Koniec cytatu ---
W książce pokładu pojazdu trakcyjnego z napędem.

--- Cytuj ---9.Podczas łączenia sprzęgów elektrycznego ogrzewania pociągu :
--- Koniec cytatu ---
lokomotywy elektryczne:
1) pantograf opuszczony
2) WCS (wyłącznik ciśnienia sterowania) wyłączony, klucz znajduje się u maszynisty w kieszeni
3) polecenie elektryka (rewidenta wagonów), włączenie ogrzewania na druku Mw-563
Lokomotywy spalinowe:
1) wyłączony silnik spalinowy
2) uszyniona szafa WN (wysokiego napięcia)
3) polecenie rewidenta

--- Cytuj ---10.Włączenie ogrzewania na stacji początkowej może nastąpić na polecenie
--- Koniec cytatu ---
Rewidenta wagonów

--- Cytuj ---12.Wartość  bezpiecznego  napięcia prądu stałego, w warunkach normalnych, wynosi :
--- Koniec cytatu ---
Napisał MichałŁ:
Bezpieczne napięcie stałe to 120V przy rezystancji środowiska 1000 om jeżeli jest mniejsza to 60V prąd przemienny tak samo 50 albo 25V.

Edit by 1.05.2008r.
Nadszedł czas na dłuższy zestaw pytań, a mianowicie temat "Technika ruchu"- to co dla maszynisty najważniejsze:


1.Gdy dyżurny ruchu poda sygnał "Nakaz jazdy" przy pociągu pasażerskim podaje się w kolejności sygnały:
2.Czy przed ruszeniem pociągu z pod semafora wjazdowego kierownik pociągu podaje sygnał?
3.Jaka jest kolejność sygnałów podawanych przez drużynę konduktorską przed odjazdem pociągu pasażerskiego ze stacji bez sygnału ‑Nakaz jazdy?
4.Podniesienie ręki przez konduktora w kierunku kierownika pociągu oznacza sygnał:
5.Jaki sygnał podaje maszynista przed uruchomieniem pociągu z miejsca nieprzeznaczonego do wsiadania i wysiadania podróżnych?
6.Kogo dotyczy W-4 / czoło zatrzymania pociągu/ ustawiony przy końcu peronu?
7.Jaki sygnał podaje kierownik pociągu pasażerskiego przed odjazdem pociągu?
8.Czy podaje się sygnał Rp12 ‑Gotów do odjazdu, jeżeli kierownik sam prowadzi pociąg?
9.Sygnał Rp14 ‑Odjazd pociągów pasażerskich podawany w dzień, to podniesiona przez kierownika pociągu w kierunku maszynisty:
10.Podając sygnał ręczny manewrowy w porze nocnej należy podawać go w takim miejscu, aby sygnał był widoczny dla odbierającego:
11.Gdyby odebranie sygnału ‑Do mnie, lub ‑Ode mnie z nastawni było niemożliwe lub utrudnione, sygnał ten można zastąpić środkami łączności:
12.Podniesienie latarki z białym światłem przez konduktora w kierunku kierownika pociągu oznacza sygnał:
13.Tarczę zatrzymania D1 ‑Stój na szlaku ustawia się w odległości od miejsca, które ma być osłonięte:
14.Sygnał Rp14 ‑Odjazd pociągu pasażerskiego w nocy to sygnał podawany przez kierownika pociągu w kierunku maszynisty poprzez:
15.Sygnał zezwalający na semaforze z literka ‑m dla jazdy manewrowej oznacza:
16.Gdzie na posterunku odgałęźnym należy zmienić kanał radiołączności pociągowej w przypadku braku wskaźnika W 28 ‑Oznaczającego miejsce zmiany kanału?
17.Czy przed ruszeniem pociągu z miejsca nieprzewidzianego zatrzymania w stacji poza krawędzią peronową podaje się sygnał Rp14 ‑Odjazd pociągu pasażerskiego?
18.Do sygnału Rm4 ‑Stój należy się zastosować w przypadku, gdy:
19.Jakie sygnały wskazują semafory doraźne zamykanego posterunku?
20.Na jakich zasadach można pominąć tarczą zaporową Z 1 ‑Stój?
21.Oznaczenie przodu i tyłu lokomotywy z jednym białym światłem od strony czynnego stanowiska maszynisty stosuje się:
22.Czy w przypadku żądania lokomotywy pomocniczej zatrzymany pociąg osłania się?
23.Sygnał jedno białe światło dla jazdy manewrowej od strony prowadzącego pojazd stosowany jest:
24.Czy maszynista lokomotywy popychającej nie sprzęgniętej po ukończeniu popychania powinien podawać sygnały przed wskaźnikami ostrzegania typu W6; W6a; i W7?
25.Dla pchania pociągu złożonego z zespołów trakcyjnych należy stosować na czole odpowiednio sygnał:
26.Wskaźniki uprzedzające W 11 występują, gdy obrazy sygnałowe mogą być niewidoczne z sposób ciągły z wymaganej odległości?
27.Gdzie ustawiona jest pierwsza tablica z czterema pasami wskaźnika uprzedzającego W 11?
28.Jak należy osłonić oderwaną część pociągu, która zastaje na szlaku dwutorowym z ruchem jednokierunkowym?
29.Czy dwa światła czerwone migające mogą stanowić osygnalizowanie końca pociągu?
30.Jeśli nie ma sygnalizatora do jazdy manewrowej wówczas pracownik posterunku nastawczego pozwolenie na jazdę daje za pomocą:
31.W przypadku cofania pociągu ze szlaku nie-uzgodnionego z dyżurnym ruchu:
32.Czy może być oznaczony koniec pociągu pasażerskiego dwoma tarczkami odblaskowymi typu Pc5?
33.Dwa zielone światła na semaforze w jednym pionie oznacza sygnał:
34.Jak dokonuje osłony pociągu na szlaku drużyna pociągowa?
35.Sygnał Z2 ‑Jazda dozwolona na tarczy zaporowej kształtowej ważny jest dla jazd:
36.Co oznacza wskaźnik ‑zmiany prędkości W21 umieszczony na maszcie semafora?
37.Sygnał wątpliwy jest wtedy, gdy:
38.Manewrujący tabor może minąć sygnał ‑Stój na semaforze bez białej tabliczki z czarną literą ‑m:
39.Tarczę D1 ‑Stój od przeszkody na torach stacyjnych zakłada się w odległości:
40.Dwa światła na semaforze: dolne pomarańczowe ciągłe, górne zielone ciągłe oznacza jazdę z prędkością:
41.Pociąg jadącym po torze zamkniętym linii dwutorowej w nocy należy stosować sygnały:
42.Jeżeli sygnał na semaforze wjazdowym zezwala na jazdę z prędkością 40,60 lub 100 km/h to jazda z tą prędkością obowiązuje:youBy:
42 - do końca okręgu zwrotnicowego osłanianego tym semaforem
40 - tu 40, tam Vmax
39 - bezpiecznej
37 - jest niejednoznaczny
33 - tymczasowo dopuszczony
30 - radia, sygnałów ręcznych
21 - podczas jazd manewrowych
15 - jazda manewrowa dozwolona
13 - w odległości drogi hamowania
2 - nie
5 - Rp1

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej
Powered by Advanced Topic Prefix Pro
Powered by SMFPacks Likes Pro Mod